МВР

ОД Смолян

 

Новини

ПРЕЗ 2020 Г. ИЗТИЧА СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА 41214 БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ НА ГРАЖДАНИ ОТ СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТИЧАЩИЯ СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ГОЛЯМ БРОЙ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ПРЕЗ 2020 Г. И ОЧАКВАНИЯ УВЕЛИЧЕН ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ:

• В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОСТОЯННИЯТ ВИ АДРЕС Е НА ТЕРИТОРИЯТА НА СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • В СЕКТОР „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СМОЛЯН В ГР. СМОЛЯН, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 67;
 • В ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ КЪМ РУ-ДЕВИН, РУ-МАДАН, РУ-ЗЛАТОГРАД И РУ-ЧЕПЕЛАРЕ.

• ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: e-uslugi.mvr.bg, ПРИ УСЛОВИЯ И РЕД РЕГЛАМЕНТИРАН В ЧЛ. 18а ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ;

• МОЖЕ ДА ПОДМЕНИТЕ СВОЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА НЕГОВИЯ СРОК НА ВАЛИДНОСТ;

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, НА САЙТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СМОЛЯН (http://www.mvr.bg/smolyan) ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ПРИЕТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСЯКО ОТ ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ КЪМ ОДМВР-СМОЛЯН.

27 ное 2019

ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ

                 За поредна година, от 15.30 часа, на 12.11.2019 година, в сградата на ОДМВР – Смолян се откри „Детска полицейска академия“.

                За първи път през учебната 2019/2020 г. тя ще се проведе с петдесет деца от две училища, на територията на град Смолян. Това са СУ „Отец Паисий“ и ПГИ „Карл Маркс“.  

                 Основните задачи, при провеждането й ще бъдат утвърждаване на ценностно отношение на децата към закона и законосъобразното поведение, да се запознаят с функциите на основните звена в МВР, както и да развият умения да работят в екип. Да формират негативно отношение към правонарушенията и правонарушителите сред обществеността и особено в училище. Да придобият умения и навици при вземане на решения, касаещи собствената (лична) безопасност.

12 ное 2019

КАНИМ ВИ НА ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

                 За поредна година, от 15.30 часа, на 12.11.2019 година, в сградата на ОДМВР – Смолян ще се открие  „Детска полицейска академия“.

                 За първи път през учебната 2019/2020 г. тя ще се проведе с петдесет деца от две училища, на територията на град Смолян. Това са СУ „Отец Паисий“ и ПГИ „Карл Маркс“.  

                 Основните задачи,  при провеждането на „Детска полицейска академия“ ще  бъдат утвърждаване на ценностно отношение на децата към закона и законосъобразното поведение, да се запознаят с функциите на основните звена в МВР, както и да развият умения да работят в екип. Друго важно направление на работа ще бъде формирането на негативно отношение към правонарушенията и правонарушителите сред обществеността и особено в училище. В процеса на работа особено внимание ще бъде отделено на  развиването на умения и навици при вземане на решения, касаещи собствената и личната безопасност.

         Каним всички желаещи да присъстват!

11 ное 2019

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН

Във връзка с настъпване на зимния отоплителен сезон и зачестилите пожари в жилищни сгради, Областна дирекция ПБЗН  гр.Смолян, препоръчва да се спазват следните правила:

 

 • Съхранение на дървата за огрев по външните фасади на сградите да бъде на плътни стени с негорими покрития и на разстояние 2м от електрически табла и инсталации!

   

 • Не съхранявайте горими материали, включително и дърва за огрев, въглища и пелети, по стълбищните клетки и коридорите на жилищните сгради!

   

 • При складирането на дърва в избените помещения е необходимо да се осигурят разстояния до комините и техните чистачи, осветителни тела, разклонителни кутии, кабели и контакти.

   

 • Изхвърлянето на жарава и пепел от печките с твърдо гориво, да се извършва в специално определените метални съдове и на обезопасени за места. Не загасена пепел и жар да не се изхвърлят в контейнерите за смет!

   

 • Да се спазва забраната за поставяне на материали и съоръжения, в това число дърва за огрев, на 5м. от пожарни хидранти по тротоарите!

 

04 ное 2019

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2019/2020г.

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 От 01.11.2019г. до 30.11.2019г. на територията на ОДМВР-Смолян стартира традиционната акция „Зима“. Тя ще се проведе съвместно с партньорите от Съюза на българските автомобилисти и Български Червен кръст и ще протече на три етапа. От 01.11.2019г. до 10.11.2019г. ще се проведе кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“ и ще бъде насочена към водачите на ППС – велосипедисти, превозни средства с животинка тяга и други. Дейността на службите за контрол и на служителите с правомощия за работа по Закона за движение по пътищата ще бъде насочена основно към пренеция на поведението на водачите на ППС.  Вторият етап „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“ ще се проведе от 11.11.2019г. до 20.11.2019г.  Той ще бъде насочен към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. От 21.11. до 30.11.2019г. ще се проведе трети етап „Безопасно шофиране през зимата“ и ще бъде насочен към водачите на МПС, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.

