МВР

ОД Разград

 

Образец на искане до директора на ГД "НП" за възстановяване на суми

За подобряване на качеството на административно-наказателната дейност по отношение на преписки, които касаят погасени задължения за наложени глоби по Закона за движение по пътищата, публикуваме образец на искането до Главна дирекция "Национална полиция"

Искане (.doc)