МВР

ОД Търговище

 

Места и точки за контрол на скоростта със стационарни и мобилни автоматизиарни технически средства на територията, обслужвана от ОД МВР-ТърговищеПП І –4 гр. София –гр. Варна
1. ПП І–4 км.173+500 – с.Моравица, общ.Антоново мобилна 50 км/ч за населено място
/контролира се двустранно/

2 ПП І–4 км.191+316 – с.Кьосевци, общ.Антоново - до бензиностанция “Шел мобилна 50 км/ч за населено място
/контролира се двустранно/

3
 ПП І–4 км.197+500 – кръстовище за с.Камбурово, общ.Омуртаг мобилна 50 км/ч
/контролира се двустранно/

4
 ПП І–4 км. 204+730 – кръстовище за гр.Омуртаг до КПП-КАТ мобилна 60 км/ч посока гр.Варна/ контролира се двустранно/

5 ПП І–4 км.206+050 – до бивша консервна фабрика мобилна 60 км/ч посока гр.Варна/ контролира се двустранно
6 ПП І–4 км. 206+310 – до бензиностанция “Вяра-1” мобилна 60 км/ч посока гр.Варна / контролира се двустранно
7 ПП І–4 км.218+200 - кантон Областно пътно управление мобилна Ограничение 60км/ч. / контролира се двустранно/
8 ПП І–4 Км 221+706 - спирка “Момина чешма” мобилна 70км/ч. / контролира се двустранно/
9 ПП І–4 км.224+562  - спирка “Водоема”
 мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно/
10 ПП І–4 км.226+240- разклон за с.Лиляк, общ. Търговище мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно/
11 ПП І–4 км.227+300 - Метанстанция стационарна система   60км/ч. / контролира се двустранно/
12 ПП І–4 км.231+300 - разклон за фирма “Енерсис” мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно
13 ПП І–4 км.236+500 -  с. Пробуда, общ. Търговище мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/


ПЪТ ІІ – 49: гр. Търговище – гр. Разград
14 Път ІІ-49   км.7+900  - с. Бистра, общ. Търговище мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/


Път ІІ – 74 :гр. В.Преслав – гр. Търговище - с. Дралфа ,общ. Търговище
15 Път ІІ-74   км.12+050 -  с. Кралево, общ. Търговище мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/
16 Път ІІ-74   км.16+350  - разклон с. Певец, общ. Търговище мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно/
17 Път ІІ-74   км.19+490 -  разклон с. Руец, общ. Търговище мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно/
18 Път ІІ-74   бул.”Ал. Стамболийски” – кв. Въбел на гр. Търговище мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/

19 Път ІІ-74   км.34+600 с. Здравец, общ. Търговище   мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/


Град Търговище
20
  бул.”Цар Освободител “- срещу  сградата на бившето военно поделение мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/
21  бул.”Цар Освободител “-  срещу фирма “ЗБНМВ” мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/
22  бул.”Цар Освободител “- срещу фирма “Флора”, мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/
23  бул.”Н.Маринов”  -  срещу “Автогара” и фирма “Автотранспорт” мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/

24  бул.”М.Андрей” - срещу  Спортното училище мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/
25  бул.”М.Андрей” -  срещу сградата на бившия Хлебозавод мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/
26  ул.”Паисий” № 3 мобилна 40км/ч. / контролира се двустранно/
27  ул.”Паисий” № 5 мобилна 40км/ч. / контролира се двустранно/

28  ул.”Паисий”   № 19 мобилна 40км/ч. / контролира се двустранно/
29  ул.”Кюстенджа”  - срещу № 20 мобилна 40км/ч. / контролира се двустранно
30  ул.”Кюстенджа” - срещу ,№ 35 мобилна 40км/ч. / контролира се двустранно/
31  ул.”Кюстенджа” -  срещу № 50 мобилна 40км/ч. / контролира се двустранно
32  ул.”Кюстенджа”  - срещу № 65 мобилна 40км/ч. / контролира се двустранно/


Път ІІ-48/ Омуртаг – Котел/
33 Път II-48  км. 4+020 - кръстовище за гр.Омуртаг   мобилна 60 км/ч посока гр.Варна / контролира се двустранно/


Път ІІ-51: граница с област  Русе  - Попово граница с област Разград
34 Път ІІ-51 км. 69+850 - с. Дралфа, общ. Търговище мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно
35 Път ІІ-51 65+925 - разклон с. Голямо Ново, общ.Търговище мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно
36 Път ІІ-51  61+930  - разклон с. Заветно, общ. Попово мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно/
37 Път ІІ-51 55+540 с. Светлен - срещу параклиса мобилна 40км/ч. / контролира се двустранно
38 Път ІІ-51 35+500 - разклон с. Водица, общ. Попово   мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно/

 

  Път ІІІ –204: с. Ломци – с. Долец, община Попово

39                   Път ІІІ–204   км.34+120  - срещу бензиностанция “Петрол”- гр. Попово мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно

40 Път ІІІ–204   31+604  - срещу оранжерия с. Кардам, общ. Попово мобилна 60км/ч. / контролира се двустранно
41 Път ІІІ–204   22+400  с. Ломци, общ. Попово - ул. “Стойчо Георгиев” мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/
42 Път ІІІ–204   44+270 - до Земеделска кооперация с. Славяново, общ. Попово мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/


Път ІІІ –202 гр. Попово –гр. Опака

43 Път ІІІ–202 км. 52+310 до бензиностанцията преди гр. Опака мобилна 50км/ч. / контролира се двустранно/


Път  ІІІ- 704 /Омуртаг – Плъстина /
44 Път  ІІІ-704 км.12+752 - с.Угледно, общ.Омуртаг -  кметството   мобилна 50 50 км/чза населено място
51 /контролира се двустранно/