МВР

ОД Разград

 

Разградска област

 

 

Разгрaдска област е разположена в североизточната част на Дунавската равнина и заема Област Разград2.4%(2637 кв.км.) от площта на Република България.

На територията на областта са включени 7 общини - Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян, както и 103 населени места, от които 6 града и 97 села.

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2009 г. населението на областта е 132 740 души.

Център на областта е град Разград, разположен по протежениетото на р. Бели Лом, на 60 км. от Русе и 130 км. от Варна. През него минава първокласният път Русе-Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между р. Дунав и Черно море.

По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и крайдунавските полета.