МВР

ОД Търговище

 

Районно управление "Полиция" - Омуртаг

<>

Обслужва общините Омуртаг и Антоново с територия 873 кв км и население 28 115 жители, живеещи в два града – Омуртаг и Антоново, и 104 населени места. В община Антоново е изграден полицейски участък.

   Гр. Омуртаг, ул. “И. Вазов”-2

   Дежурна част: 0605/63721/2/

ВПД Началник на РУ-Омуртаг

   Борислав Борисов

   тел. 0605/6-21-25

  

   Приемно време: всяка сряда от 9 до 11 часа.

 

 

   Приемно време на началник Участък-Антоново: всеки понеделник от 10 до 12 ч

 

Полицейски инспектори