МВР

ОД Враца

 

За областта

Като основно структурно звено и териториално поделение на МВР ОД МВР - Враца осъществява законовите си правомощия и функции на територията на Врачанска област с административен център гр. Враца.
Обслужваната територия е 3935,7 кв. км и е 3,6 % или 1/26-та част от територията на страната. По данни от последното преброяване от м. март 2001 г. населението на областта е 3 % от населението на страната или 225 957 души и по този показател областта е на 13-то място сред 28-те области. Гъстотата му е 65 души на квадратен километър и е съсредоточено в 10 общини, включващи 114 населени места, от които 8 града и 105 села. Областният център Враца е на 16-то място сред по-големите български градове.
Дължината на пътната мрежа е 1271 км. Предимство на областта е, че се намира на главен път I-1 /Е-79/ с пряк достъп до международния воден път река Дунав и път II-15 (Враца-Оряхово) чрез който се осъществява фериботната връзка Оряхово-Бекет.
На територията на областта се намира стратегическият обект и единствена засега атомна електроцентрала в България “АЕЦ Козлодуй”, както и други значими в национален план икономически обекти, като “Холсим-България”, жп възел-Мездра, гранична зона ГКПП-Оряхово, Митнически пункт-Оряхово и митнически бюра във Враца и Оряхово.
Заради красивите природни забележителности на Врачанския Балкан, най-известни сред които са уникалната с ледените си образувания пещера “Леденика” и живописният пролом “Вратцата”, областта се посещава от туристи, като през последните години се развива т. нар. селски туризъм.
В структурата на ОД МВР-Враца са създадени общо седем районни полицейски управления и седем  полицейски участъка :
- РУ "Полиция"-Враца с изградени два полицейски участъка – УП Криводол и УП  “Дъбника”;
- РУ "Полиция"-Оряхово с УП-Мизия;
- РУ "Полиция"-Бяла Слатина с УП-Борован и УП-Габаре;
- РУ "Полиция"-Мездра с УП-Зверино
- РУ "Полиция"-Роман;
- РУ "Полиция"-Козлодуй с УП-Хайредин.
За изпълнение функциите на Националната полиция в обектите на "АЕЦ-Козлодуй" ЕАД, в контролираната зона около тях и подстъпите към централата е създадено РУ "Полиция"- "АЕЦ-Козлодуй".
В структурата на ОУ ПБЗН - Враца са изградени 6 районни служби за пожарна безопасност и защита на населението във Враца, Мездра, Бяла Слатина, Козлодуй, АЕЦ-Козлодуй и Оряхово и 3 противопожарни участъка - в Криводол, Роман и Хайредин.