МВР

ОД Разград

 

История на полицията в Разградска област

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция. На 05.07.1879 г. с Указ №1 на Александър Батемберг се формира първото българско правителство, в състава на което влиза и Министерството на вътрешните работи. Основните сфери на дейност на министерството са:

  • вътрешни работи и администрация;
  • народно здраве;
  • ветеринарно дело;
  • управление на пощите и телеграфите.

С освобождаването на голяма част от Северна България се изгражда Разградското окръжие, начело на което застава окръжен началник, който изпълнява функциите и на началник на полицията и като такъв е длъжен да взема всички необходими мерки за запазване на безопасността, тишината и спокойствието в окръжието, за което му служи местната полиция, като може да поиска съдействието и на военните.

На 12.12.1889 г. се създава и Закон за полицията, с което се бележи развитие в полицейската дейност.

Основните задачи на полицията са:

  • да бди за изпълнението на законите и правителствените разпоредби
  • да пази реда и обществената безопасност
  • да помага при събирането на данъци.

На 23.07.1937 г. влиза в сила Закон за държавната полиция. Утвърждава се структурата на единна държавна полиция.

Сградата на Дирекцията в Разград е построена през 1936 г. и първоначално е била сграда на първото данъчно управление в Разград.

 

Фотоалбум на директорите на полицията в Разград