МВР

ОД Смолян

 

Новини

Резултати от конкурса „Пожарникар на годината“ – 2018

На 14.01.2019 г. комисия, определена със заповед на директора на РДПБЗН Смолян проведе първия етап от конкурсната процедура за националния конкурс „Пожарникар на годината-2018“ година.

Разгледани бяха предложенията, оценките и информациите за работата на служителите от съответните  структурите на РДПБЗН Смолян. Комисията класира служителите от област Смолян, както следва:

1. Пожарникар на годината от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност“:

- под раздел за държавни служители със средно образование – младши експерт Боян Сашев Симеонов – командир на екип в РС ПБЗН Смолян.

2. Пожарникар на годината от направление „Контролна дейност“, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол:

- под раздел за държавни служители с висше образование – инспектор Красимир Карамфилов Йосифов - инспектор ДПК в РС ПБЗН Златоград

- под раздел за държавни служители със средно образование – младши инспектор Невен Фиданов Милушев - мл. инспектор по ДПК в РС ПБЗН Доспат

Със заповед на директора на РДПБЗН комисар Симеон Църволанов отличените служители са наградени с „Писмена похвала“. 

16 яну 2019

Информация за възникналите пожари през 2018 година

            През 2018 година на територията на област Смолян са ликвидирани общо 858 броя произшествия, от които 462 броя са аварийно спасителна и техническа помощ и 396 броя пожари.

От възникналите пожари, 240 броя са в жилищни сгради, 57 в земеделски земи и стопански постройки, 21 броя в автомобили и 9 броя в горски територии.

На територията на област Смолян в обекти, в които се осъществява държавен противопожарен контрол са възникнали само 11 броя пожари.

В резултат пожарите през 2018 г. има двама загинали граждани и шестима са пострадали, съответно:

-    Един загинал от с. Беден общ.Девин при вдишване на димни газове и изгаряне;

-    Един загинал от с. Левочево общ. Смолян от вдишване на димни газове и изгаряне.

Пострадалите са, както следва: 

 • Двама пострадали от гр. Смолян, единия е получил изгаряне при горене на отпадъци, а другия е вдишал газ и получил изгаряне при пожар с преки материални загуби в апартамент;
 • Един пострадал от гр. Мадан при опит сам да изгаси автомобила си;
 • Един пострадал от с. Оградна общ. Неделино при взрив на газова бутилка в дома му;
 • Един пострадал от гр. Чепеларе при пожар във вилата му;
 • Един пострадал от с. Борино при пожар в стопанска постройка.

 

Най-често причина за възникване на пожарите са небрежност при боравене с открит огън, неправилно ползване на нагревателни уреди и късо съединение в електрическите инсталации.

 

 

 

 

 

***                                                            ***                                                        ***

 

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян напомня на всички да спазват правилата за пожарна безопасност. Предвид отоплителния есенно-зимен сезон с цел недопускане на пожари напомняме някои основни правила:

- Печките на твърдо гориво се поставят върху негорима подложка, която е по-голяма от нея 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;

-  Разстоянието от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;

- Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).

-  Не изхвърляйте неизстинала сгурия и жарава там, където има горими материали!

- Комините редовно да се почистват от нагар, налепи и сажди. Почистването да се извършва само с механични средства.

- Никога не оставяйте включени електрически уреди без наблюдение!

- При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че използваните уреди са изключени и обезопасени.

- Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други горими материали.

 

РДПБЗН Смолян препоръчва за отопление да се използват само стандартни и изправни отоплителни уреди и при експлоатация същите да не се оставят без наблюдение.

 

 

           При забелязване признаци на пожар или други опасности, в които се застрашава живота на хората незабавно звънете на телефон 112 !

14 яну 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОДМВР-СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г. – 31.10.2018г.

