МВР

ОД Смолян

 

РУ – Чепеларе

 

Районно управление – Чепеларе обслужва територията на община Чепеларе и курорта Пампорово.

 

Адрес: 4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1
Телефон: 030512223

e-mail: [email protected]

 

Началник: гл.инсп. Иван Славов

Приемен ден: вторник – 14.00 – 16.00ч.

 

 

 

 

     
Участък  – Пампорово обслужва курортен комплекс Пампорово.

Телефон: 030958480 и 030958274

Началник: ст.инспектор Михаил Калфов

 

Планинска спасителна служба: 030958336

 

РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ:

 

РАЙОН ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ

Района обхваща 6 населени места с около 6 500 жители, а именно: гр. Чепеларе и селата Зорница, Лилеково, Острица и Богутево /кв.Дряновец/. Границите на обслужвания район са: м."Мина Персенк", м."Деринкедик", м."Хаджийца", ски писта "Мечи чал", м."Асенец" до границата с РУ-Смолян, м."Карабалкан", х."Изгрев", м."Букова лъка".

Полицейски инспектор Стефан Илчевски

 

тел. 030512223

Прием в РУ - Чепеларе:
вторник   11.30 - 12.30 часа
четвъртък  16.00 - 18.30 часа

Кметство - с. Зорница - петък 15.00 - 16.00 часа

Младши полицейски инспектор Антим Емилов Сираков

тел. 030512223

Прием в РУ - Чепеларе: 
вторник   11.30 - 12.30 часа
четвъртък   16.00 - 18.00 часа

Кметство - с. Зорница - петък 15.00 - 16.00 часа

 
РАЙОН КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО

Границите на обслужвания район са: м. "Плавилото", с. Проглед, НАО - Рожен, м. "Караманица" , административната граница между Чепеларска и Смолянска общини преминаваща непосредствено след параклиса намиращ се в ляво на път ІІ-86 в началото на м.”Роженски ливади” /гледано от към гр.Чепеларе/, х-л "Елина", хотел “Белмонт”, новият път от м. "Райковски ливади" за с.Левочево с линия 300 м. южно от път ІІІ-8641 /включително постройките до комплекс “Village Pamporovo” и “Forest Nook 1&2”/, табелата за начало и край на КК Пампорово на път ІІІ-8641 намираща се на 300 м. южно от х-л ”Мирчо Войвода”, връх "Снежанка", м."Ардашлъ", път ІІІ-6866 до в.с.”Махала Кочорите и бетоновия възел, м.Мечи чал и южно от ски писта "Мечи чал".

Младши полицейски инспектор Димо Романов Мустанов

тел. 030512223

Прием в участък - Пампорово: 
вторник   11.30 - 12.30 часа
четвъртък   16.00 - 18.00 часа

 

РАЙОН СЕЛО ХВОЙНА

Район “Село Хвойна” обхваща 6 населени места с около 2 100 жители, а именно: село Хвойна, село Павелско, село Орехово, село Забърдо, село Малево и кв.Студенец към него.
Микрорайон №1 с център село Павелско обхваща селата Павелско, Малево /кв. Студенец/ и Орехово.
Микрорайон №2 с център село Хвойна обхваща селата Хвойна и Забърдо.
Границите на обслужвания район са: път ІІ - 86 /дерето в близост до Римския мост, м."Бяла черква" до границата с РУП-Асеновград, м."Червена", х."Персенк" до границата с РУП-Девин, х."Кабата", х."Скалните мостове", м."Карабалкан", м."Персенк", хижа "Пашалийца" до границата с РУП - Асеновград.

Младши полицейски инспектор Запрян Витеков

Обслужва селата Забърдо и Хвойна.

тел. 030512223

Прием Кметство - с. Малево - вторник   17.00 - 18.00 часа 
Прием Кметство - с. Забърдо - четвъртък   16.30 - 17.30 часа