МВР

ОД Разград

 

Административен пощенски адрес  и адрес на електронна поща на РДПБЗН-Разград в MVR-DOMАIN:
гр.Разград, бул.”Априлско въстание” № 68Е; [email protected] 

Работно време на звеното за административно обслужване в  РДПБЗН-Разград
Понеделник - Петък 
8:30 ч. - 17:30 ч. 
тел./факс 084/660583;

Административен пощенски адрес  и адрес на електронна поща на РСПБЗН-Разград в MVR-DOMАIN:
гр.Разград, бул.”Априлско въстание” № 68Е; [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване в  РСПБЗН-Разград
Понеделник - Петък 
8:30 ч. - 17:30 ч. 
тел./факс 084/660583;

Харта на клиента на МВР

Вътрешни правила за административно обслужване в РДПБЗН-Разград

Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН-Разград

Administrative service

Анкетна карта за удовлетвореността от административното обслужване

Банкова сметка на РДПБЗН-Разград:

Банка ОББ АД   
BIC      UBBS   BGSF     
IBAN BG 79 UBBS 80023112500110    

Административните услуги в РДПБЗН/РСПБЗН-Разград могат да бъдат платени с банкова карта                                                       

Правила и ред за достъп до обществена информация