През периода от 01.01.2018г. до 31.10.2018г. на територията на ОДМВР-Смолян са регистрирани 344 пътно-транспортни произшествия, при 78 от тях са загинали четирима участници в движението и други 101 са ранени. За същия период на миналата година произшествията са били 402, като при 76 от тях са убити шестима участници в движението и 90 са ранени. Забелязва се намаление на броя на произшествията,  намаляване броя на загиналите с двата, а ранените са с 9 повече. Само през м.октомври 2018г. са регистрирани 30 пътно-транспортни произшествия, което е с 12 по-малко в сравнение със същия месец на 2017г. при шест от произшествията са ранени четирима участници в движението, а за м.октомври 2017г. при 12 пътно-транспортни произшествия има един загинал участник в движението и 12 – ранени.  Изводът е за намаление както на произшествията, така и на транспортния травматизъм.   През отчетния период са регистрирани 25473 нарушения на Закона за движение по пътищата, като за тях са съставени 2426 акта за установяване на административно нарушение, 11942 фиша и 10373 електронни фиша. Само за м.октомври констатираните нарушения са 2778, от които 2765 са допуснати от водачи на автомобили, 2 – от пешеходци и 11 други. Най-честото нарушение на правилата за движение е управлението на автомобил с несъобразена скорост - 10390 случая. 27 водачи са превишили разрешената скорост с повече от 50км/ч. Уточняваме, че според чл.182 ал.1, т.6 от ЗДвП, водач, който превиши разрешената скорост с над 50км/ч се наказва с глоба от 700лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС ,като за всеки следващи 5км/ч превишаване над 50км/ч глобата се увеличава с 50лв. 1877 са случаите на неспазване на предимство, знаци и сигнали. 3109 случая на неправилно паркиране, 548 – на неправилни маневри, 563 случая на управление на технически неизправно МПС. В 2447 от случаите водачите са били с нередовни документи. Констатирани са 580 случая на неизползване на обезопасителни колани, 192 случая на ползване на мобилен телефон при управление на МПС.  За първите десет месеца на 2018г. са констатирани 190 случая на управление на автомобил след употреба на алкохол. 85 са случаите на управление на автомобил, от водачи с  концентрация на алкохол в кръвта до 1,2 промила. В 88 случая концентрацията на алкохол в кръвта на водача е била над 1,2 промила и за тях  са образувани бързи производства за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева. 17 водачи са отказали да бъдат тествани за употреба на алкохол. 46 водачи са управлявали автомобил под въздействието на наркотични вещества, като срещу тях също са образувани бързи производства за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Трима водачи са отказали да бъдат тествани за употреба на наркотични вещества.

 

 

СЕДЕМ ВАЖНИ ПРАВИЛА С ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

ЗА ТВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ ЗИМАТА

 

ДВИЖИ СЕ С ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 • Пътното превозно средство трябва да е технически изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1).
 • Велосипедът трябва да е с изправни:
 • Спирачки;
 • Звънец.

   

  ПОДДЪРЖАЙ ЧИСТАЧКИТЕ ИЗПРАВНИ

  Ако стъклочистачките не работят по време на дъжд или снеговалеж, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 4, б. „б”).

   

  ИЗПОЛЗВАЙ ПОДХОДЯЩИ ГУМИ

 • Използвай гуми за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4).
 • Ако гумата има разкъсвания, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 9).
 • ЗАБРАНЕНО Е движението по пътищата с гуми с шипове, а
 • Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1).

   

  ДВИЖИ СЕ С ЧИСТИ И ИЗПРАВНИ СВЕТЛИНИ И СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ

 • Ако светлинните устройства или светлоотразители липсват или са неизправни, нямаш право да се движиш с това ППС през нощта (чл. 101, ал. 3, т. 8).
 • Поддържай устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2).
 • При движение с ППС с животинска тяга (каруца) трябва да имаш:
 • два бели или жълти светлоотразителя отзад;
 • през нощта и при намалена видимост – тяло, светещо в бяло или в жълто, отзад вляво (чл. 71, ал. 1).
 • При движение с велосипед трябва да имаш:
 • устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред (фар) и червен светлоотразител отзад;
 • бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата (чл. 79, т. 3 и 4).

   

  ОБОРУДВАЙ МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 • Задължително е в 3- и 4-колесно МПС да имаш:
 • обезопасителен триъгълник;
 • аптечка;
 • пожарогасител и
 • светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4).
 • За зимата е препоръчително в МПС да имаш:
 • Антифриз;
 • резервоарче, заредено с незамръзваща течност за почистване на стъкла;
 • вериги за сняг;
 • достатъчно гориво;
 • зарядно за акумулатор;
 • въже за теглене;
 • одеало и др.

