МВР

ОД Смолян

 

Отчети

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР Смолян през 2019 година

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР - Смолян през 2018 година (pdf, 675KB / 08.03.2019 г.)

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР - Смолян през 2017 година (pdf, 4.8MB / 23.03.2018 г.)

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР - Смолян през 2016 година (pdf, 556K / 17.03.2017 г.)

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР - Смолян през 2015 година (PDF, 530K / 26.02.2016 г.)

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР - Смолян през 2014 година (PDF, 103K / 20.02.2015 г.)

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР - Смолян през 2013 година (PDF, 103K / 01.04.2014 г.)

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР - Смолян през 2012 година (PDF, 130K / 28.03.2013 г.)

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР Смолян през 2011 година. (PDF, 196K / 20.04.2012 г.)

 

Отчет-анализ за състоянието на оперативната обстановка и постигнатите резултати в дейността на ОДМВР Смолян през 2010 година. (16.03.2011 г.)