МВР

ОД Търговище

 

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПЕШЕХОДЦИ

             Пешеходците са най-уязвимите участници в движението. Над 22 % от загиналите в страната са пешеходци. В основата на предпоставките за високата аварийност с пешеходци у нас са: ниската пътна култура и недисциплинираност на много от участниците в движението; агресивността и недисциплинираността на водачите, превишаващи разрешената скорост в населени места; лошата дисциплина на пешеходците; непознаване на рисковите фактори от водачи и пешеходци, на първо място - опасностите от намалената и ограничена видимост; недостатъчното чувство за самосъхранение; недостатъчното разделяне на автомобилното и пешеходното движение и др.
     Най-застрашени да бъдат блъснати  от автомобил са:  възрастните пешеходци  и главно тези над 60-години; онези, които имат опасен навик да пресичат пътното платно където и да било; навлизащите внезапно на платното, без оглеждане за приближаващи автомобили; пресичащите при червен сигнал на светофара; които прескачат предпазните огради и пресичат над подлези. Най-често пешеходците биват блъскани от автомобили в населените места, на улични отсечки между кръстовищата, където скоростта на автомобилите е най-висока. Пешеходците са най-застрашени в периода от настъпването на сумрака и през цялото времетраене на вечерта. Най-много злополуки с тях настъпват между 17.00 и 20.30 ч. Причините най-често са съчетание на  несъобразена скорост на водачите при движение на фарове в населени места и в същия момент -   неправилно движение и присъствие на пешеходците на платното.


ЗАЩО СТАВАТ МНОГОБРОЙНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ С ПЕШЕХОДЦИ?

- най-уязвимите /пенсионерите/ пресичат на неразрешени за това места, където им е удобно; бавно преминават през платното; имат намалени слух и зрение и бавни реакции;
- като цяло пешеходците /и водачите/ нямат необходимото чувство за самосъхранение и реална представа за опасността да попаднат в този вид злополуки, оттам идва и тяхната опасна самоувереност; не могат да преценяват вярно скоростта на приближаващите автомобили и разстоянието до тях и времето им за приближаване до мястото, където се намира пешеходеца; нямат реална представа за възможностите на водачите на автомобилите да спрат и ги предпазят;
- възрастните пешеходци погрешно са убедени, че както и да пресичат, „Водачът е длъжен да ги пази!”, като заедно с това нямат представа при тяхното нарушение дали той има възможност да ги предпази;
- Много от улиците в населените места, пешеходните пътеки, са с износена маркировка, със слабо или без улично осветление;
- Пешеходците с минимални изключения са без светлоотразителни елементи по дрехите или светлоотразителни жилетки и биват забелязвани твърде късно от водачите, особено когато те имат срещу себе си фарове, които ги заслепяват.

ПРЕПОРЪКИ ЗА НЕНАВЛИЗАНЕ В СИТУАЦИИ ЗА ПЪТНИ ЗЛОПОЛУКИ С ПЕШЕХОДЦИ

Препоръки към водачите:

           Когато на и край платното има пешеходци /възрастни и  деца/, винаги очаквайте нелогично, изненадващо действие  от тяхна страна и внезапно навлизане на платното.В такива ситуации намалете скоростта и  бъдете готови да спрете и да предотвратите произшествие при внезапно навлизане на пешеходеца на платното.

По тъмно се движете винаги със скорост, която да ви позволи да спрете в зоната на видимостта пред вас. Намалявайте скоростта при превключване от дълги на къси светлини. Така ще успеете да предпазите пешеходец, движещ се неправилно по платното.

          Ако на платното има възрастен човек, който пресича бавно, по-добре е да намалите скоростта и да го пропуснете, вместо да преминавате със същата скорост покрай него. Внимавайте дали движещите се отзад водачи ще го забележат и ще го предпазят. Добре е да им сигнализирате за опасност, включвайки за кратко аварийните светлини на вашия автомобил.

    Децата често пресичат улиците на неопределени за това места между кръстовищата, излизайки внезапно между паркирани автомобили. Когато се движите по улици с колони паркирани отстрани автомобили, намалете скоростта и се старайте да забележите симптомите за такова внезапно излизане на дете. Поддържайте по-голяма странична дистанция от паркираните коли, без да навлизате в насрещното движение. 

