МВР

ОД Враца

 

Статистически данни


Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите пет месеца на 2019 г.

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите четири месеца на 2019 г.

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите три месеца на 2019г

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца за първите два месеца на 2019г

Анализ на пътнотранспортната обстановка на територията на област Враца през месец януари 2019г

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2017 - 30.06.2017 година

 

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2016 - 31.12.2016 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2015 - 31.12.2015 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.01.2015 - 30.06.2015 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца за периода 01.07.2014 - 31.12.2014 година

Статистически данни за криминалната престъпност на територията на област Враца в периода 01.01.2014 – 31.08.2014 година