При регистрация и пререгистрация на пътни превозни средства ще се извършва проверка на светлините за тяхната изправност и съответните нормативни изисквания.

 

Данни за травматизма при ПТП ПРЕЗ зимния период на 2018/2019 г.

 

През миналия зимен период (01.11.2018г. – 31.03.2019г.), на територията на страната са настъпили 2318 тежки ПТП (за периода 01.11.2017 г. – 31.03.2018 г. – 2528 – с 210 по-малко), при които са загинали 221 (за периода 01.11.2017г. – 31.03.2018г. – 246 – с 25 по-малко) и са ранени 2909 (за периода 01.11.2017г. – 31.03.2018 г. – 3177 – с 268 по-малко) участници в движението по пътищата. През двата зимни месеца на 2018 г. – ноември и декември са регистрирани 1016 тежки ПТП, при които 111 участници в движението са загинали и 1265 са ранени на територията на страната.  ПТП са с 286 по-малко, загинали са с 1 повече, а ранените са с 379 по-малко в сравнение с трите зимни месеца на 2019 г. – януари, февруари и март (1302 тежки ПТП, 110 загинали и 1644 ранени).

През месец ноември 2018 г. по време на акция „Зима“ са настъпили 548 тежки ПТП с 66 загинали и 683 ранени или по-малко ПТП с 27, загинали със 7, а ранени – с 38 (за ноември 2017 г. – 575/73/721).

Разпределението по вид на участник в движението по пътищата на загиналите и ранените в периода 01.11.2018 г. – 31.03.2019 г. е следното: общо са загинали 221 участници в движението, а други 2909 са ранени. 108 от загиналите и 1171 от ранените за били водачи на МПС. 52-ма загинали и 750 ранени са били пешеходци. 61 загинали и 1015 ранени са били пътници в ППС. Ранени са 4-ма работници на пътя.

През зимния сезон 2018г./2019г. са съставени общо 247 020 фиша, 263 331 електронни фиша и 91 403 акта за установяване на административно нарушение. Издадени са 102 773 наказателни постановения.

Средно на месец за 5-месечния период са издадени 49 404 фиша, 52 666 електронни фиша, 415 електронни фиша серия „Г“,  18 281 АУАН и 20 555 НП.

Спрямо средния брой издадени фишове за месец в 5-месечния зимен период, издадените през месеца на акцията (ноември 2018 г.) фишове са по-малко с 4027, а електронните фишове са по-малко с 4557. С 4009 броя над средното за месец са издадените АУАН през месеца на акцията (ноември 2018 г.).

 

По време на акция „Зима – 2018 г.” през трите кампании на територията на страната са реализирани следните резултати:

Общият брой на проверените ППС е 53 659 при 45 233 за периода на акцията през 2017 г. (разлика +8426), от които:

 • леки автомобили – 41 248 (34 226 за 2017 г.);
 • товарни автомобили – 9584 (8110за 2017 г.);
 • ППС с животинска тяга – 962(853 за 2017 г.);
 • велосипеди – 559(575 за 2017 г.);
 • селскостопанска техника – 590 (497 за 2017 г.);
 • мотоциклети – 280 (374 за 2017 г.);
 • мотопеди – 189 (289 за 2017 г.);
 • други – 156 (160 за 2017 г.).

  Общият брой на констатираните неизправности на ППС е 3747 (3613 за 2017 г.), някои от които са:

 • неизправност по осветителните системи и сигнализацията–1538 (1913 за 2017 г.);
 • управление на ППС с разкъсани или износени гуми – 388 (394 за 2017 г.);
 • неизправности на велосипеди – 92 (119 за 2017 г.);
 • неизправност при устройствата за измиване на предното стъкло – 121 (90 за 2017 г.), и други 1608 (1097 за 2017 г.).

  Взети са общо 15 079 мерки (19 341 за 2017 г.), от които:

 • акт за установяване на административно нарушение – 5621 (6549 за 2017 г.);
 • глоби с фиш – 8731 (11 341 за 2017 г.);
 • спиране от движение на ППС – 558 (1137 за 2017 г.);
 • други мерки – 169 (314 за 2017 г.).

Спрямо велосипедисти са взети 156  мерки (169 за 2017 г.), от които 51 акта за установяване на административно нарушение (60 – 2017 г.), 105 глоби с фиш (106 – 2017 г.).

