МВР

ОД Враца

 

Новини

ОД МВР Враца с конкретни мерки по обезопасяване на празничните дни и началото на новата учебна година

За осигуряване на обществения ред и за  безопасността на движението през празничните дни и началото на новата учебна година, служителите на ОД МВР Враца ще работят по предварително изготвени планове за съответните мероприятия, заяви на брифинг днес старши комисар Янко Янколов – директор на областната дирекция  на МВР.  

В изнесения  анализ за работата на дирекцията през месец август, старши комисар Я.Янколов подчерта, че с постигнатите  повече от 57% разкриваемост на различни по вид престъпления, ОД МВР Враца се намира на шесто място  в страната. През месец август е регистрирано едно убийство в областта, извършителят е задържан.

            „Пътна полиция“  е планирала серия от мероприятия за безопасност  в дните преди началото на новата учебна година и  в седмиците до края на месец септември. Служителите ще извършват постоянни проверки с цел контрол на движението, шофирането в рамките на разрешената скорост, превенция на употребата на наркотици от водачите на МПС! Контролът ще се извършва както по главните пътни артерии така и на междуселищната общинска мрежа в областта. Основна причина за катастрофите продължава да бъде високата скорост, обяви главен инспектор Иван Коцев от „Пътна полиция“-Враца.

„Охранителна полиция“  ще осъществява контрол в районите на учебните завадения, организирането на срещи с колективите на учебни заведения  с цел координация на съвместната работа. Ще продължи утвърдената практика, полицейски служители да осъществяват наблюдение около районите на учебните заведения с цел предотвратяване случаи на разпространение на наркотични вещества, заяви старши инспектор Цветан Захариев от сектор „Охранителна полиция“.

05 сеп 2019

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

ЗА УЧЕНИЦИ 

Научи се да се пазиш сам! 

ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША 
Ø Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
Ø Припомни си правилата за пешеходци.
Ø Винаги:
ü пресичай на зелено; 
ü се движи по тротоара;
ü използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
ü върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
Ø Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
Ø Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
Ø Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
Ø На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
J С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
Ø Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
Ø Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
Ø Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
ПОМНИ, ЧЕ:
ü велосипедът е пътно превозно средство, а 
ü велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
ü до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по тротоара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години; 
ü навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
ü велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
Ø Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
Ø Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
J ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ

ПОМНИ!
Децата не са възрастни. 
Безопасността на твоето дете е най-важна. 
Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

АКО ИМАШ ПЪРВОКЛАСНИК
Ø Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
Ø Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
Ø Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
Ø В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
Ø Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пътя.
Ø Винаги бъди за пример! Не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
Ø При възможност купи светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
J ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ВОЗИШ ДЕТЕТО ДО УЧИЛИЩЕ
Ø Провери изправността на използваната обезопасителна система за деца.
Ø Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
Ø Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. 
Ø Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.
• АКО ДЕТЕТО ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ
Ø Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
Ø Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
ü Настоявай на светофара детето винаги да пресича на зелено. 
ü Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци. 
ü Обърни внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
Ø Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
Ø Препоръчай на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
Ø Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

АКО ДЕТЕТО СЕ ДВИЖИ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД 

ЗАЕДНО
Ø Проверете техническата изправност на колелото.
Ø Изберете най-безопасния маршрут до училище.
Ø Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
ü велосипедът е пътно превозно средство, а 
ü велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
ü до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години; 
ü когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
ü за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
Ø Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
Ø Настоявай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
J НАПОМНЯЙ на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!
Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
Ø Винаги спазвай ограниченията. Те са, за да предпазят всички пътен инцидент.
Ø Винаги  бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.  
Ø Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
Ø Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа. 

ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ
Ø Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
Ø Винаги  имай готовност да спреш. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.  
Ø Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.    
Ø Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
Ø Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне. 
 

ПРИ КАТАСТРОФА НА ПЪТЯ ПОДАЙ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

Отдел „Пътна полиция“ –
Главна дирекция „Национална полиция“
Септември, 2019 г.

                                                   

05 сеп 2019

ГРАФИК за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец Септември 2019 г.

 

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

12.09.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Хубавене, общ. Роман

Иван Коцев – началник сектор ПП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

12.09.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Струпец, общ. Роман

Иван Коцев – началник сектор ПП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

12.09.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Курново, общ. Роман

Иван Коцев – началник сектор ПП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

18.09.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Сираково, общ. Борован

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Иван Коцев – началник сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

18.09.2019 г.

10.45 ч.

 

 

с. Буковец, общ. Бяла Слатина

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Иван Коцев – началник сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

18.09.2019 г.

11.15 ч.

