МВР

ОД Смолян

 

РУ – Смолян

 

Обслужва територията на община Смолян

Адрес - гр. Смолян, ул."Константин Иречек" № 1
Телефони - 030162215, 030135213, 112;
e-mail: [email protected]

Костадин Бундов 

началник - гл. инсп. Костадин Бундов

Приемен ден - вторник от 15:00ч. - 17:00ч. 

Участък  - Устово

Адрес - 4702 гр. Смолян, ул. "Братан Шукеров" № 1
Телефон - 030162906

Александър Баджинеров 

началник участък: ст. инсп. Александър Баджинеров

 

 

Райони и обслужващите ги служители:
Иван Мечкарски 

Началник група "Териториална полиция"
Старши инспектор Иван Манолов Мечкарски

тел. в РУ-Смолян - 030135227

Приемна - РУ-Смолян
08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

 

Селски район "Запад"
обхваща западната част на град Смолян с граници к-ще РУГ, ул.”Миньорска”, ул.”Острица”, “Римски мост”, “Сладкарски цех”, пътя за КК “Пампорово” до параклиса “Св.Панталеймон” и селата Мугла, Стойките, Широка лъка, Солища, Стикъл, Гела, Заевите, Куковица и Върбово до границата с РУ-Девин
 
 • Микрорайон № 2 - включва част от бул.“България“, ул.“Острица“, част от ул.“Д.Благоев“, ул.“Възход“, ул.“Първи май“, квартал „Каптажа“, местността „Падалото“ и почивните бази в направление КК „Пампорово“ до границата с РУ-Чепеларе
 •  

  Полицейски инспектор Никола Костадинов Керемедчиев

  тел. в РУ-Смолян - 030135369

   

  Приемна - РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

   
 • Микрорайон № 1 - включва територията на запад от кръстовище образувано от ул.“Миньорска“ и ул.“Дунав“, ул.„Надежда“ и ул.“Маестро Атанасов“, кварталите „Средок“ и „Езерово“, почивните бази по посока прохода“Превала“ и с.Мугла
  Николай Раев 

  Младши полицейски инспектор Николай Райчев Раев

  тел. в РУ-Смолян - 030135369

   

  Приемна - РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

   
 • Микрорайон № 3 - включва селата Широка лъка, Солища, Стикъл, Гела, Заевите, Върбово и Куковица до границата с РУ-Девин
 • Микрорайон №4 - включва махала Гращица и село Стойките до границата с РУ-Чепеларе
  Приемна - с. Стойките
  Иван Стойчев 

  Младши полицейски инспектор Иван Ангелов Стойчев

  тел. в РУ-Смолян - 030135369

  Приемна - РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - понеделник, сряда, петък
  13:00ч. – 17:30 ч. - понеделник, сряда, петък

  Приемна - с. Широка лъка
  09:30ч. – 11:30 ч. - вторник и четвъртък
  Приемна - с. Стойките
  13:30ч. – 15:30 ч. - вторник и четвъртък

 

Район "Стар център"
обхваща стария център на града с граници ПГИ, изключва ПУ- филиал гр.Смолян, ул.”Д.Благоев” до моста за стадион “Смолян, к-ще РУГ, ул.Миньорска, ул.”Острица”, “Римски мост”, Сладкарски цех и селата Турян и Пещера

 

 • Микрорайон № 2 - включва южната част на района, с граници нечетните номера на бул.“България“ до моста за стадион „Смолян“ и „Римски мост“,както и селата Пещера и Турян
 •  

  Полицейски инспектор Иван Венциславов Петров

  тел. в РУ-Смолян - 030135263

  Приемна - РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

   

 • Микрорайон № 1 - включва северната част на района с граници четните номера на бул.“България“ до к-ще РУГ-Смолян и к-ще ПУ – филиал Смолян
 • Мартин Маринов 

  Младши полицейски инспектор Мартин Стефанов Маринов

  тел. в РУ-Смолян - 030135263

  Приемна - РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

 

Район "Нов център"
обхваща района на новия център на град Смолян с граници: включва ТПК "Мебел", местността 'Табаково", северната промишлена зона, жилищни групи "А", "Б", "В" и “Г", ЖК"Невястата", изключва сградата на ПГИ “Карл Маркс”, включва сградата на Пловдивски университет – филиал Смолян, кръстовището до РЗИ (бул.“България“- ул. "Димитър Благоев"), ул. "Димитър Благоев" и моста за стадион “Смолян”.

