МВР

ОД Враца

 

Новини

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР- ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА


През месец януари 2021 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 154 заявителски материала, при 247 преписки за същия период на 2020 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 119, спрямо 195 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 43 %.


През януари 2021 г., спрямо януари 2020 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Роман – с 71,4%, РУ Оряхово–  с 63%, РУ РУ Козлодуй – с 60 %, Бяла Слатина – с 46,8% , РУ Враца – с 33,3% , в РУ Мездра се регистрира ръст с 20 %.


По видове престъпления, през януари 2021 спрямо януари 2020 г., състоянието е следното: 


Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 62,2 % в сравнение с месец януари 2020 год. Регистрираните престъпления за месец януари 2021 г. са 34, при 90 през януари 2020 г.
 

Престъпленията против личността – бележат намаление с 60% в сравнение с месец януари 2020 год. Регистрираните престъпления за месец януари 2021 г. са 8, при 20 за януари 2020 г.
 

Грабежи – не са регистрирани грабежи за месец януари 2021 г., срещу  2 регистрирани за месец януари 2020 г.


Кражби – намаление с 64,2 %. Регистрираните кражби за януари 2021 г. са 24, срещу 67 за януари 2020 г.
 

Измами – регистрирана е 1 измама за месец януари 2021 г., срещу  2 за месец януари 2020 г.
 

Умишлени убийства – регистрирано е  1 убийство - разкрито за януари 2021, за същия период на 2020 г. няма регистрирани престъпления. През м. януари 2021 г. е образувано следствено дело в ОСлО при ОП Враца, по чл.338 от НК във връзка с причиняване на смърт.
 

Посегателства спрямо МПС – регистрирани са 2 престъпления за месец януари 2021 г., за същия период на 2020 г. няма регистрирани такива.
 

Палежи – 4 регистрирани за януари 2021 г. срещу 7 за януари 2020 г.
 

Наркотици – регистрирани са по 13 бр. за отчетните периоди.


При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината са регистрирани 7 заявителски материала и е образувано 1 досъдебно производство. Съставени са 4 акта за установени административни нарушения. Иззети са 24 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен.


Съгласно данните, през м. януари 2021 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 68 единици,  при 118 единици, отчетени през януари 2020 г.
 

През месец януари 2021 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 49 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 451.


Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец януари 2021 г.
 

През месец януари 2021 г. в област Враца са регистрирани 52 пътно-транспортни произшествия, от които 7 са тежки. При катастрофите са ранени 8 граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 12 по-малко, загиналите са с 0/равни по брой/, а ранените са с 6-ма по-малко.


През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 453 акта, 1667 обикновени фиша и 2565 електронни фиша, издадени за установени нарушения на скоростта.
  

Установени  са 31 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 94 глоби, за неправоспособност – 32, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 28
  

През месеца са издадени 167 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по ЗДвП, като са прекратени регистрациите на 37  бр. МПС. Проведени са 33  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 31 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

08 фев 2021

ОПЕРАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИТЕ

Акцията е инициирана от ROADPOL и се провежда в цяла Европа


От днес до 14 февруари се провежда специализирана полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите, . Освен у нас, действия се осъществяват на територията на всички страни-членки на Европейската мрежа на службите на пътна полиция, заяви главен инспектор Дамян Владинов от отдел „Пътна полиция“, ГДНП. Основното, за което ще следят екипите на място, е спазването на времето за почивка при водачите на товарни автомобили и на скоростните режими, недопускането на управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, както и на превоз на неукрепен товар. Служителите ще проверяват за изрядността на документите на водачите и товарите, ще се следи и за  превоз на нелегални мигранти. Освен представители на Пътна полиция, в проверките у нас ще участват и представители на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, а при необходимост в тях ще се включат служители на икономическа и криминална полиция.


В календара ROADPOL е заложено подобни проверки да се правят два пъти в годината – пролет и есен. Целта е да се обърне внимание на водачите на товарни автомобили и автобуси да са по-внимателни на пътя, защото при пътнотранспортни произшествия с подобни автомобили, броят на загиналите и ранените е значително по-голям. Според анализа изведените основни причини за възникването на произшествия с товарни автомобили и автобуси са неспазване на  времето за почивка от водачите, превишена скорост, употреба на алкохол и упойващи вещества, превоз на необезопасени товари, както и претоварване на автомобилите.

08 фев 2021

Информация от сектор „Български документи за самоличност“ в ОД МВР Враца

Считано от 01.02.2021 година всички лични карти, чийто срок на валидност изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок


Считано от 01.02.2021 г. всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г.


Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си.


Паспортите с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

 
Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.
          

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.


Няма удължаване на 30 дневния срок, предвиден в Закона за българските лични документи за подаване на заявления за първа лична карта след навършване на 14-годишна възраст.
           

Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в 30 дневен срок да поискат издаването на лична карта.


Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

03 фев 2021

График за провеждане на срещи и осъществяване прием на граждани от служители на ОД МВР Враца

1. Районно управление - Мездра

 

Населено място

Служител

ПИ/Мл.ПИ

Ден от седмицата

Приемно

време

1.

град Мездра

 

Спас Стоянов Петров - ПИ

понеделник

четвъртък

13.30 ч. - 14.30 ч. 13.30 ч. - 14.30 ч.

2.

с.Моравица

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

понеделник

15.30 ч.-16.30 ч.

3.

с.Руска бяла

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

понеделник

10.00 ч.-11.00 ч.

4.

с.Крета

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

понеделник

14.00 ч.-15.00 ч.

5.

с.Боденец

Десислава Данаилова Георгиева - Мл.ПИ

вторник

10.00 ч. -11.00 ч.

6.

с.Крапец

Десислава Данаилова Георгиева - Мл.ПИ

вторник

14.00 ч. -15.00 ч.

7.

с.Върбешница

Десислава Данаилова Георгиева - Мл.ПИ

вторник

15.30 ч.- 16.30 ч.

8.

град Мездра

Алекси Коцев Георгиев - ПИ

понеделник

 

16.00 ч. - 17.00 ч.

9.

с.Долна Кремена

Милен Лилчов Савчев - Мл.ПИ

понеделник

 

10.00 ч. - 11.00 ч.

10.

с.Горна Кремена

Милен Лилчов Савчев - Мл.ПИ

понеделник

 

14.00 ч. - 15.00 ч.

11.

с.Кален

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

сряда

09.00 ч. - 10.00 ч.

12.

с.Цаконица

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

понеделник

15.00 ч. - 16.00 ч.

13.

с.Горна Бешовица

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

четвъртък

10.00 ч. - 11.00 ч.

14.

с.Брусен

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

понеделник

16.00 ч. - 17.00 ч.

15.

с.Царевец

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

вторник

10.00 ч. - 11.00 ч.

16.

с.Старо село

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

сряда

11.00 ч. - 12.00 ч.

 

 

 

2. Участък - Зверино

 

Населено място

Служител

ПИ/Мл.ПИ

Ден от седмицата

Приемно

време

1.

с.Ребърково

Борислав Цветанов Цветков - ПИ

сряда

10.00 ч. - 11.00 ч.

2.

с. Люти дол

Борислав Цветанов Цветков - ПИ

сряда

14.00 ч. - 15.00 ч.

3.

с.Люти брод

Борислав Цветанов Цветков - ПИ

сряда

15.30 ч. - 13.30 ч.

4.

с.Зли дол

Георги Александров Велчев - Мл.ПИ

четвъртък

13.00 ч. - 14.00 ч.

5.

с.Елисейна

Георги Александров Велчев - Мл.ПИ

четвъртък

11.00 ч. - 12.00 ч.

6.

с.Очин дол

Георги Александров Велчев - Мл.ПИ

четвъртък

09.30 ч. - 10.30 ч.

7.

с.Дърманци

Иван Милчев Милчев - Мл.ПИ

понеделник

13.00 ч. - 14.00 ч.

8.

с.Лик

Иван Милчев Милчев - Мл.ПИ

сряда

13.00 ч. - 14.00 ч.

9.

с.Ослен Криводол

Иван Милчев Милчев - Мл.ПИ

сряда

09.30 ч. - 10.30 ч.

10.

с.Типченица

Иван Милчев Милчев - Мл.ПИ

понеделник

14.30 ч. - 15.30 ч.

11.

с.Зверино

Бисер Иванов Нецов -Мл.ПИ

четвъртък

10.00 ч. - 11.00 ч.

12.

с.Игнатица

Бисер Иванов Нецов -Мл.ПИ

четвъртък

16.00 ч. - 17.00 ч.

13.

с.Оселна

Бисер Иванов Нецов -Мл.ПИ

сряда

11.00 ч. - 12.00 ч.

22 яну 2021

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА ОД МВР ВРАЦА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020Г.

 През месец декември 2020 г.,  на територията на ОДМВР-Враца са регистрирани 207 заявителски материала, при 266 преписки за същия период на 2019 г. Общият брой на регистрираните криминални престъпления е 141, спрямо 213 за същия период на предходната година. Цифрите отчитат намаление на криминалната престъпност с 34 %. 

 През декември 2020 г., спрямо декември 2019 г., се регистрира намаление на броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Оряхово–  с 83,3%, РУ Роман – с 68,8%, РУ Бяла Слатина – с 43,2% , РУ Мездра -  с 32% , РУ Козлодуй – с 30,8 %, и РУ Враца – с 8% 

По видове престъпления, през декември 2020 спрямо декември 2019 г., състоянието е следното: 

Престъпленията против собствеността - бележат намаление с около 60 % в сравнение с месец декември 2019 год. Регистрираните престъпления за месец декември 2020 г. са 44, при 110 през декември 2019 г.