 

с. Нивянин, общ. Борован

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Иван Коцев – началник сектор ПП

Венцислав Димитров – разузнавач в сектор ПКП

25.09.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Старо село, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

25.09.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Царевец, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

25.09.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Брусен, общ. Мездра

 

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Емил Спиридонов – н-к гр. ППОИ в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Венцислав Александров – ПИ в сектор ПП

27.09.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Паволче, общ. Враца

Петър Петров – ВПД н-к група в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

27.09.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Челопек, общ. Враца

 

Петър Петров – ВПД н-к група в сектор ПКП Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП


23 авг 2019

Засиленият контрол на пътното движение дава положителни резултати на територията на ОД МВР Враца

 

През месец  юли  не  е регистрирано тежко ПТП  по трасето на гл. път Е 79 на територията на област Враца, стана ясно на проведения днес брифинг в областната дирекция на МВР Враца. Основната  предпоставка  за  безопасността  на  движението  е засиления  контрол  от страна на  пътните полицаи  през натоварените  летни месеци, заяви  главен  инспектор Иван Коцев-началник на Пътна полиция Враца. През посочения период  са съставени 495 акта и  4 хиляди и 300 фиша по ЗДвП, като от тях 2632 са ел. фиша.

Директорът на ОД МВР Враца  старши комисар Янко Янколов отчете пред медиите положителни резултати  в работата  и на други сектори в дирекцията. С успех беше проведено разследването по убийство  в село Згориград, извършено в началото на месеца,  като резултатът е задържането на две лица  съпричастни към престъплението.  Установени  са  и извършителите на 3 грабежа, както и  49 лица, автори  на  различни по вид престъпления.

Анализ  за работата на инспекторите от Детска педагогическа стая при ОД МВР Враца  беше представен от инспектор Десислава Иванова, която изтъкна  предпоставките  за престъпления извършвани от малолетни и непълнолетни лица. По това направление се работи  в различни аспекти, като основната цел е намаляването на този вид престъпления.

 

07 авг 2019

ГРАФИК за провеждане на срещи и осъществяване на прием на граждани от служители на ОДМВР – Враца в населените места на област Враца през месец Август 2019 г.

Дата и час

Населено място / община

Мобилен екип

07.08.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Зверино, общ. Мездра

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

07.08.2019 г.

10.30 ч.

 

с.Оселна, общ. Мездра

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

07.08.2019 г.

11.00 ч.

 

с.Игнатица, общ. Мездра

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Цветан Захариев – началник група ООРТПКОС

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Петър Петров – разузнавач в сектор ПКП

13.08.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Върбица, общ. Враца

 

Иван Коцев – началник сектор ПП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

13.08.2019 г.

10.30 ч.

 

с.Тишевица, общ. Враца

 

Иван Коцев – началник сектор ПП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

13.08.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Вировско, общ. Враца

Иван Коцев – началник сектор ПП

Николай Николов – н-к група ППЛ в сектор ПКП

Светослав Данов – н-к гр. ППФКС в сектор ПИП

Марин Маринов – ПИ в сектор ООРТП

22.08.2019 г.

10.00 ч.

 

с. Градешница, общ. Криводол

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

22.08.2019 г.

10.30 ч.

 

с. Баурене, общ. Криводол

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

22.08.2019 г.

11.00 ч.

 

с. Ракево, общ. Криводол

 

Димитър Йончев – началник сектор ПИП

Светослав Николов – н-к гр. ОПТПАНДИАД в сектор ПП

Александра Тодорова – разузнавач в сектор ПКП

Петър Цветков – ПИ в сектор ООРТП

30 юли 2019

ОД МВР Враца отчита спад в престъпленията през последния месец


Намаляване  с  22% на регистрираните престъпления на територията на област Враца  през  последния месец, това   показва анализа  на данните  за юни, обяви на брифинг  днес старши комисар Янко Янколов- директор на ОД МВР Враца. Пред  посочения  период  са разкрити два опита за телефонни измами, от общо подадените в МВР  4 сигнала.   Важен дял  за положителните резултати  е  непрекъснатата  превантивна работа и  специализираните  операции  във всички населени места от региона.  Характерно  за летните месеци  е увеличаване  броя  на неправоспособни  водачи на мотоциклети и мотопеди, като това явление е по-силно изразено  в малките населени места.  С цел контрол и  превенция на подобни  нарушения, полицейските служители работят  в непрекъснато  взаимодействие  с местните власти, които оказват  нужното съдействие.


Служителите на „Пътна полиция“ ще продължат  през целия летен  период  контрол на автомобилния трафик, както  по главните пътища, така и в междуселската пътна мрежа, заяви старши инспектор Светослав Николов. Контролът ще бъде във всички аспекти на безопасно пътуване  и намаляване броя на  ПТС  с тежки последици  за живота и здравето на водачи и пътници.

04 юли 2019