МВР

ОД Разград

 

logo                                 KAT          

СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

Адрес: 7200 град Разград, бул. "Априлско въстание" № 1

Работно време с граждани:

от понеделник до петък: 08.30 ч. – 17.30 ч.

Телефон и длъжностно лице за контакт:

084/660577, вътр. 390, 395УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЕКТОР “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” НА ОДМВР - РАЗГРАД

229 Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление / 229 Issuing of duplicate of driving license control coupon_fixed

• 230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица-търговци по смисъла на Търговския закон / 230 Issuing of temporary registration plates to persons, which are merchants_fixed

393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика / 393 Termination of vehicle registration upon written application of owner_fixed

448 Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство / 448 Issuing of driving license_fixed

454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство / 454 Recovery of vehicle identification number_fixed

859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства / 859 Issuing of certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated reistration_fixed 

863 Издаване на международно свидетелство за управление на МПС / 863 Issuing of international driving license_fixed

1204 Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство / 1204 Issuing of duplicate of driving license_fixed

1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство / 1239 Initial Registration of vehicle_fixed

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство / 1301 Issuing of transit registration number of vehicle_fixed

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика / 1524 Temporary taking off road of vehicle on wish of the owner_fixed

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на ПС / 1770 Issuing a duplicate of a vehicle registration certificate_fixed_ep

• Монтаж на регистрационни табели и / или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство;1776 Монтаж на регистрационни табели / 1776 Mounting registration plates on another MoI territory

2460 Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС / 2460 Issuing of certificates on rights and penalties, imposed on drivers_fixed_ep

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и / 2676 Providing vehicle registration number with letter and digit combination at choice_fixed_ep

2677 Промяна в регистрацията на превозно следство / 2677 Change in the registration_fixed_ep

2678 Издаване на контролен талон / 2678 Issuing of control counterfoil driver with no penalties_fixed_ep

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик / 2679 Recovery of terminated vehicle registration_fixed_ep

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство / 2680 Putting in motion a temporarily suspended vehicle_fixed_ep

2681 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство / 2681 Replacing a driving license_fixed_ep

2682 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство / 2682 Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one_fixed

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство / 2683 Providing a third registration plate_ep