МВР

ОД Смолян

 

Телефонен и адресен указател на ОДМВР  Смолян и поделенията в региона

ОДМВР - СМОЛЯН
Адрес: 4700 гр. Смолян, бул. "България" № 67
Дежурен ОДМВР : 030135323
                                   030162814

Факс: 030135233

e-mail: [email protected]

Телефон за информация: 030135353


ОДМВР - Смолян е реален участник в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“
Документи за самоличност на български граждани: 
030135301, 030135362
e-mail: [email protected]


Група "Миграция": 
030135269

e-mail: [email protected]


Група "Финансово осигуряване"
030135356

e-mail: [email protected] 

Пресцентър ОДМВР Смолян  030135281

e-mail: [email protected]

 
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ - СМОЛЯН
Адрес: 4701 гр. Смолян, ул. "Родопи" № 126
Началник: 030162212
Отчет на водача: 0301 35510

Регистрация и отчет на автомобили: 030135516

Деловодство и административно наказателна дейност: 030135521

e-mail: [email protected]

 
РУ - СМОЛЯН към ОД МВР СМОЛЯН
Адрес: 4700 гр. Смолян, ул."К. Иречек" № 1
Дежурен: 030162215, 030135213

Факс: 030135223

e-mail: [email protected]

 

Районни инспектори:
Райково: ул. "Славееви гори" № 2; Тел.: 030162910
Стар център: площад "Свобода" № 1; Тел.: 030162610
 
УЧАСТЪК  – кв. УСТОВО към РУ СМОЛЯН
Адрес: 4702 гр. Смолян, ул."Братан Шукеров" № 1
Началник: 030135239
 
 
Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - СМОЛЯН
Адрес: 4701 гр. Смолян, ул. "Петър Берон" № 7
Дежурен: 030162396; 030135540

Факс: 030135550, 030187112

e-mail: [email protected]

 
 
 
РУ - МАДАН към ОД МВР  - СМОЛЯН
Адрес: 4900 гр. Мадан, ул. "Обединение" № 10
Дежурен: 030823030
 e-mail: [email protected]
 
РСПБЗН - МАДАН
Адрес: 4900 гр. Мадан, ул. "Перелик" № 13
Дежурен: 030823118
Факс: 030823118
 
 
УЧАСТЪК  – БАНИТЕ към РУ - МАДАН
Адрес: 4940 с. Баните, ул. "Хан Аспарух" № 4
Началник: 030252280
 
 
РСПБЗН – БАНИТЕ
Адрес: 4940 с. Баните, ул. "Хан Аспарух" № 19
Дежурен: 030252133
Факс: 030823118
 
 
УЧАСТЪК – РУДОЗЕМ към РУ - МАДАН
Адрес: 4960 гр. Рудозем, ул. "Капитан Петко Войвода" № 5
Началник: 030653040
 
 
РСПБЗН - РУДОЗЕМ
Адрес: 4960 гр. Рудозем, ул. "Освобождение" № 3
Дежурен: 030654509
Факс: 030654509
 
 
РУ – ЗЛАТОГРАД към ОД МВР  - СМОЛЯН
Адрес: 4980 гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7
Дежурен: 030712020
 e-mail: [email protected]
 
РСПБЗН - ЗЛАТОГРАД
Адрес: 4980 гр. Златоград, ул. "Прогрес" № 3
Дежурен: 030714030
 
 
УЧАСТЪК  - НЕДЕЛИНО към РУ ЗЛАТОГРАД
Адрес: 4990 гр. Неделино, ул. "Александър Стамболийски" № 106
Дежурен: 030722223
 
 
Участък - НЕДЕЛИНО към РСПБЗН - ЗЛАТОГРАД 
Адрес: 4990 гр. Неделино, ул. "Александър Стамболийски" № 106
Teл: 030722011
 
 
РУ – ДЕВИН към ОД МВР  - СМОЛЯН
Адрес: 4800 гр. Девин, ул. "Освобождение" № 38
Дежурен: 030412193
 e-mail: [email protected]
 
РСПБЗН - ДЕВИН
Адрес: 4800 гр. Девин, ул. "Ивайло" № 1
Дежурен: 030412177
 
 
УЧАСТЪК – ДОСПАТ към РУ ДЕВИН
Адрес: 4831 гр. Доспат, ул. "Малтепе" № 3
Началник: 030452267
 
РСПБЗН - ДОСПАТ
Адрес: 4831 гр. Доспат, ул. "Тракия" № 35
Дежурен: 030452329
 
 
РУ – ЧЕПЕЛАРЕ към ОД МВР  - СМОЛЯН
Адрес: 4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1
Дежурен: 030512223
 e-mail: [email protected]
 
РСПБЗН - ЧЕПЕЛАРЕ
Адрес: 4850 гр. Чепеларе, ул. "Васил Дечев" № 103
Дежурен: 030513564
Факс: 030513464
 
 
УЧАСТЪК  – ПАМПОРОВО към РУ – ЧЕПЕЛАРЕ
Началник: 030958480
 
 
РСПБЗН - ПАМПОРОВО
Дежурен: 0301 35544