МВР

ОД Разград

 

Адрес на Центъра за административно обслужване на РДПБЗН-Разград:
гр. Разград, бул. ”Априлско въстание”, № 68Е; [email protected] 

Работно време на звеното за административно обслужване на ЦАО в РДПБЗН-Разград
Понеделник - Петък 
8:30 ч. - 17:30 ч. 
тел./факс 084/660583;

Адрес на Центъра за административно обслужване на РСПБЗН-Разград:
гр. Разград, бул. ”Търговищко шосе”, № 11; [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване на ЦАО в  РСПБЗН-Разград
Понеделник - Петък 
8:30 ч. - 17:30 ч. 
тел./факс 084/636754;

Харта на клиента на МВР

Вътрешни правила за административно обслужване в РДПБЗН-Разград

Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН-Разград

Administrative service

Анкетна карта

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на услуги , предоставяни от РДПБЗН-Разград през 2019г.

Банкова сметка на РДПБЗН-Разград:

Банка ОББ АД   
BIC      UBBS   BGSF     
IBAN BG 79 UBBS 80023112500110    

Административните услуги в РДПБЗН/РСПБЗН-Разград могат да бъдат платени с банкова карта                                                       

Правила и ред за достъп до обществена информация