МВР

ОД Разград

 

logo

Адрес: СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"
              7200 град Разград, бул. "Априлско въстание" № 1

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” НА ОДМВР - РАЗГРАД

• Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление;
• Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон);

• Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика;

• Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство;

• Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство;

• Издаване на временно разрешително за движение на пътно превозно средство;

• Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства;

• Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство;

• Извършване на първоначална регистрация на превозно средство;

• Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство;

• Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика;

• Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност;

• Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство;

• Монтаж на регистрационни табели и / или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство;

• Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата;

• Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари;

• Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролни точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство;

• Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС;

• Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по избор на клиента;

• Промяна в регистрацията на превозно средство;

• Издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания";

• Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик;

• Пускане в движение на временно спряно превозно средство;

• Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство;

• Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава, с българско;

• Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство.


Подробна информация за всички услуги на адрес : http://publicmvr.mvr.bg/opp