         В населените места  играещите деца-пешеходци  и  с велосипеди, извън контрола на родители и възрастни, често са на групи, играейки и тичайки на платното и край него. Увлечени, те не забелязват приближаващи автомобили. Ако платното, по което се движите, пресекат деца, намалете скоростта и  бъдете в готовност за спиране, тъй като зад тях може да навлезе друго дете - пеш или на велосипед, велосипед, което догонва групата. По същия начин реагирайте, ако иззад ограда на платното се търкулне топка.

        Ако пешеходците са навлезли на платното на пешеходна пътека и в момента пресичат, намалете скоростта и спрете, за да ги пропуснете. Не забравяйте, че според Закона за движение по пътищата пешеходни пътеки на кръстовищата са и местата на платното, които се явяват продължение на тротоарите.

       Когато извършвате завой на кръстовище, давайте предимство на пресичащите пешеходци, а не се опитвайте бързо да извършите маневрата, преминавайки в опасна близост до тях.

       Не управлявайте агресивно, като се стремите да “сплашите” пешеходците, които се канят да навлязат на платното или да “изгоните“ онези, които вече пресичат.

    Скоростта винаги трябва да е такава, че да можете да спрете в зоната на видимостта. При пътуване по тъмно с автомобил, винаги очаквайте пред Вас на платното да се намират: пешеходец, който се движи неправилно, отдясно по платното, а не по банкета, при това трудно забележим, с  тъмни дрехи; също неправилно движещ се, криволичещ колоездач, чийто велосипед е без изправен фар и без светлоотразител, каруца без запален фенер и без светлоотразители. Изберете такава скорост, която да позволи реагиране  и спиране, без загуба на контрол на автомобила в зоната, осветявана от фаровете!  

           Когато вечер, на фарове, приближавате  към участък, под който има подлез за пешеходци, непременно намалете скоростта до максимално безопасната, за да може да реагирате на изненада. Дори подлезът да е осветен, винаги би трябвало да очаквате, че над него, по платното, ще се опита да пресече пешеходец - най-често възрастен или дете.

         Преминавайте бавно и предпазливо покрай спирките на обществения транспорт!  Те са места с концентрация на злополуки с пешеходци. Край  спирките на  автобуси, тролейбуси, трамваи е най-голяма вероятността пред Вашия автомобил внезапно да се появи на платното  забързан пешеходец, който не се е огледал, преди да пресече. Слизащите от автобуса най-често  пресичат пред предната му броня, без да се огледат. Затова още преди спирката непременно намалете скоростта и максимално увеличете страничната дистанция от заобикаляния от Вас спрял автобус в очакване на внезапно пресичане от пешеходец. Ако в момента от спрелия автобус слизат или в него се качват  хора, бъдете в очакване както пред автобуса, така и от отсрещния тротоар  през платното да се втурнaт  внезапно възрастен, дете.
       
        Когато превключвате от дълги на къси светлини, преди разминаване с насрещен автомобил, намалявайте непременно скоростта до такива граници, че да можете да спрете, в случай че има пешеходец, препятствие, превозно средство пред автомобила Ви. Когато зрението Ви е затруднено от насрещните фарове, преди разминаването Вие попадате в „тъмна зона” с минимална или нулева видимост. Преобладаващата част от водачите нямат навика  да намаляват скоростта при движение в тъмната зона  и немалко от тях са изпадали в критични ситуации и пътни злополуки.
       Ако преди разминаване насрещният Ви колега  превключи прекалено отдалече /много повече от 150 метра разстояние/ от дълги на къси светлини, по-добре не последвайте примера му веднага, тъй като ще се наложи  да се движите на къси светлини в  т.нар. “тъмна зона” в доста дълъг участък, а това увеличава риска.
  
        Препоръки към пешеходците:

       Пресичайте уличните платна само на определените за това места - сигнализираните пешеходни пътеки и по продълженията на тротоарите на кръстовищата.

      Извън населено място не пресичайте рисковано път с интензивно движение, когато видимостта е ограничена или намалена.

      Оглеждайте се внимателно преди да направите крачка на платното за пресичане. В населените места много автомобили се движат със скорост над разрешената, която не можете да прецените реално, а и някои водачи не са склонни да спират и ви предоставят възможност да пресечете безопасно.

       Ако бързо приближава автомобил, за който не сте сигурни, че може да спре, не навлизайте на платното и изчакайте той да отмине - така ви задължава Законът за движение по пътищата.
       
        Ако сте навлезли на пешеходната пътека и вече пресичате, вие сте с предимство пред  автомобилите. Но не бъдете сигурни, че всички водачи ще спрат и ще ви дадат възможност спокойно да пресечете. Някои преминават покрай пешеходците бързо и агресивно, без  спиране и при опасна близост. Не разчитайте, че всеки  шофьор ще спази  предимството ви!