 Престъпленията против личността – бележат намаление с 25% в сравнение с месец декември 2019 год. Регистрираните престъпления за месец декември 2020 г. са 9, при 12 за декември 2019 г.

 Грабежи – не са регистрирани грабежи за месец декември 2020 г., срещу  7 регистрирани за месец декември 2019 г.

Кражби – намаление с 63,2 %. Регистрираните кражби за декември 2020 г. са 32, срещу 87 за декември 2019 г.

 Измами – регистрирани са 2 измами за месец декември 2020 г., срещу  същия брой за месец декември 2019 г.

 Умишлени убийства – няма регистрирани престъпления за двата отчетни периода.

 Посегателства спрямо МПС – регистрирано е 1 престъпление за месец декември 2020 г. срещу 2 регистрирани за същия период на 2019 г.

 Палежи – 8 регистрирани за декември 2020 г. срещу 5 - за декември 2019 г.

 Наркотици – регистрирани са 16 бр. за месец декември 2020 г. срещу 13 бр. за същия период на 2019 г.

При престъпленията, свързани с акцизни стоки без бандерол – от началото на годината до 31.12.2020 г. са регистрирани 98 заявителски материала и са образувани 16 досъдебни производства. Съставени са 52 акта за установени административни нарушения. Иззети са 130 656 къса цигари без български акцизен бандерол, 841 кг ситно нарязан тютюн без български акцизен бандерол и 946 л алкохол без български акцизен бандерол и 500 л дизелово гориво.

Съгласно данните, през м. декември 2020 г. коефициентът на престъпност за ОД МВР Враца е 87 единици,  при 131 единици, отчетени през декември 2019 г.

  През месец декември 2020 г., общо на територията на населените места от общините на област Враца, са проведени 60 специализирани полицейски операции  за противодействие на конвенционалната престъпност. Предупредените лица по чл.65 от ЗМВР са 558.

Пътно-транспортна обстановка в област Враца през месец декември 2020 г.

 През месец декември 2020 г. в област Враца са регистрирани 54 пътно-транспортни произшествия, от които 18 са тежки. При катастрофите са убити двама и ранени 27 граждани. В сравнение със същия месец на предходната година, ПТП-тата са били с 20 по-малко, загиналите са с 1 по - малко по брой, а ранените са с 5-ма повече.

През месеца за установени  нарушения на водачите  са съставени 421 акта, 1660 обикновени фиша и 2855 електронни фиша, издадени за установени нарушения на скоростта.

   Установени  са 35 водачи, употребили алкохол или наркотични вещества. За неизползване на обезопасителни колани и каски са наложени 49 глоби, за неправоспособност – 28, за шофиране без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 22

   През месеца са издадени 197 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по ЗДвП, като са прекратени регистрациите на 38  бр. МПС. Проведени са 34  бр. специализирани полицейски операции по безопасност на движение по пътищата. Изпратени са 28 бр. сигнални писма за осигуряване безопасността на движението по пътищата.

През годината броят на пътнотранспортните произшествия в областта е 680, от които 155 са тежки. Загиналите граждани в инциденти на пътя са 15, а ранените са 207. В сравнение с миналогодишният период ПТП-тата в областта са с 66 по – малко, тежките катастрофи – с 8 по-малко, ранените -  с 24 повече, а загиналите - с трима по-малко.

11 яну 2021

МИНИСТЪРЪТ НА МВР ХРИСТО ТЕРЗИЙСКИ ПОСЕТИ РАЙОННИТЕ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА

В хода на работно посещение, министърът на вътрешните работи Христо Терзийски посети Козлодуй, Оряхово, Мездра, Роман и Бяла Слатина. Заедно с него беше директорът на ОДМВР-Враца старши комисар Янко Янколов.

По време на срещите със служителите на районните управления в структурата на областната дирекция бяха коментирани техническата и материална обезпеченост, битовите условия, текущите задачи и спецификата на криминогенната обстановка на съответната територия.

Вътрешният министър благодари лично на колегите си за резултатната работа и за ежедневните усилия да изпълняват многобройните си задължения, както и допълнителните отговорности, с които са натоварени в условията на пандемия от COVID-19. В този контекст, той отбеляза, че ръководството на министерството следи eжедневно, с особено внимание, данните за заболеваемостта на състава. Медицинският институт на МВР е отлично подготвен с техника, медикаменти и специалисти, така че служителите и техните близки могат да разчитат на професионална помощ при необходимост – увери министър Терзийски.

Натовареността на състава, полагането и заплащането на извънредния труд, конкурсите за вакантни длъжности и други организационни въпроси също бяха тема на работните срещи.


08 яну 2021