МВР

ОД Враца

 

Статистически данни

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦА НА 2021 ГОДИНА

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01-01-2021 - 30-06-2021 година

Анализ за пътнотранспортния травматизъм за първите шест месеца на 2021г.

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2021 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ПЕТ МЕСЕЦА НА 2021 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА НА 2021 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА 2021 ГОДИНА

Анализ за ПТО за първите 2 месеца на 2021г

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 година

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ НА 2021 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ДВАНАДЕСЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА ПЪРВИТЕ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА НА  2020г

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕСЕТ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ОСЕМ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ СЕДЕМ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца в периода 01.01.2020 – 30.06.2020 година

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ПЕТ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВА МЕСЕЦА НА 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца в периода 01.01.2019 – 31.12.2019 година

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА НА 2019 ГОДИНА

Анализ на  пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца през  първите девет  месеца  на 2019 година

А Н А Л И З НА ПЪТНОТРАНСПОРТНАТА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ОСЕМ МЕСЕЦА НА 2019 ГОДИНА

 Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите седем месеца на 2019 г.

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца в периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите пет месеца на 2019 г.

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите четири месеца на 2019 г.

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите три месеца на 2019г

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите два месеца на 2019г

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца през месец януари 2019г

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 година

GAlVelchev

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 година

 

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2016 - 31.12.2016 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2015 - 31.12.2015 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2014 - 31.12.2014 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца в периода 01.01.2014 – 31.08.2014 година