 

 • Микрорайон № 2 -обхваща територията на централната част на района, с граници на запад - моста до авторемонтния завод и сградите с нечетни номера на улица „Бузлуджа“, включително, и на изток - сградите с нечетните номера на улица „Дичо Петров“, включително от началото на улицата до кръстовището образувано от улиците „Дичо Петров“ и „Перелик“
 •  

  Полицейски инспектор Мария Анатолиева Исаева

  тел. в РУ-Смолян - 030135289

  Приемна РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

   

 • Микрорайон № 1 -обхваща територията на западната част на района, с граници на запад - моста за стадион “Смолян” и кръстовището образувано от улиците „Евридика“ и „Елица“ и на изток - моста до авторемонтния завод и сградите с четните номера на улица „Бузлуджа“, включително
 • Росен Кумчев 

  Младши полицейски инспектор Росен Йорданов Кумчев

  тел. в РУ-Смолян - 030135289

  Приемна РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

   

 • Микрорайон № 3 -обхваща територията на източната част на района, с граници на запад - сградите с четните номера на улица „Дичо Петров“, включително от началото на улицата до кръстовището образувано от улиците „Дичо Петров“ и „Перелик“; и на изток – северна промишлена зона, включително до производствената база на ТПК“Мебел“
 • Димитър Йовков

  Младши полицейски инспектор Димитър Иванов Йовков

  тел. в РУ-Смолян - 030135289

  Приемна РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

 

Район кв. "Райково"
обхваща квартал Райково на град Смолян с граници производствена база на СД “Дюлгер”, сграда на ЕВН, с. Дунево и сградите на „Костал“ ООД

 

 • Микрорайон № 1 -обхваща територията на северната част на района с граница между двата микрорайона – ул.“Родопи“, включва сградите с нечетни номера на посочената улица
 •  Стоян Христов

  Полицейски инспектор Стоян Драганов Христов

  тел. в РУ-Смолян - 030135237

  Приемна РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

   

 • Микрорайон № 2 - обхваща територията на южната част на района с граница между двата микрорайона – ул.“Родопи“, включва сградите с четни номера на посочената улица
 •  Ангел Павлов

  Младши полицейски инспектор Ангел Иванов Павлов

  тел. в РУ-Смолян - 030135237

  Приемна РУ-Смолян
  08:30ч. – 12:00 ч. - всеки работен ден
  13:00ч. – 17:30 ч. - всеки работен ден

   

 

Селски район "Юг"
обхваща селата южно от град Смолян, Арда, Алиговска, Билянска, Гоздевица, Горна Арда, Гудевица, Речани, Средок, Могилица, Бориково, Буката, Димово, Исьовци, Киселчово, Кремене, Надарци, Попрелка, Потока, Ухловица, Черешките, Черешово, Черешова река, Полковник Серафимово, Габрица, Фатово, Чучур, Сивино, Люлка, Сърнено, Смилян, Букаците, Вълчан, Горово, Ельово, Змиево, Кошница, Липец, Милково, Чеплетен и Чокманово до границата с РУ-Мадан
 • микрорайон № 1, включва селата Полковник Серафимово, Габрица, Фатово, Чучур, Чокманово и местността „Забатско“.
  Илиана Стоянова 

  Полицейски инспектор Илиана Людмилова Стоянова

  тел. в РУ-Смолян - 030135378

  08:30ч. – 12:00 ч. - понеделник, сряда, петък
  13:00ч. – 17:30 ч. - понеделник, сряда, петък

  Приемна в с.Смилян 13:30-15:30 – вторник
  Приемна в с.Могилица 10.00-12.00 – четвъртък
  Приемна в с.Арда 13.00-15.00 - четвъртък

   

 • микрорайон № 2 - включва селата Смилян, Букаците, Вълчан, Горово, Ельово, Змиево, Кошница, Липец, Милково, Чеплетен.
   Любозар Матев Младши полицейски инспектор Любозар Невенов Матев тел. в РУ-Смолян - 030135237

  Приемна в с.Смилян 13:30-15:30 вторник и петък

   

 • микрорайон № 3 - включва селата Могилица, Бориково, Буката, Димово, Исьовци,Киселчово, Кремене, Надарци, Попрелка, Потока, Ухловица, Черешките, Черешово, Черешова река.
 • микрорайон № 4 - включва селата Арда, Алиговска, Билянска, Гоздевица, Горна Арда, Гудевица, Речани, Средок, Сивино, Люлка и Сърнено.
  Росен Инджов 

  Младши полицейски инспектор Росен Цветанов Инджов

  тел. в РУ-Смолян - 030135237

  Приемна в с.Могилица 10.00-12.00 сряда и четвъртък

  Приемна в с.Арда 13.00-15.00 - вторник и четвъртък

 

