МВР

ОД Смолян

 

Новини

Информация от Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян за произшествията през месец май 2020 година

През месец май 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 38 произшествия, от които 19 пожара, 16 случая на оказване на техническа помощ, съдействие при две катастрофи с транспортни средства, 1 случай на оказана помощ на други РСПБЗН;

            При пет от възникналите пожари са нанесени материални щети. Няма загинали или пострадали граждани.

            Унищожено имущество е около 80кв.м. покривна конструкция, бяла, черна и компютърна техника, около 405кв.м. опушени стени, засегнато е домашно имущество на едно домакинство.  

Причините за пожарите с щети са следните: 1 бр. е от късо съединение, 2бр. от неправилно ползване на нагревателни уреди; 1бр. от небрежност при боравене с открит огън и 1бр. от техническа неизправност.

            Три от пожарите са възникнали в сухи треви при почистване на земеделски земи.

            Произшествията,  възникнали по Районни служби “Пожарна безопасност и защита на населението” са: РСПБЗН-Смолян – 25 произшествия, РСПБЗН-Девин – 3 произшествия, РСПБЗН-Мадан – 2 произшествия, РСПБЗН-Златоград - 3 произшествия, РСПБЗН-Чепеларе – няма произшествия, РСПБЗН-Рудозем – 1 произшествие, РСПБЗН-Доспат – 2 произшествия, РСПБЗН-Баните – 2 произшествия, РСПБЗН-Пампорово – няма произшиествия.

                                        *                           *                              *

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че със Заповед на областният управител периода от 16.04.2020г. до 30.11.2020 г. е обявен за пожароопасен.

В тази връзка изрично е забранено паленето на сухи треви и храсти, стърнища и други сухи отпадъци в горите и горските територии.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел.  112!

04 юни 2020

Победители от областния конкурс за детска рисунка " С очите си видях бедата"

 Победители в областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

            На 01.06.2020 г. се проведе областният етап на конкурса за детска рисунка  „С очите си видях бедата”, организиран от РД “ПБЗН” – Смолян в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Смолян.
Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на единната спасителна система.
Участниците в конкурса са деца и ученици на възраст от 7  до 18 години, разделени в три категории и в три възрастови групи - от 7 до10 години , от 11 до 13 години  и 14 - 18 години.
Сформираната комисия с представители от РДПБЗН Смолян, РУО на МОН гр. Смолян и Художествена галерия гр. Смолян  разгледа, оцени и класира творбите както следва:

Първа категория: Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и  училищно образование.

 

            ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Атанас Емилов Чобанов – 9 г.
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
І място: Красимир Иванов Сариев – 9 г.
ОУ “Никола Йонков Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
ІІ място: Мартин Бисеров Уйчев -  8 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан
ІІІ място: Борислав Бориславов Паликаров – 7 г.
ДГ „Звънче“ с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:
- Ванеса Светославова Ананиева – 7 г.
ДГ „Звънче“ с. Змейца, община Доспат, обл. Смолян

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място:  Анелия Руменова Калфова – 13 г.
ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян
І място: Нанси Руменова Огнянова – 12 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан, обл. Смолян
ІІ място: Цветомир Юлианов Дуганов – 12 г.
СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян
ІІ място: Миглена Милкова Кавалова – 11 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян
ІІІ място: Сание Шукриева Касъклиева  – 13 г.
СУ „Димитър Благоев“ гр. Доспат, обл. Смолян
ІІІ  място: Илия Невенов Моллов – 11 г.
ОУ “Никола Й. Вапцаров” с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян

Поощрителни награди:
           
Никола Велков Йорданов – 11 г.
СУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Неделино, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

 

І място: Станислав Бисеров Синанов   – 14 г.
СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян       
ІІ място:  Нериман Радкова Кехайова – 17 г.
СУ “Димитър Благоев” гр. Доспат, обл. Смолян
ІІІ място: Денис Ахмедов  Молахасански – 14 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян
ІІІ място: Мирела Руменова Огнянова  – 14 г.
ОУ “П.Р. Славейков” с. Средногорци, община Мадан, обл. Смолян

Поощрителни награди:

Николай Евгениев Кючуков – 13 г.
ОУ „Васил Левски“ с. Боровина община Мадан обл. Смолян

 

             Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство.