 Ако някой водач  спре пред пешеходната пътека и Ви направи знак с ръка да пресечете, когато преминавате покрай неговия автомобил, погледнете внимателно наляво дали зад него не идва друг автомобил, чийто водач няма намерение да спре!

 При пресичане винаги се стремете да наблюдавате дали завиващите автомобили ще спрат и ще Ви изчакат да  преминете до другия тротоар. Някои  навлизат с висока скорост в кръстовищата и нямат намерение да пропуснат пешеходците.

         Винаги пресичайте при пълна сигурност: когато приближаващите автомобили са далече или когато са спрели при червен сигнал на светофара. Никога не прибързвайте, а обмислете добре ситуацията, преди да предприемете пресичане на платното.

          Възрастните - пенсионери и най-вече престарелите хора, когато пресичат, е по-добре да потърсят помощ от по-млади хора да ги преведат през улици, булеварди и кръстовища с интензивно движение. Те трябва да избягват движението пеш в тъмната част  от денонощието.

         Когато липсват тротоари извън населените места, се движете пеш отляво по банкета по посоката на вашето движение, а не  отдясно по платното. Правилно и по-безопасно е да се движите отляво - така сте с лице към приближаващите автомобили. 
                  
            Много  улици в населените места са без осветление. По възможност пресечете платното там, където е осветено. Ако ви предстои пресичане на място, където няма осветление, и в същия момент виждате фарове на приближаващ автомобил, в интерес на Вашата лична безопасност е да го изчакате да премине и тогава да пресечете. Не забравяйте, че шофьорът на приближаващия автомобил не Ви вижда в същия момент, в който Вие виждате фаровете  на автомобила му, а много по-късно, когато вече не може да спре и ви предпази!
       На мнозина се налага да изминават километри пеш вечер, в тъмнината,  защото няма удобен обществен транспорт. В най-голяма опасност са пешеходците, които вървят неправилно -  отдясно и то по платното. Шофьорът на застигащия ги автомобил ги вижда много късно, когато вече не може да направи спасителна маневра или да спре. Рискът е още по-голям, когато  пешеходецът е с тъмни дрехи /трудно забележим/, а шофьорът има срещу себе си фаровете на насрещен автомобил. Тогава той може да Ви забележи едва когато е на около 25 метра от Вас. Затова, ако се движите  пеш в населено място по улица без тротоари, или извън населено място,  още  при поява в далечината на фарове на приближаващ автомобил в една от двете посоки, незабавно излезте от платното и изчакайте отминаването  на автомобила. Не  разчитайте погрешно, че  шофьорът на застигащия ви автомобил ще Ви види и заобиколи! Жертвите на тази лъжлива увереност са предостатъчно. Приближава ли автомобил - излезте извън очертанията на платното - на банкета и дори по-далече!
           Ако вървите извън населено място по тъмно, не се опитвайте да спирате автомобили  “на автостоп”. При тези опити, ръкомахайки, Вие несъзнателно навлизате по-навътре в платното и се излагате на опасност да бъдете блъснати от автомобила, който се опитвате да спрете. При това шофьорите не са склонни да спират и вземат случайни  пътници, особено по тъмно.

        За да бъдете видими  за шофьорите отдалече, по възможност облечете светла връхна дреха. Ако нямате подходяща,  може да носите  светъл, добре забележим лек предмет. Когато се движите пеш по тъмно, е добре да облечете светлоотразителна жилетка, за да бъдете видим отдалече! Така ще бъдете видим достатъчно отдалече. Осигурете такива жилетки и на децата си и на възрастните в семейството. Жилетките са много полезни за безопасността и на велосипедистите, мотопедистите и каруцарите.
         Когато заедно с много други хора  чакате автобуса на спирката, не се втурвайте към него  още  преди да е спрял. Блъскайки се с останалите, може да попаднете под колелата  на спиращия автобус. Същото се отнася и за  опитите за догонване на потеглящ автобус.  Вечер шофьорът на автобуса трудно може да  забележи на огледалото за обратно виждане  опита за качване в последния момент. При слизане от автобуса не се насочвайте веднага да пресичате платното пред него, защото така ще се окажете в опасната зона на автомобил, който в този момент го заобикаля. Изчакайте автобусът да потегли и тогава потърсете мястото за правилно пресичане, при добра видимост в двете посоки.