   

  ИЗПОЛЗВАЙ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ЖИЛЕТКА

 • Когато си извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно заради повреда или техническа неизправност, сложи си светлоотразителната жилетка (чл. 101, ал. 1).
 • При движение с велосипед си сложи светлоотразителната жилетка:
 • в тъмната част на денонощието;
 • при намалена видимост и
 • извън населени места (чл. 80, т. 1).

   

  БЪДИ ВИДИМ ПРЕЗ ЗИМАТА И В ТЪМНОТО

 • Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или използвай светлоотразителни елементи.
 • Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често особено ако си с шапка или качулка.
 • Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета (чл. 108, ал. 1).
 • Като пешеходец, когато няма тротоар или банкет, се движѝ по платното за движение, противоположно на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница (чл. 108, ал. 2, т. 1).
 • Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи САМО по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка „Стоп! Деца“, с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства (чл. 112, ал. 1).

15 ное 2018

Мерки за безопасност от пожари през настъпилия зимен отоплителен сезон

ИНФОРМАЦИЯ

за пожарна безопасност по време на отоплителния сезон  

        

          Във връзка със зачестилите пожари в жилищни сгради и повишената опасност от възникване на такива по време на целия отоплителен сезон служителите от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Ви напомнят, че за да избегнете такива инциденти е достатъчно да предприемете няколко превантивни мерки. 

 

 • Препоръчваме мястото за съхранение на дървата за огрев до външните фасади на жилищните сгради да бъде далече от електрически инсталации и съоръжения, а разстоянието до самите сгради да бъде не-по-малко от 2м.

   

 • Съхранението на горими материали включително и дърва за огрев по стълбищните клетки и коридорите на жилищните сгради драстично увеличава опасността от възникване на пожар. Не допускайте такива материали да се съхраняват на места с повишена опасност от възникване на пожар!

   

 • Важно е да знаете, че при складирането на дърва в избените помещения, е необходимо да се осигури достатъчно разстояние до осветителни тела, разклонителни кутии, кабели и контакти и електрически съоръжения.

   

 • Забранено е поставянето на материали и съоръжения в това число дървен материал, дърва за огрев и каквито и да вещи на разстояние по-малко от 5м. от пожарни хидранти по тротоарите!

   

 • Задължително е изхвърлянето на жарава и пепел от печките с твърдо гориво да се извършва на обезопасени за целта места – метални съдове, а не в контейнерите за смет!

 

 • Ако забележите дим или пламъци от кофа за смет иимате възможност, угасете с вода преди да се е разгоряла напълно.

 

 •  Комините да бъдат почистени от нагар и сажди, като почистването се извършва само по механичен път;

 

 • Проявената грижа и отговорност за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация, зареждането и запалването на отоплителните уреди на твърдо гориво е гаранция за недопускане на пожари през отоплителния сезон.

        В случай, че забележите признаци на пожар или други опасности, които застрашават живота на хората незабавно звънете на телефон 112 !

 

 

 

15 ное 2018

Информация за произшествията възникнали през месец октомври 2018 година

През месец октомври 2018 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 61 броя произшествия. Пожарите са 36, 21 пъти е оказвана техническа помощ и 4 аварийно-спасителни дейности. Получени са  3 лъжливи сигнала за произшествия.

          

От възникналите пожари, 9 броя са с материални щети, изразяващи се общо в повредена покривна конструкция – 125 кв. м., опушени са стени – 295 кв.м., унищожена бяла и черна техника на три домакинства, повреден е един автомобил и една стопанска постройка.

 Три от пожарите са възникнали в следствие на късо съединение, два са възникнали при неправилно ползване на нагревателни уреди, а 14 - от небрежност при боравене с открит огън.        

            Разпределени по районни служби, произшествията са  възникнали както следва: РС Смолян - 23 бр.; РС Девин – 3 бр., РС Мадан – 3 бр., Златоград – 5 бр., РС Чепеларе - 2 броя.; РС Рудозем – 3бр., РС Доспат - 15 бр., РС Пампорово – 3 бр., РС Баните – 4 бр.

