МВР

ОД Враца

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

30 януари 2019 г.

Областна дирекция на МВР - Враца обявява конкурс за назначаване на държавна служба

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

10 Октомври 2018 г.

Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121 К-9351/04.10.2018 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 12 (дванадесет) вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

14 юни 2018г.

Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121К-6899/12.06.2018 г. е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в отдел „Разследване“ при Областна дирекция на МВР - Враца за 2 (две) вакантни изпълнителски длъжности „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ“: 1 (една) вакантна бройка за длъжността „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ“ в сектор „Разследване - РУ - Козлодуй“ и  1 (една) вакантна бройка за длъжността „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ“ в сектор „Разследване - РУ – Бяла Слатина“.

В срок от 15.06.2018г. до 04.07.2018 г. всеки работен ден от 09.30 часа до 11.30 часа и от 13.30 часа до 16.00 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите. Кандидатите да носят със себе си химикалка и обикновена бяла картонена папка с машинка, в която ще се прилагат изискващите им се документи.

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

06 юни 2018 г.

Областна дирекция на МВР - Враца, обявява, че с МЗ рег. № 8121К-6692/04.06.2018 г., е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Враца за 2 (две) вакантни изпълнителски длъжности „разузнавач VІ – ІV степен“.

В срок от 07.06.2018г. до 21.06.2018 г. всеки работен ден от 09.30 часа до 11.30 часа и от 13.30 часа до 16.00 часа в сградата на ОД на МВР-Враца ще се приемат документите на кандидатите. Кандидатите да носят със себе си химикалка и обикновена бяла картонена папка с машинка, в която ще се прилагат изискващите им се документи.

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

30 Октомври 2017 г.

Областна дирекция на МВР - Враца обявява конкурс за назначаване на държавна служба за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка

 

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

21 Март 2017 г.

Областна дирекция на МВР - Враца обявява конкурс за назначаване на държавна служба за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка