МВР

ОД Враца

 

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР НА  РДПБЗН  ВРАЦА
            

С министерска заповед рег.№ 8121К-3264/12.02.2021 г., считано от 12.02.2021 г. главен инспектор КИРИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ - началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Враца при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР е преназначен на ръководна длъжност ДИРЕКТОР на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Враца при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР, със специфично наименование на длъжността КОМИСАР.


 

Телефон: 092 692220
Адрес на електронна поща: [email protected]

Приемен ден:
Понеделник: 10:00 ч. – 12.00 ч.