МВР

ОД Смолян

 

Отдел “Досъдебно производство”

   Разследващите полицаи извършват разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
   При осъществяване на своите правомощия разследващият полицай взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона.
   Писмените указания на прокурора по разследването са задължителни за разследващия полицай.