МВР

ОД Враца

 

Статистически данни

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 година

 

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2016 - 31.12.2016 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2015 - 31.12.2015 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2014 - 31.12.2014 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца в периода 01.01.2014 – 31.08.2014 година