МВР

ОД Враца

 

РСПБЗН Оряхово

Адрес: 3300 гр.Оряхово, ул. “Арх. Цолов” № 81

Служебен телефон : 09171/2579, 0893612071

Адрес  на електронна поща: [email protected]

НАЧАЛНИК  НА  РСПБЗН  ОряховоПламен Цветков

Пламен Василев Цветков е роден на 23.09.1974 год.

Завършил е висше образование в  Академия на МВР, факултет  “ПБЗН”.
Последователно е заемал различни длъжности в РСПБЗН Оряхово.

От  01.09.2006 година заема длъжността "Началник на РСПБЗН – Оряхово".

Телефон: 09171/4815

Приемен ден:
Вторник : 10:00 ч. – 12.00 ч.