МВР

ОД Смолян

 

Структура

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян:

гр. Смолян, ул. “Петър Берон” №7, тел.: 0301 62334; 0301 62396: [email protected]

Сектор “Пожарогасителна и спасителна дейност”;

Сектор “Превантивна и контролна дейност”;

Районни служби:
РСПБЗН Смолян: гр. Смолян, ул. “Петър Берон” №7, тел.: 0301 35 234, email: [email protected]
РСПБЗН Девин: гр. Девин, ул. “Ивайло” №1, тел.: 03041 2177, email: [email protected]               
РСПБЗН Мадан: гр. Мадан, ул. “Перелик” №13, тел.: 0308 23118, email: [email protected]
РСПБЗН Златоград: гр. Златоград, ул. “Прогрес” №3, тел.: 03071 4030, email: [email protected]
РСПБЗН Чепеларе: гр. Чепеларе, ул. “Васил Дечев” №103, тел.: 03051 34 64; 0305135 64, email: [email protected]
РСПБЗН Рудозем: гр. Рудозем, ул. “Освобождение”№3, тел.: 0306 54509, email: [email protected]
РСПБЗН Доспат: гр. Доспат, ул. “Тракия” №35, тел.: 03045 23 29, email:  [email protected]               
РСПБЗН Баните: с. Баните, ул. “Хан Аспарух” №19, тел.: 03025  21 33, email: [email protected]
РСПБЗН Пампорово: к. к. Пампорово, тел.: 0301 35 544, email: [email protected]
УПБЗН Неделино: гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски” №106, тел.: 0301 35 592.