МВР

ОД Търговище

 

Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) от доставчик от последна инстанция за нуждите на ОДМВР-Търговище за срок от 12 месеца.

05 апр 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 05.04.2017 г.

Способ за възлагане: договаряне без предварително обявление

Пореден номер на преписката: 2/2017 г.

Решение за откриване на процедура

Списък на обектите

 23 май 2017 | 17:27