 

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян препоръчва на хората да спазват правилата за пожарна безопасност и да не допускат инциденти с огън. Предвид предстоящият отоплителен сезон, повишената опасност от възникване на пожари, свързани с ползването на различни видове печки, както и необходимостта от поддържане на комините чисти от нагар, напомняме, че предприетите мерки за безопасност ще предотвратят настъпването на тежки материални щети през зимния сезон и недопускане на човешки жертви при пожари. За тази цел 

* Не допускайте използването на нестандартни и саморъчно направени уреди!

* Стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!

*  Съблюдавайте разстоянието между отоплителните уреди и горими предмети да бъде не по-малко от 80 см. Опасно е стената зад печката да се облицова с горими материали;

* Най-добре е печките на твърдо гориво да се поставят върху негорима подложка, която покрива пода около печката 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;

* Голяма опасност крие запалването на печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), което в някои случаи може да доведе до експлозия. Опасно е отоплителните уреди да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

* Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и жарава там, където има горими материали!

* Никога не оставяйте включени електрически уреди без наблюдение!

* При напускане на дома или офиса не забравяйте да се убедете, че използваните уреди са изключени и обезопасени.

* Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.

 

           В случай, че забележите признаци на пожар или други опасности, които застрашават живота на хората незабавно звънете на телефон 112 !

06 ное 2018

Стартира обучението в Детската полицейска академия

За поредна година стартира обучение на младежи в рамките на „Детска полицейска академия“. На 06.11.2018г. от 14.00 часа в ОДМВР – Смолян ще проведе откриването на инициативата за учебната 2018/2019г. Академията ще обхване 26 ученика от деветите класове на  СУ  “Св.св. Кирил и Методий” гр. Смолян. Основните задачи,  при провеждането на занятията ще бъдат утвърждаване на ценностно отношение на младите хора към закона и законосъобразното поведение. В това число те ще имат възможност да се запознаят с функциите на основните звена в МВР, както и да развият умения да работят в екип. Под формата на ролеви игри, насочени към формиране на негативно отношение към правонарушенията и правонарушителите сред обществеността и особено в училище, младежите ще се научат как да реагират в критична ситуация. Наред с това, те ще  придобият умения и навици при вземане на решения, касаещи личната им безопасност. „Детска полицейска академия“ се провежда  19-та поредна година и в нейните рамки стотици младежи от различни училища в гр.Смолян са придобили  навици и умения за безопасно и законосъобразно  поведение. 

            Каним желаещите да присъстват на откриването.

30 окт 2018

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОДМВР-СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018Г. – 30.09.2018Г.

През периода от 01.01.2018г. до 31.09.2018г. на територията на ОДМВР-Смолян са регистрирани 314 пътно-транспортни произшествия, при 72 от тях са загинали четирима участници в движението и други 95 са ранени. За същия период на миналата година произшествията са били 360, като при 6455 от тях са убити петима участници в движението и 78 са ранени. Забелязва се намаление на броя на произшествията, но нивото на транспортен травматизъм е по-високо, т.е. увеличен е броят на пострадалите при катастрофи, загиналите са с един по-малко. През отчетния период са регистрирани 22695 нарушения на Закона за движение по пътищата, като за тях са съставени 2153 акта за установяване на административно нарушение, 10582 фиша и 9312 електронни фиша. Най-честото нарушение на правилата за движение е управлението на автомобил с несъобразена скорост -  9328 случая. 25 – водачи са превишили разрешената скорост с повече от 50км/ч. Уточняваме, че според чл.182 ал.1, т.6 от ЗДвП, водач, който превиши разрешената скорост с над 50км/ч се наказва с глоба от 700лв. и три месеца лишаване от право да управлява МПС ,като за всеки следващи 5км/ч превишаване над 50км/ч глобата се увеличава с 50лв. 1646 са случаите на неспазване на предимство, знаци и сигнали. 2744 случая на неправилно паркиране, 476 – на неправилни маневри, 481 случая на управление на технически неизправно МПС. В 2174 от случаите водачите са били с нередовни документи. Констатирани са 507 случая на неизползване на обезопасителни колани, 164 случая на ползване на мобилен телефон при управление на МПС.  За първите девет месеца на 2018г. са констатирани 168 случая на управление на автомобил след употреба на алкохол, като в 67 от случаите концентрацията е била до 1,2 промила. В 84 случая концентрацията на алкохол в кръвта на водача е била над 1,2 промила и за тях  са образувани бързи производства за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева. 17 водачи са отказали да бъдат тествани за употреба на алкохол. 43 водачи са управлявали автомобил под въздействието на наркотични вещества, като срещу тях също са образувани бързи производства за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Трима водачи са отказали да бъдат тествани за употреба на наркотични вещества.

