МВР

ОД Търговище

 

Полицейски инспектори - РУ Попово

ПЪРВИ РАЙОН
Северозападната част на гр.Попово с граници :  на север от река „Калакоч дере“, западно от пл.“Ал.Стамболийски, площад „Съединение“, ул.“Марко Николов“ /четни номера/ и селата : с.Гагово, с.Паламарца, с.Ковачевец, с.Осиково,с.Водица, с.Цар Асен.

ПРИЕМНИ ДНИ: 
 

ПИ ЙОРДАН СТАНЧЕВ ЙОРДАНОВ
гр.Попово - вторник 10.00ч-12.00 ч/РУ Попово ст. 18/ и четвъртък 15.00ч-17.00ч. /РУ Попово ст. 18/
- с.Водица – сряда от 10.00ч-12.00 ч/приемна в кметството/
- с.Ковачавец – четвъртък от 10.00ч-12.00 ч/приемна в кметството/

Мл. ПИ ДРАГОМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ          
- с.Водица -  понеделник и вторник от 10.00 -12.00 ч/приемна в кметството/
- с.Цар Асен- четвъртък от 13.00ч -14.00 ч/стая в кметството/
- с. Осиково- четвъртък от 10.00ч -11.00 ч/стая в кметството/

Мл. ПИ ИВАН ДЯКОВ ИВАНОВ  
- с.Ковачевец- вторник 10.00ч-12.00ч, четвъртък 14.00ч-16.00ч/приемна в кметството/
- с.Гагово-  понеделник 10.00ч- 12.00ч , сряда 14.00ч-16.00 ч /стая в кметството/
- с.Паламарца- понеделник 14.00ч-16.00ч,  сряда 10.00ч -12.00 ч /стая в кметството/

ВТОРИ РАЙОН
 
С
евероизточната част на гр.Попово с граници : на север от  река“Калакоч дере“, източно : от централен градски площад,ул.“Ал.Стамболийски“, ул.“М.Николов“ /нечетни номера/  и селата : с.Кардам, с.Дриново, с.Ломци, с.Еленово, с.Тръстика, с.Помощица,с.Садина, с.Зараево,с.Захари Стояново, с.Козица.                         

ПРИЕМНИ ДНИ:

ПИ РУМЕН ПАВЛОВ РУСЕВ
-гр.Попово - понеделник 09.00ч.-11.00 ч/РУ Попово ст. 18/ и петък от 09.00ч.- 11.00ч. /РУ Попово ст. 18/
- с.Садина – вторник  10.00ч-12.00ч /приемна в кметството/
- с.Кардам – сряда 10.00ч-12.00ч. /приемна в кметството/
- с.Ломци – четвъртък – 14.00ч-15.00ч. /в опорен полицейски пункт – с. Ломци/

Мл. ПИ ИВО ДИМОВ ИВАНОВ
- с.Кардам – понеделник 09.00-10.00ч., вторник 09.00ч -11.00 ч, четвъртък 14.00ч- 15.00ч./приемна в кметството/
- с.Дриново- четвъртък 10.00ч -12.00 ч/стая в кметството/
- с.Еленово - сряда 14.00ч-16.00ч /стая в кметството/

Мл. ПИ КРАСИМИР СЛАВКОВ ВАСИЛЕВ
-  с.Ломци - понеделник 10.00ч -12.00ч, сряда 9.00ч-11.00ч, четвъртък 9.00ч-11.00ч /опорен полицейски пункт – с. Ломци/
- с.Помощица- вторник 10.00ч -12.00 ч/стая в кметството/
- с.Тръстика- сряда 14.00ч -16.00ч/стая в кметството/

 Мл. ПИ ЦАНКО ПЕТРОВ ЦАНЕВ  
- с.Зараево- вторник 10ч-12ч, четвъртък от 14ч-15ч./стая в кметството/
- с.Козица - сряда  от 10ч-12 ч/стая в кметството/

 Мл.ПИ ДАНКО ЙОРДАНОВ ЦОНЕВ
- с.Садина - понеделник от 10ч-12 ч, четвъртък от 14ч-16ч/приемна в кметството/
- с.Захари Стояново-вторник от 14ч-16 ч, четвъртък от 10ч-12ч./стая в кметството/

ТРЕТИ РАЙОН
Югозападната част на гр. Попово с граници : южно от река „Калакоч дере“, западно от ул.“М.Маджаров“,ул.“Бузлуджа“, жк.“Русаля“, кв.“Надежда“.

ПРИЕМНИ ДНИ:

ПИ ИЛИЯ ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ  
-
понеделник 15.00ч-17.00ч. сряда- 10.00ч-12.00ч, четвъртък  09.00ч- 12.00ч. /РУ Попово ст. 18/

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН  
Югоизточната част на гр.Попово с граници : южно от река“Калакоч дере“, източно от улиците “М.Маджаров“ и ул.“Бузлуджа“,югоизточна промишлена зона, кварталите „Невски“ и „Сеячи“.

