МВР

ОД Враца

 

РСПБЗН Оряхово

Адрес: 3300 гр.Оряхово, ул. “Арх. Цолов” № 81

Служебен телефон : 09171/2579, 0893612071

Адрес  на електронна поща: [email protected]

НАЧАЛНИК НА РСПБЗН – ОРЯХОВОПламен Василев Цветков

Пламен Василев Цветков е роден на 23.09.1974 год.
Завършил е висше образование във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академия на МВР, специалност „Пожарна и аварийна безопасност”.
От 11.10.1999 г. е заемал различни изпълнителски длъжности в РСПБЗН– Оряхово.
От 01.09.2006 г. заема длъжността началник на РСПБЗН – Оряхово.

Телефон: 09171/4815
Приемен ден:
Вторник : 10:00 ч. – 12.00 ч.