МВР

ОД Смолян

 

Директор на ОД МВР

старши комисар Николай Митков Димов

Роден на 06.12.1968 г. в гр. Неделино

 

Николай Димов 

Семеен, с две деца. През 1999 г. е завършил задочно  Академията на МВР, а през 2004 г. завършва магистърска степен право във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Николай Димов постъпва в системата на Министерството на вътрешните работи на 01.10.1992 г. в Районно управление "Полиция" в гр. Златоград, където преминава през различни длъжности. На 01.08.2011 г. изпълнява длъжността началник на Районно управление "Полиция" в гр. Мадан. Награждаван е 17 пъти за постигнати високи професионални резултати.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Йордан Бакалов, считано от 28.10.2014 г., временно е преназначен на длъжността директор на ОД МВР – Смолян.

Със заповед на министър Румяна Бъчварова считано от 01.07.2015 е назначен за Директор на ОД МВР - Смолян.

Приемен ден: Всеки вторник от 14.00 - 16.00 часа.