МВР

ОД Разград

 

Банкови сметки на ОДМВР - Разград


Банков код : UBBSBGSF                  ОББ АД – Разград

 

BG66UBBS80023300121333 /набирателна сметка/

По набирателната сметка се внасят парични гаранции и депозити.

 

BG66UBBS80023106122303 /транзитна сметка/

По транзитната сметка се внасят такси за:

- издаване на български лични документи;

- регистрация на МПС;

- издаване на контролен талон към СУМПС;

- плащане на издадени наказателни постановления по ЗБЛД и ЗМВР;

- издаване на удостоверения;

- разрешения за пребиваване в страната на чужди граждани;

- заверяване на покани - декларации

- такси по КОС

Таксите за административните услуги могат за бъдат заплатени с банкова карта чрез ПОС терминални устройства в сектор „БДС“ и сектор „Пътна полиция“ на ОДМВР – Разград и в РУ – Разград, РУ – Исперих, РУ – Кубрат и РУ – Лозница.