МВР

ОД Враца

 

Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"  -  Враца

Адрес: 3000 Враца, бул. "Втори юни" №  58

Телефон: 092 692 580, 092 692 151

Адрес на електронна поща: [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване: 8.30 - 17.30ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"  -  Враца

Адрес: 3000 Враца, бул. "Втори юни" №  58

Телефон: 092 692 588

Адрес на електронна поща: [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване: 8.30 - 17.30ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"  -  АЕЦ Козлодуй

Телефон: 092 693 173

Адрес на електронна поща: [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване: 7.30 - 16.00ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"  -  Оряхово

Адрес: 3300 гр.Оряхово, ул. "Арх. Цолов" № 81

служебен телефон: 09171 2579

Адрес на електронна поща: [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване: 8.30 - 17.30ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"  -  Козлодуй

Адрес: 3320 гр. Козлодуй, "Промишлена зона -Изток" № 6

служебен телефон: 0973 80657

Адрес на електронна поща:[email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване: 8.30 - 17.30ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"  - Бяла Слатина

Адрес: 3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Търнавска" №39

служебен телефон: 0915 88416

Адрес на електронна поща: [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване: 8.30 - 17.30ч.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"  -  Мездра

Адрес: 3100 гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" №104

служебен телефон: 0910 92296

Адрес на електронна поща: [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване: 8.30 - 17.30ч.

Списък на административните услуги

Харта на клиента на Министерство на вътрешните работи

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Анкетна карта

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН Враца през 2019 г.