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

 

І  място: Мартин Александров Хаджиев – 8 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Гергана Александрова Павлова – 7 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Деана Викторова Енева – 9 г.
НЧ “Иван Вазов-1999” гр. Мадан, обл. Смолян

 

 ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І  място: Ивалина Веселинова Атанасова – 12 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Ивалина Веселинова Атанасова  – 12 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място: Валерия Борислалова Делчева – 12 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Йоана Заркова Шемширова   – 15 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ място:  Виктория Ангелова Христова  – 17 г.
НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІІ място:  Николета Славова Дюлгерова – 17 г.
НЧ “Иван Вазов 1999” гр. Мадан, обл. Смолян

  Трета категория: Деца и ученици от училища  за деца със специални потребности и домове за  деца в неравностойно положение:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І  място:  Евелин Лидиев Каменски – 10 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян
ІІ  място: Сара Захриева Сантева  – 10 г.
ЦОП гр. Рудозем, обл. Смолян
ІІІ място:  Адис Вахдиев Хаджитахиров – 7 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян

 ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

             
ІІІ място: Слави Славчев Пашов  – 17 г.
ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян

 Отличените рисунки ще бъдат изложени във фоайето на Планетариума в гр. Смолян от
02.06.2020 г. до 22.06.2020 г.

          Класираните на първите три места рисунки във всяка категория и възрастова група от областния конкурс ще участват в националния конкурс “С очите си видях беда”, резултатите от който ще бъдат обявени през месец октомври.

 

01 юни 2020

Информация от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян за произшествията през месец април 2020 година

През месец април 2020 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 70 произшествия, от които 40 пожара, 21 случая на оказване на техническа помощ, 3бр. дежурства с пожарна техника., 2бр. битови инцидента; 2бр. лъжливи сигнали за тревога, една авария и един инцидент с опасни вещества и материали.

  От възникналите пожари,  10 броя са с щети. Пострадала е една 37-годишна жена, която е получила  изгаряне при възникнал пожар в жилищен дом с. Грохотно, община Девин, при пожар, причинен от неизправност на газов уред.

 Унищожено имущество при възникналите през месец април пожари е както следва: около 28кв.м. покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника, опушени стени. Засегнати са около 4,5дка иглолистна гора.

Три от пожарите са възникнали поради късо съединение, един от неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, четири от небрежност при боравене с открит огън, един от техническа неизправност и един от строителна неизправност.

През месеца, в следствие на почистване на земеделски земи, са възникнали 7 пожара в  сухи треви, които са в съседство с горския фонд.

Произшествията, възникнали по районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ са: Смолян - 27 броя; РС Девин - 4 бр.; РС Мадан - 4 бр., РС Златоград - 8 бр., РС Чепеларе - 8 бр.  РС Рудозем - 3  бр. РС Доспат - 6 бр., РС Баните - 6 бр., РС Пампорово - 4 бр.

 

                                        *                           *                              *

Затоплянето на времето създава благоприятни условия за туристическа дейност и посещение на горските територии. РД ПБЗН призовава гражданите, които пребивават в горите или работят в съседство с тях да бъдат отговорни, да спазват правилата за пожарна безопасност и да не палят огън.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Смолян напомня на гражданите, че със заповед на Областния управител периода от 16.04.2020г. до 30.11.2020 г. е обявен за пожароопасен в горските територии.

 

При забелязване признаци на пожар незабавно да сигнализират на телефона за спешни повиквания – тел.  112!

04 май 2020

Възможност за заявяване на електронни административни услуги

В Министерство на вътрешните работи е постъпило уведомително писмо от Държавна агенция “Електронно управление“ (ДАЕУ) с разяснения за използването на облачен или мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП) при заявяване на електронни административни услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги – www.egov.bg .

С предоставената възможност, гражданите могат да използват облачен или мобилен КЕП подписвайки заявленията си безплатно в рамките на един месец.

Информация за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги които предоставят безплатната услуга, може да откриете на следния адрес - https://e-gov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/e-signature-news .

30 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

25 мар 2020

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за трафика през ГКПП се актуализира непрекъснато на страницата на ГДГП

https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-център/пресцентър/ежедневен-трафик

Информация за българите, пътуващи за/от чужбина се актуализира от Ситуационния център на МВнР

https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

Подробна информация за превантивни мерки и ПОТВЪРДЕНИ случаи за броя на заразените се публикува на сайта на МЗ.

https://www.mh.government.bg/bg

16 мар 2020

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

   

Поставени в условията на извънредно положение, хората са склонни да действат прибързано, под влияние на силни емоции. Същевременно, тази ситуация е „добра среда” за развиване на престъпни намерения. 

МВР извежда основни насоки към гражданите, с цел да се предпазят от нежелани престъпни посегателства. 

ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте достоверността на информацията, която може да се окаже заблуждаваща и използвана с цел извършване на престъпление. Сигнализирайте на телефон 112. Не давайте пари на непознати по никакъв повод!

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

ИЗМАМИ

Измамниците успешно използват желанието на хората да помагат на полицията, други ще се възползват от страха и несигурността около разпространението на коронавируса. не им позволявайте да злоупотребяват с вашите емоции, бъдете бдителни! 

Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по повод разпространението на коронавируса!

Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се случат по всяко време на денонощието, докато сте на работа или вкъщи!

Матрицата при телефонните измами е една - по телефона искат пари, схемите са различни. 

Използвайки ситуацията в момента, е възможно сценариите за телефонни измами да бъдат свързани с коронавируса 

 

ПРИМЕРИ:

Полицията търси съдействие от вас при провеждане на операция за задържане на телефонни измамници;

Обаждане от непознат, който се представя за лекар, твърди, че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус и е необходимо да заплатите определена сума за неговото лечение;

Плащане на пари за освобождаване на колетна пратка, съдържаща лекарства, ваксини, отвари и др. за лечение на коронавирус инфекция или медицински предпазни средства като маски, ръкавици и др.;

Даване на „капаро“ за закупуване на лекарства, ваксини срещу коронавирус, медицински предпазни средства и др. на по-изгодни цени. 

Не се доверявайте на обаждания от непознати или такива, представящи се за полицаи, лекари, ваши близки или роднини, особено, ако ви искат пари за лечение на коронавирус, закупуване на ваксина, лекарство и др.! Опитайте се да запазите самообладание! Подчертаваме - към момента няма ваксини, таблетки, отвари, лосиони или други продукти с рецепта или без рецепта, за „излекуване“ от covid-19 – онлайн или в магазин. 

Ако имате съмнения, че ваш близък или роднина е заразен с коронавирус потърсете информация от здравните власти или се свържете с тел. 112!

- игнорирайте онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.! 

- в случай на  посещение на домашния Ви адрес от непознати, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла, изисквайте задължителна легитимация за удостоверяване на принадлежността им към органите на МВР или здравните власти. 

При съмнение за опит за неправомерни действия,  позвънете на тел.112! 

 

КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ

- Използвайте предимно електронни начини на плащане(банкови карти);

- Не носете в себе си големи парични суми;

- Не съхранявайте големи парични средства в домовете си; 

 

КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ

- Не съхранявайте в офиси и търговски обекти големи парични суми - по възможност ги  депозирайте в банкови институции;

Вземете мерки за охраната на стоките, които остават в наличност в търговските обекти;

- Юридически лица, които ще продължат да работят (в частност хранителни магазини и аптеки), и към момента генерират значителен оборот – да създадат организация за ежедневно инкасиране на паричните средства, а при необходимост и по няколко пъти на ден, с оглед недопускане на събиране и пренасяне на големи парични суми;

- В работещи търговски обекти, при необходимост да бъдат наети допълнително лица за осъществяване на охрана, с цел контрол и създаване на организация при пазаруване на гражданите.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

- Обръщайте  внимание на обявените цени на хранителните продукти и стоки от първа необходимост по стелажите на търговските обекти и стойността им при заплащането на каса;

- Не се предоверявайте на обяви в интернет сайтове, предлагащи хранителни продукти и стоки от първа необходимост от неизвестни източници, както и не пазарувайте от импровизирани пазари.

- Бъдете бдителни при теглене и разплащане с електронни платежни инструменти, с оглед неправомерно придобиване на данни от тях

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

- Закупувайте лекарствени продукти и медикаменти единствено от лицензираните аптеки и дрогерии, които имат съответното разрешение; 

- Дрогериите и сайтовете за продажба на лекарствени продукти по интернет могат да предлагат само лекарства, които не се отпускат по лекарско предписание. уверете се, че тези сайтове имат разрешение за търговия на дребно по интернет, както и регистриран стационарен обект.

- Имайте предвид, че не всички предпазни маски, облекла и антибактериални гелове са медицински изделия. такива са само тези, закупени от лицензираните аптеки и дрогерии;

-  В случаи на установени завишени цени на предлагани лекарствени продукти и медикаменти, сезирайте компетентните органи – Изпълнителната агенция по лекарствата – /ИАЛ/, Комисията за защита на потребителите – /КЗП/, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти – /НСЦРЛП/, или  подайте сигнал на тел.112.

 

16 мар 2020

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С оглед обявеното извънредно положение и спазване на мерките за ограничаване разпространението на коронависуса и с цел избягване на голямо струпване на хора, Ви уведомяваме, че ОДМВР-Смолян преустановява организирането и провеждането на изнесен прием на заявления за издаване на български лични документи, както и изнесеното връчване на издадени вече лични документи. Звената за издаване на български лични документи в ОДМВР-Смолян и районните управления продължават работата си в утвърденото работно време при спазване на всички разпоредени мерки за безопасност. 

 При установяване на пътя на случаи на неотразено в талона за регистрация наличие на газова уредба, водачите ще бъдат съветвани да го сторят във времето след отпадане на опасността от коронавируса.

16 мар 2020