09 окт 2018

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

На 25.09.2018 г.около 22.50 ч. в района на с.Грохотно са засечени три външни за района автомобила. Организирана е проверка на същите в района на КПП „Забрал“. При проведените полицейски действия е установено, че пилотна кола лек автомобил „Фиат Идея“ с пловдивска регистрация, управляван от Г.И. на 32 години от с.Куртово конаре, известен на органите на реда, придружава другите два автомобила.

Единият от тях е  „Мицубиши L 200“ с пловдивска регистрация, управляван от П.Л. на 24 години, от  гр.Кричим, също известен на органите на реда. При опит да бъде спрян за проверка, той не се подчинява на полицейско разпореждане, удря на два пъти автомобила на служител от криминална полиция и го поврежда, и бяга от мястото на проверката. В района на Настанския рибарник изоставя автомобила си, избягва и се укрива. Видян и разпознат от служители на КП при РУ-Девин. В автомобила 24-годишният П.Д.  е превозвал 35 мастербокса цигари Мурати, всичките без акцизен бандерол. Същия е избягал и в резултат на проведени ОИМ по-късно е установен и задържан. 

Другият автомобил - „Опел Монтерей“ със силистренска регистрация,  управляван от Г.Д. на 47 години  от гр.Кричим е избягал от мястото на проверката. Укрива останалата част от цигарите и при опит да напусне територията на Смолянска област, около 06:00 часа на 26.09.2018г. е задържан от служители на РУ-Чепеларе в района на к.к.Пампорово. При проведените оперативно издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия са намерени укритите от 47-годишният мъж цигари - 20 мастербокса цигари марка „Мурати“ /1 000 стека,10 000 кутии , 200 000 къса/, без акцизен бандерол. Цигарите са били укрити от извършителя в гориста местност в землище на с.Беден.

Общото количество на иззетите при акцията цигари без акцизен бандерол е 55 мастербокса, 2 750 стека, 27 500 кутии, 550 000 къса на приблизителна стойност около 192 500лв.

Извършителите са комуникирали помежду си по радиостанции.

Лицата са задържани за срок до 24 часа.

От самото начало в оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия са взели участие служители на  РДГП-Смолян, с оглед установяването на следи от преминаване на държавната граница и служители на РДПБЗН-Смолян за осветяване на местопроизшествието.

Работата по изясняване на цялостната престъпна дейност на лицата продължава. По първоначални данни се касае за контрабандно внесени цигари през „зелена граница“ от Република Гърция в Република България, в района на с. Буйново, обл. Смолян.

Днес, 26 септември 2018 г., с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура-Смолян е повдигнато обвинение на Г.И. и на П.Л. за контрабанда на акцизни стоки без бандерол, в големи размери – престъпление  по чл.242, ал.1,  „Д“ и б. „Е“ от  НК като  предстои повдигане на същото обвинение и спрямо Г.Д.

Предстои днес тримата да бъдат задържани за срок от 72 часа, като Окръжна прокуратура-Смолян ще внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях.

 

Подробности по случая бяха изнесени на брифинг днес в Окръжна прокуратура-Смолян, в който участваха г-н Иван Даскалов, Апелативен прокурор на гр. Пловдив, г-н Тодор Деянов, Окръжен прокурор на гр. Смолян и старши комисар Николай Димов, Директор на ОД на МВР-Смолян. 

 

26 сеп 2018