МВР

ОД Смолян

 

РУ – Златоград

Районно управление – Златоград обслужва територията на община Златоград и община Неделино.

Адрес: 4980 гр.Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7
Телефон: 030712020
 e-mail: [email protected]

 

Началник: гл. инспектор Дичо Беширов

Приемен ден: вторник – 10.00 - 12.00ч.

 

     

Участък "Полиция" - Неделино обслужва територията на община Неделино

Адрес: 4990, гр. Неделино, ул. "Александър Стамболийски" № 106
Телефон: 030722223

 

Началник: Мирослав Мързянски

 

 Мирослав Мързянски

 

 


     

РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ:

 

   

Полицейски инспектор Радослав Сарелски

Първи микрорайон-изток, включващ квартал „Младост“ в гр.Златоград и Втори микрорайон-изток, включващ квартал „Изгрев“ в гр.Златоград и с.Долен

тел. 030712020

В служебно помещение в РУ - Златоград,
 ул.”Ст.Стамболов” №7, т.20-20

Понеделник   от 10.00 до 12.00 ч.
Сряда              от 09.00 до 12.00 ч.

В приемната в ученически пансион- гр.Златоград, ул.”Славей” №1
Петък            от 10.00 до 12.00 ч.

В приемната на с.Долен, 03075/ 320- кметство
Вторник        от 09.00 до 11.00 ч.


Младши полицейски инспектор Йордан Белев

Йордан Белев

Обслужва Трети микрорайон-изток, включващ квартал „Тракия“ в гр.Златоград и с.Кушла и Четвърти микрорайон-изток, включващ квартал „Малка река“ в гр.Златоград и с.Аламовци 

 

тел. 030712020

В служебно помещение в РУ - Златоград,
 ул.”Ст.Стамболов” №7, т.20-20

Сряда              от 13.00 до 16.00 ч.
Петък              от 09.00 до 12.00 ч.

В приемната в ученически пансион- гр.Златоград, ул.”Славей” №1
понеделник  МлПИ от 10.00 до 12.00 ч.

В кметство с.Аламовци          

последен четвъртък от месеца от 09.00 до 11.00 ч.

В кметство с.Кушла

последен вторник от месеца от 13.00 до 14.30 ч.


 Втори микрорайон- запад, включващ квартал „Динко Чолака“ в гр.Златоград и населените места: с.Старцево и с.Пресока се обслужва от Младши полицейски инспектор Борислав Севдалинов Юрчиев до назначаване на Полицейски инспектор!

В служебно помещение в РУ - Златоград
Понеделник   от 10.00 до 12.00 ч.
Вторник         от 09.00 до 12.00 ч.

В приемната в блок “Минстрой” в гр.Златоград, ул.”Рожен” №3, ет.1
петък            от 10.00 до 12.00 ч.

В приемната на с.Старцево, 03073/ 2520-кметство

Четвъртък    от 09.00 до 11.00 ч.

В кметство с.Пресока

последен четвъртък от месеца от 13.00 - 14.30 ч.

 

Младши полицейски инспектор Борислав Севдалинов Юрчиев

тел. 030712020

Обслужва първи микрорайон-запад, включващ квартал „Граничар“ в гр.Златоград и Трети микрорайон-запад, включващ квартал „Възраждане“ в гр.Златоград и населените места: с.Ерма река, с.Страшимир и с.Цацаровци. Както и втори микрорайон- запад, включващ квартал „Динко Чолака“ в гр.Златоград и населените места: с.Старцево и с.Пресока

 

В служебно помещение в РУ - Златоград
вторник          от 13.00 до 16.00 ч.
петък              от 09.00 до 12.00 ч.

В приемната в блок “Минстрой” в гр.Златоград, ул.”Рожен” №3, ет.1
понеделник  от 10.00 до 12.00 ч.

В приемната на с.Ерма река, 03074/ 320- кметство
сряда                          от 09.00 до 11.00 ч.

В кметство с.Цацаровци

последна сряда от месеца от 13.00 до 14.00 ч.

В кметство с.Страшимир

последна сряда от месеца от 14.30 до 15.30 ч.


Инспектор Красимир Стойчев Планински

Тел. 030722223

Обслужва Район “Център” за Община– Неделино, включващ централната част на гр.Неделино с граници: ул. „Катя Ванчева“, ул. „Ивайло“, ул. Георги Кирков“, ул.“Напредък“ до ул. Сергей Румянцев“, по речното корито до кръстовището между ул.“Александър Стамболийски“ с ул. “Изгрев“ и по ул.“Изгрев“ към направление гр. Ардино и населените места: с.Върли Дол, с.Дуня, с.Изгрев и с.Кочани.

Прием в УП – Неделино

понеделник 13.00 - 16.00 ч
сряда 8.30 - 11.30 ч.
петък 8.30 - 11.30 ч.

Всеки първи четвъртък от месеца
с. Изгрев: 9.00 - 9.45 ч.
с. Кочани: 10.00 - 10.45 ч.

Всеки втори четвъртък от месеца
с. Върли дол: 9.00 - 9.45 ч.
с. Дуня: 10.00 - 10.45 ч.

 

Младши полицейски инспектор Мирослав Узунов

Тел. 030722223

Обслужва район "Север"  на Община Неделино, включващ кв. "Горно Неделино" и селата Средец, Бурево, Изгрев, Кундево, Оградна, Гърнати.

Прием в УП – Неделино
вторник: 08.30 - 11.30 ч.
сряда: 13.00 - 16.00 ч.
петък: 08.30 - 11.30 ч.

Всеки втори вторник от месеца
с. Кундево: 9.00 - 10.00 ч.
с. Оградна: 10.00 - 10.45 ч.

Всеки трети четвъртък от месеца
с. Средец: 9.00 - 10.00 ч.
с. Бурево: 10.15 - 11.00 ч.
с. Гърнати: 11.15 - 12.00 ч.

 

Младши полицейски инспектор Владимир Алексиев Николов

Тел. 030722223

Обслужва Район “Юг”, включващ  кв.”Долно Неделино” и населените места: с.Еленка, с.Крайна, Козарка, Върлино, Тънка бара и Диманово.

Прием в УП – Неделино
сряда: 13.00 - 16.00 ч.
четвъртък: 08.30 - 11.30 ч.

Всеки трети вторник от месеца
с. Козарка: 9.00 - 9.45 ч.
с. Върлино: 10.00 - 10.45 ч.
с. Тънка бара: 11.00 - 11.45 ч.

Всеки последен вторник от месеца
с. Крайна: 9.00 - 9.45 ч.
с. Еленка: 10.15 - 10.45 ч.
с. Диманово: 11.00 - 11.45 ч.