МВР

ОД Смолян

 

Сектор “Български документи за самоличност”

   Сектор “Български документи за самоличност” е специализирано звено за издаване на български документи за самоличност на български граждани и контрол по тяхното ползване и съхраняване.
   Основните  направления на дейност на сектора са :
    • Приемане, изготвяне и връчване, на документи за самоличност на български граждани
    • Контрол по ползването и съхраняването на документи за самоличност на българските граждани 
    • Поддръжка на документални, картотечни и автоматизирани информационни фондове 
    • Предоставяне на данни от информационните фондове на държавни органи, юридически и физически лица.