МВР

ОД Смолян

 

Младежки противопожарни отряди "Млад огнеборец"

       Движението на Младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” има над 10-годишна история, като атрактивна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите. Към Районните управления “Пожарна безопасност и спасяване” на територията на област Смолян ежегодно се сформират повече от 20 отряда. Отборите включват деца от 12 до 16 години. През зимата се провеждат теоретични занятия, а през пролетта младите огнеборци под ръководството на служители от ПБС по места провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност. Това е синхронизирано с графика за извънучилищни дейности в системата на средното образование. Все повече се популяризират МПО “Млад огнеборец”, като мотивацията за членство на учениците расте. 
      

     Ежедневно е предоставена възможност на желаещите деца за безплатен достъп до качествена спортна база и специалисти-инструктори за спортуване в свободното време и развиване на спортно-техническите умения на учениците. Така се популяризира пожаро-приложния спорт сред децата, който не е включен в учебната програма. Увеличава се  тяхната готовност за правилни реакции при кризисни ситуации, чрез сформиран и обучен екип. Създават се навици за работа в екип, дисциплинираност и толерантност, като основни принципи за работа в пожарната. По време на тренировките децата се интересуват от различни въпроси на пожарна тематика и се включват във всички дисциплини. Това допринася за подобряване на тяхната физическа дееспособност  и готовност да реагират правилно при пожари и кризисни ситуации. Всяка година състезанията преминават при голям интерес сред децата, което укрепва състезателния им дух и желание за победа, показвайки различни знания и умения.
            Спортните занимания включват две дисциплини – “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 метра щафетно бягане с препятствия”.
            РУПБС Смолян два пъти печели и работи по проект “Да спортуваме заедно в Пожарната”, осъществен по програма “Спорт за децата в свободното време” на Министерството на младежта и спорта. Интересното е, че в заниманията участват и деца с увреждания, което им помага да се социализират и придобият полезни знания и умения заедно с всички останали.
            От 6 години РУПБС Смолян участва в международен обмен като партньор на община Смолян с Република Унгария по инициативата “Европейска младеж за безопасност”. Деца от Смолян 4 поредни години са участвали в международни състезания в Унгария, както и тук сме посрещали унгарските юноши.