Район кв. "Устово"
обхваща квартал Устово на град Смолян с граници: бензиностанция “Петрол”, “Топливо”, второкласен път ІІ-86 до разклона за с.Левочево
 • Микрорайон № 2 - обхваща територията на северозападната част на района, с граници на юг - коритото на река Черна, на север - пътя за село Левочево, на запад - бензиностанция „Петрол“ и на изток по линия на кръстовища образувани от улиците “Стою Шишков“, “Васил Райдовски“ и “Кирил Маджаров (Мадански мост); “Гео Милев“ и “Генерал Черевин“; и “Гео Милев“ и “Константин Дънов“, включващ централната част на кв. Устово и цялата улица „Гео Милев“ .
  Ивайло Димитров 

  Полицейски инспектор Ивайло Вергилов Димитров

  тел. в Участък "Полиция" -Устово - 030135205

  Приемна Участък "Полиция" - Устово
  14:00 – 16:00 ч. - четвъртък

   

 • Микрорайон № 1 -обхваща територията на цялата южна част на района, границата с другите микрорайони е коритото на река Черна от бензиностанция „Петрол“ до търговската база на „Топливо“АД, включваща ЖК“Петровица“, южната част на ЖК „Прогрес“, улиците “Хаджи Христо Попгеоргиев“ и “Димитър Македонски“
  Ventsislav_Ivanov

  Младши полицейски инспектор Венцислав Бисеров Иванов

  тел. в Участък "Полиция" - Устово - 030135205

  Приемна Участък "Полиция" - Устово
  14:00 – 16:00 ч. - четвъртък
 • Микрорайон № 3 - обхваща територията на североизточната част на района, с граници на юг - коритото на река Черна, на запад по линия на кръстовища образувани от улиците “Стою Шишков“, “Васил Райдовски“ и “Кирил Маджаров(Мадански мост); “Гео Милев“ и “Генерал Черевин“; и “Гео Милев“ и “Константин Дънов“ и на изток - бензиностанция „Рих, включващ северната част на ЖК „Прогрес“ и улиците “Васил Райдовски“, „Момчиловска комуна“, “Генерал Черевин“ , “Константин Дънов“, “Цар Калоян“, “Цар Симеон“, “Мургавец“, “Красногор“ и “Арда“.
  Антим Хаджиев

  Младши полицейски инспектор Антим Асенов Хаджиев

  тел. в Участък "Полиция" - Устово - 030135205

  Приемна Участък "Полиция" - Устово
  14:00 – 16:00 ч. - четвъртък

   

  Селски район "Изток"
  обхващащ селата източно от гр.Смолян, Левочево, Бостина, Соколовци, Момчиловци, НАО "Рожен" до границата с РУ-Чепеларе, Виево, Кутела, Славейно, Петково, Катраница, Белев дол до границата с РУ-Мадан, Влахово, Подвис, Ряка, Градът, Еленска, Требище, Селище и Търън до границата с РУ-Мадан.
  • микрорайон № 3 - включва селата Стража, Орешец, Кокорово, Влахово, Лъка, Катраница, Подвис и Остри Пазлак
    Недко Лойтов

   Полицейски инспектор Недко Красимиров Лойтов

   тел. в Участък "Полиция" -Устово - 030135209

   Приемна Участък "Полиция" - Устово
   08:30 – 17:30 ч. - понеделник, вторник, петък

   Приемна - в сградата на кметство с. Търън
   13:00 – 15:00 ч. - сряда

   Приемна - с. Момчиловци
   14:00 – 16:00 ч. - четвъртък

    

  • микрорайон № 1 , обхващащ селата Виево, Кутела, Славейно, Петково, Белев дол, Катраница до границата с РУ- Мадан
   Кирил Костадинов Радичев 

   Младши полицейски инспектор Кирил Костадинов Радичев

   тел. в Участък Устово - 030135209

   Приемна - с. Момчиловци
   14:00 – 16:00 ч. - вторник и четвъртък

    

    

  • микрорайон № 2, обхващащ селата Левочево, Писаница, Хасовица, Бостина, Соколовци и Момчиловци, НАО "Рожен" до границата с РУ-Чепеларе.
   Димитър Димитров 

   Младши полицейски инспектор Димитър Николов Димитров

   тел. в Участък - Устово - 030135209
   Приемна - с. Момчиловци
   14:00 – 16:00 ч. - вторник и четвъртък

    

  • микрорайон № 4 - включва селата Река, Градът, Ровина, Тикале, Еленска, Селище, Требище и Търън до границата с РУ-Мадан
   Николай Михайлов

   Младши полицейски инспектор Николай Асенов Михайлов

   тел. в Участък "Полиция" - Устово - 030135209

   Приемна - в сградата на кметство с. Търън
   13:00 - 15:00 ч. - сряда и петък