МВР

ОД Търговище

 

Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) по регулирани цени от краен снабдител за обекти на Областна дирекция на МВР – Търговище на територията на област Търговище, за срок от 12 месеца

30 сеп 2019

Дата на създаване на електронната преписка: 30.09.2019 г.

Способ за възлагане: договаряне без предварително обявление

Пореден номер на преписката: 1/2019 г.


Решение за откриване на процедура (pdf - 311,37 KB) 30 септември 2019 15:22
Списък на обектите за доставка на електрическа енергия (docx - 16,69 KB) 30 септември 2019 11:25
Договор (pdf - 1,53 MB) 03 декември 2019 15:30
Обявление за възложена поръчка (pdf - 1,43 MB) 03 декември 2019 15:30

 03 декември 2019 | 15:30