МВР

ОД Разград

 

Директор на ОДМВР-Разград

D. Minkov 


Старши комисар
 Диян Йорданов Минков 

Роден на 23.08.1977 г. Висшето си образование завършва през 2000 г. в РУ "Ангел Кънчев".

В системата на МВР постъпва през 2004 г. като разузнавач в "Икономическа полиция".

През 2013 г. става ВНД началник група "Престъпления против народното стопанство" в Икономическа полиция, а от 2014 година е титуляр на длъжността.

От 2015 до 2021 г. е началник група „Противодействие на престъпления в непроизводствената сфера“ в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Разград.

Със заповед на Министъра на вътрешните работи Рег.№ 8121К-5110/16.03.2021 г. е временно преназначен на ръководна длъжност "Заместник директор" в ОДМВР-Разград.
От 4 юни 2021 г. със заповед на министър Бойко Рашков е временно преназначен на длъжност "Директор ІІІ степен" на ОДМВР-Разград. 

Семеен с едно дете.

Приемно време: Вторник от 15.00 часа