МВР

ОД Смолян

 

Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението"РСПБЗН Смолян: главен инспектор Васил Георгиев Вълчев, приемно време: Сряда от 10:00 до 12:00 часа, гр. Смолян, ул. „ Д-р Петър Берон“ №7, тел.: 0301 35 234, e-mail: [email protected]

РСПБЗН Баните: главен инспектор Веселин Росенов Младенов, приемно време: Понеделник от 14:00 до 16:00 часа, с. Баните, ул. „Хан Аспарух“ №19, тел.: 03025  21 33, e-mail: [email protected]

РСПБЗН Девин: главен инспектор Йордан Стоянов Радев, приемно време: Четвъртък от 14:00 до 16:00 часа, гр. Девин, ул. „Ивайло“ №1, тел.: 03041 2177, e-mail: [email protected]

РСПБЗН Доспат: главен инспектор Росен Венциславов Горов, приемно време: Понеделник от 14:00 до 16:00 часа, гр. Доспат, ул. „Тракия“ №15, тел.: 03045 23 29, e-mail:  [email protected]

РСПБЗН Златоград: главен инспектор Севдалин Славчев Кехайов, приемно време: Понеделник от 14:00 до 16:00 часа, гр. Златоград, ул. „Прогрес“ №3, тел.: 03071 4030, e-mail: [email protected]

УПБЗН Неделино:  главен инспектор Севдалин Славчев Кехайов, приемно време: Сряда от 14:00 до 16:00 часа, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ №106, тел.: 0301 35 592.

РСПБЗН Мадан: главен инспектор Румен Златанов Дамянов, приемно време: Сряда от 14:00 до 16:00 часа, гр. Мадан, ул. „Перелик“ №13, тел.: 0308 23118, e-mail: [email protected]

РСПБЗН Пампорово: главен инспектор Чавдар Бисеров Кичуков, приемно време:  Понеделник от 14:00 до 16:00 часа, к. к. Пампорово, тел.: 0301 35 544, e-mail: [email protected]

РСПБЗН Рудозем: главен инспектор Венцислав Асенов Шейков, приемно време: Сряда от 14:00 до 16:00 часа, гр. Рудозем, ул. „Освобождение“ №3, тел.: 0306 54509, e-mail: [email protected]

РСПБЗН Чепеларе: главен инспектор Николай Банков Зангаров, приемно време Понеделник от 10:00 до 12:00 часа, гр. Чепеларе, ул. „Васил Дечев“ №103, тел.: 03051 35 64, e-mail: [email protected]