МВР

ОД Разград

 

Статистически данни

Статистически данни за І-во полугодие 2021

Статистически данни за дейността на ОДМВР-Разград за 2020 година

Статистически данни за дейността на ОДМВР-Разград за 2019 година

Статистически данни за дейността на ОДМВР-Разград за 2018 година


Статистически данни за състоянието на престъпността за 2017 година

 

Таблица за състоянието на престъпността в ОДМВР Разград за периода 01.01 - 31.12.2016 г. (.xls)
 

Таблица за състоянието на престъпността в ОДМВР Разград за периода 01.01 - 31.12.2016 г. (.xls)


Таблица за състоянието на престъпността в ОДМВР Разград за периода 01.01 - 30.06.2016 г.
 

Таблица за състоянието на престъпността в ОДМВР Разград за периода 01.01.2015 -31.12.2015 г. (.xls)

Таблица за състоянието на престъпността в ОДМВР Разград за периода 01.01 - 30.06.2015 г. (.xls)

Таблица за състоянието на престъпността в ОДМВР Разград за периода 01.07 - 31.12.2014 г. (.xls)

Таблица за състоянието на престъпността в ОДМВР Разград за периода 01.01-31.08.2014 г. (.xls)