МВР

ОД Разград

 

Административни услуги на РДПБЗН-Разград

Работно време на звеното за административно обслужване
Понеделник - Петък 
8:30 ч. - 17:30 ч. 
тел./факс 084/660583; e-mail [email protected]

Видове административни услуги (на български език)

Видове административни услуги (на английски език)

бланка 1
бланка 2.1
бланка 2.2
бланка 3
бланка 4
бланка 6

Харта на клиента на МВР 

Правила за административно обслужване

Заявление за достъп до обществена информация

Анкетна карта

Административните услуги в РДПБЗН-Разград могат да бъдат платени с банкова карта