МВР

ОД Враца

 

КОС

ПРИЕМНИ ДНИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО КОС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ГАЗОВО/ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО, СИГНАЛНО, ПНЕВМАТИЧНО ОРЪЖИЕ И КОПИЯ НА ОРЪЖИЯ ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕДИ 31 ДЕКЕМВРИ 1900 Г.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА КЪСОЦЕВНО И ДЪЛГОЦЕВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА КЪСОЦЕВНО И ДЪЛГОЦЕВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЛОВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КЪСОЦЕВНО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

 

 

ЗАБРАНИ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗОБВВПИ

 

 

ЧАСТТА ОТ ЗОБВВПИ, КАСАЕЩА НЕОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ

 

 

ТАРИФА 4 – РАЗДЕЛ I - ТАКСИ ПО ЗОБВВПИ

 

 

При издаване на разрешения  от  ГД „Национална полиция” София, таксите се заплащат по сметка: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ” – МВР
IBAN:  BG69  BNBG 9661 3100 1544 01 BIC на БНБ - BNBGBGSD
 

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

DESCRIPTION OF THE SERVICES RELATED TO THE CONTROL OF HAZARDOUS MATERIALS 

 

Телефон за контакти

092/692 468 – служител КОС в РУ – Враца

092/693 426 – служител КОС в РУ – Бяла Слатина

092/693 585 – служител КОС в РУ – Мездра

092/693 631 – служител КОС в РУ – Козлодуй

092/693 224 – служител КОС в РУ – Оряхово

092/693 321 – служител КОС в РУ – Роман

092/693 125 – служител КОС в РУ – АЕЦ – Козлодуй