Спрямо водачи на ППС с животинска тяга са взети 393 мерки (335 за 2017 г.), от които 174 акта за установяване на административно нарушение(212 – 2017 г.), 211 глоби с фиш (120 – 2017 г.).

Спрямо пешеходци са взети 667 мерки (154 акта за установяване на административно нарушение и 513 глоби с фиш). За 2017г. спрямо пешеходци са взети 806 мерки (102 акта за установяване на административно нарушение и 700 глоби с фиш).

Изготвени са 256 предписания до Агенция „Пътна инфраструктура“ за отстраняване на недостатъците на пътните настилки и сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка. През 2017г. предписанията са били 165.

Изготвени са 525 предписания до местни органи за подобряване на уличното осветление и отстраняване на недостатъците на пътните настилки и сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка. За 2017г. предписанията са били 299.

По етапи разпределението е следното:

І етап на кампанията за 2018 година – „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС – велосипеди, ППС с животинска тяга и др. са проведени са 208 специализирани полицейски операции. През 2017 г. те са били  187. Настъпили са общо 173 тежки ПТП, при които са загинали 29 (11 водачи, 7 пешеходци, 11 пътници) и са ранени 202 участници в движението по пътищата.

ІІ етап на кампанията за 2018г. - „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците са проведени 205 специализирани полицейски операции СПО. През 2017г., по време на кампанията специализираните полицейски операции са били 161. Настъпили са общо 201 тежки ПТП, при които са загинали 21 (10 водачи, 4 пешеходци, 7 пътници) и са ранени 265 участници в движението по пътищата. 

ІІІ етап за 2018г. – „Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на МПС, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците. Проведени са 226 специализирани полицейски операции, като за 2017г. те са били 200. През този период са настъпили общо 174, при които са загинали 16 (8 водачи, 7 пешеходци, 1 пътник) и са ранени 216 участници в движението по пътищата.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2019/2020г.

 

ИЗНЕНАДАЙ ЗИМАТА – ПОДГОТВИ СЕ ЗА НЕЯ!

 

ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

 • Спирачната система трябва да е изправна (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)
 • Фаровете, стоповете, габаритите, мигачите трябва да чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)
 • 3- или 4-колесното МПС трябва да е оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Принудителни административни мерки:

  Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

   

  Санкции:

  При управление на технически неизправно ППС глобата е:

  50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

  200 лв. – при констатирани значителни неизправности

  500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

   

  СЪСТОЯНИЕ НА ГУМИТЕ

 • Гумите трябва да са зимни или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)
 • Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания

             

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)

   

 • Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)
 • Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)

   

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

   

  ПОДДРЪЖКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 • Поддържай стъклата и огледалата чисти (чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗДвП)

   

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)

   

 • Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг
 • Провери работи ли парното

   

  ПОСЛЕДИЦИ:

  Глобата за техническа неизправност е:

  1. петдесет лева за незначителни неизправности

  2. двеста лева за значителни неизправности

  3. петстотин лева за опасни неизправности (чл. 179, ал. 6 от ЗДвП)

   

 • Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки
 • Смени водата с антифриз.

   

  ПОМИСЛИ ЗА СИГУРНОСТТА

 • Поставяй обезопасителния колан/каска
 • Не потегляй, докато пътниците не са поставили коланите/каската си (чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП)
 • Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене, лопатка
 • Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг
 • При попадане в аквапланинг не натискай спирачката, отнеми газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение
 • Оборудвай автомобила с подръчни инструменти

   

  БЪДИ СЪОБРАЗИТЕЛЕН

 • Осведоми са за прогнозата за времето
 • Провери има ли ремонти по маршрута ти на движение
 • Излез десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път

   

  За дълъг път:

 • Напълни достатъчно гориво
 • Зареди си телефона
 • Подсигури се с храна и вода
 • Вземи топли дрехи и одеяло

  ПРИ ПОПАДАНЕ В РИСКОВА СИТУАЦИЯ

 • Не изпадай в паника
 • Първо подай сигнал на телефон 112
 • Изпълни дадените указания
 • Обади се на близките си
 • Ако имаш знания и умения, помогни на нуждаещите се

 

Съвети от „Пътна полиция“

Главна дирекция „Национална полиция“

2019 г.

 

31 окт 2019

Мерки за безопасност през ловния сезон

Във връзка с откриването на ловния сезон на местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня и откриването на ловния сезон 2019/2020г., напомняме, че следва стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните  изисквания при провеждане на ловните излети. Участниците в групов лов на дива свиня задължително да са екипирани по време на ловуването с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят. Винаги пренасянето на оръжието да се извършва в затворен транспортен куфар или в калъв със заключващо устройство на спусъка.

С цел недопускане на инциденти и злополуки, следва стриктно да се спазва следното:

-Да не се допуска стрелба по шум, неясно видима цел или по такава с възможност за злополука.

-Да не се използват сачми с диаметър над 6мм по време на групов лов на дива свиня.

-Да не се допуска неправилно боравене с огнестрелно оръжие.  Напомняме, че оръжието не трябва да е заредено до неговата употреба, винаги да бъде насочено в безопасна посока и да е технически изправно.

-Да не се напуска самоволно позицията, определена от ръководителя на лова.

-Забранена е употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на провеждане на лова.

По време на самите проверки да се обърне особено внимание на следва да се носи  разрешението за лов, билета за лов, удостоверението за подборно ловуване, срока на валидност на разрешението за носене и употреба и вписаното в него оръжие. Пренасянето на ловното оръжие до мястото на лова да се извършва съобразно изискванията за безопасност. Забранено е носене на огнестрелно оръжие при и след употреба на алкохол. Забранено е преотстъпване и предоставяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси на други лица. 

 

03 окт 2019

На 26 септември 2019 г. стартира Операция EDWARD

Европейски ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death)

  

 

            На 26 септември 2019 г. за четвърта поредна година по инициатива на  Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ТИСПОЛ, в рамките на Европейската седмица на мобилността, сред страните – членки на мрежата и нейните партньори се осъществява проектът „#Project EDWARD (European Day Without A Road Death) с наименование за Република България Операция „Европейски ден без загинали на пътя – EDWARD“.

Целта в този ден е да няма загинали при пътни инциденти.

            Мотото на операцията за Република България за 2019 г. е „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“  и  е в контекста  на темата  на  Европейската  седмица  на мобилността

 (16 - 22 септември 2019 г.)

            Към момента на страницата на EDWARD е активен т.нар. „брояч“ на деня, отчитащ оставащите дни до 26 септември. Идеята е в периода преди операцията всички участници в движението по пътищата да помислят дори само за няколко минути за рисковете,  с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат останалите участници; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Поощрява се всяка дейност, която насърчава културата за пътна безопасност, и се препоръчва дейностите да бъдат част от Дните за пътна безопасност.

            В тази връзка ТИСПОЛ предлага всички желаещи – хора, организации, институции и представители на различните браншове и техните структури:

            - да се регистрират като партньори на адрес: http://roadsafetydays.eu;

            - да дадат обещание, че ще се движат безопасно чрез попълване на нарочен формат на посочената по-горе страница на проекта;

- да организират свое събитие, което да е част от Дните за безопасност на движението  по пътищата и да го публикуват на интерактивната карта. Всяка публикация на отделна активност /събитие ще повиши авторитета на страната ни и ще бъде видима на картата на света;

   - да вземат участие в кампанията чрез социалните мрежи (#ProjectEDWARDTwitter, Facebook, Instagram и др.).

25 сеп 2019

Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2019/2020 година

 

ЗА учениЦИ

 

научи се да се пазиш сам!

 

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

 • Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Припомни си правилата за пешеходци.
 • Винаги:
 • пресичай на зелено;
 • се движи по тротоара;
 • използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 • Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
 • Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
 • Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
 • На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • JС родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

   

  до училище с велосипед

 • Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
 • Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
 • Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

  ПОМНИ, че:

 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 • до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
 • навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 • велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 • Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
 • JПомни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

   

  ЗА родителИ

   

  ПОМНИ!

  децата не са възрастни.

  Безопасността на твоето дете е най-важна.

  Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

   

  АКО ИМАШ първокласник

 • Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
 • Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
 • В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 • Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.
 • Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 • При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 • JПредварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

   

  Ако возиш детето до училище

 • Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.
 • Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 • Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
 • Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

   

 • Ако детето ходи самò до училище
 • Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 • Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
 • Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено.
 • Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
 • Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 • Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
 • Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 • Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

   

  Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед

   

  зАЕДНО

 • Проверете техническата изправност на колелото.
 • Изберете най-безопасния маршрут до училище.
 • Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
 • велосипедът е пътно превозно средство, а
 • велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
 • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 • за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 • Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 • Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 • JНапомняй на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

   

  ЗА водачи

   

  важно!

  Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

   

  ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение

 • Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.
 • Винагибъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.
 • Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 • Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

   

  ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ

 • Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 • Винагиимай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
 • Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
 • Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
 • Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
 • JПри катастрофа на пътя подай сигнал на телефон 112.

 

Отдел „Пътна полиция“ –

Главна дирекция „Национална полиция“

Септември, 2019 г.

12 сеп 2019