МВР

ОД Разград

 

История

Първите данни за противопожарното дело в разградски регион датират от 1918 год., когато със заповед на Кмета на гр. Разград са закупени два коня и противопожарна помпа за нуждите на пожарната защита на града.

Създава се общинска пожарна команда, която постепенно се разраства. През 1935 год. на заседание на Разградският общински съвет е взето решение да бъде закупена една противопожарна автомобилна помпа поливачка, марка “Ford”.

През 40-те години на века се създават по селата на региона доброволчески ядра за опазване на реколтата от пожари по време на жътва.

През 1949 г. в гр.Исперих е създадена пожарна служба, а през 1952 год. в гр.Кубрат е създадено пожарно депо. Пожарната служба в гр.Лозница е създадена през – 1974 год.

През 1976 г. в гр.Разград е построена новата сграда на пожарната служба до тогавашният завод за антибиотици.

 

 

Първата пожарна автомобилна помпа поливачка "Ford", на Разградската пожарна команда - 1935 г.

Исторически данни за наводнението на гр.Разград през 1945 г.