ПРИЕМНИ ДНИ:

ПИ ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ 
-
понеделник 15.30ч-17.30ч/кв.”Невски” – кметство/,
-
вторник 09.00ч-11.00ч. /РУ Попово ст. 18/, петък 16.00ч-17.00ч- /кв.“Сеячи“ –кметство/

Мл. ПИ СНЕЖАНКА ЗАХАРИЕВА ДИМИТРОВА 
-вторник 10.00ч-12.00ч./кв.”Невски” – кметство/,
-сряда 10.00ч.-12.00 ч /кв. “Сеячи”- кметство/,
-четвъртък от 14.00ч-16.00ч. /РУ Попово ст. 18/

ПЕТИ РАЙОН
Югозападно от гр.Попово - обхваща селата : с.Медовина, с.Славяново, с.Посабина, с.Манастирца, с.Горица, с.Берковски, с.Бракница, с.Баба Тонка, с.Долец, с.Иванча.

ПРИЕМНИ ДНИ:

ПИ ГАЛИН ПЕНЕВ ПЕТРОВ

-с.Славяново - вторник 10.00ч -11.00ч.,четвъртък 11.00ч-12.00 ч/приемна в кметството/-с.Медовина - понеделник 10,00ч-11,00ч, сряда 11.00ч -12.00ч./приемна в кметството/

Мл. ПИ РАДОСЛАВ БОНЕВ РАДНЕВ  
- с.Горица – понеделник  13.00ч – 14.00ч, сряда 14.00ч-16.00ч /стая в кметството/
- с.Манастирца- сряда от 10.00ч-11.00 ч/стая в кметството/
- с.Бракница – четвъртък от 10.00ч -11.00ч/стая в кметството/
- с.Баба Тонка - вторник 13.00ч-14.00 ч/стая в кметството/

Мл. ПИ ПЛАМЕН ЦАНКОВ БАЛАБАНОВ 
-с.Посабина – вторник 10.00ч -12.00ч, четвъртък 15.00ч-16.00ч. /стая в кметството/
- с.Берковски - понеделник 10.00ч -11.00ч /стая в кметството
- с.Долец – сряда 14.00ч -15.00ч/стая в кметството/
- с.Иванча - сряда  10.00ч- 11.00ч/стая в кметството/

 ШЕСТИ РАЙОН
Югоизточно от гр.Попово, обхваща селата :с.Светлен,с.Априлово ,с.Глогинка,с.Заветно,с.Звезда,с.Долна Кабда, с.Марчино, с.Конак.                                            

ПРИЕМНИ ДНИ:

ПИ ДОБРИН ПЕНЧЕВ ДОЧЕВ 
- с.Светлен- понеделник и петък от 10.00ч-11.00ч/приемна в кметството/
- с.Априлово- вторник и четвъртък от 10.00ч -11.00 ч/приемна в кметството/
- с.Марчино- сряда 10.00ч-12.00 ч/стая в кметството/

 Мл. ПИ КРАСИМИР АТАНАСОВ ЗЛАТИЛОВ
- с.Глогинка- понеделник 10.00ч -12.00 ч/стая в кметството/
- с.Заветно- вторник от 10.00ч - 11.00ч. /стая в кметството/
- с.Звезда- сряда от 14.00ч -15.00ч /стая в кметството/
- с.Долна Кабда- четвъртък от 10.00ч -12.00 ч/стая в кметството/
- с.Конак- понеделник от 12.00ч -14.00 ч/стая в кметството/

УЧАСТЪК - ГР. ОПАКА Включва : гр.Опака, с.Голямо Градище, с.Люблен, с.Гърчиново, с.Горско Абланово и Крепча

ПРИЕМНИ ДНИ:

ПИ ПЛАМЕН ГАНЕВ ПЕТРОВ
-гр.Опака - понеделник от 10.00ч-12.00ч и четвъртък 16.00ч-17.00ч. /приемна в участък гр. Опака/

Мл. ПИ ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ ИВАНОВ
-за северна част на гр.Опака-сряда 10.00ч -12.00ч. /приемна в участък гр. Опака/
-с.Гърчиново -  вторник от 15.00ч - 17.00ч./стая в кметството /

Мл. ПИ САБРИ РАИМОВ МУСТАФОВ
- с.Крепча- вторник 10.00ч-12.00ч./ приемна в кметството/
- с.Люблен- петък от 10.00ч до 12.00 ч/стая в кметството/

Мл. ПИ ИВАЙЛО ДИМОВ ИВАНОВ
-с.Голямо Градище- сряда от 16.00ч – 17.00ч/приемна в кметството/
-с.Горско Абланово- петък от 10.00ч-12.00ч. /приемна в кметството/