МВР

ОД Враца

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДМВР-Враца за срок от 12 календарни месеца

26 май 2017

Обява за провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца”

 

Документация на провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца”

 

Информация за публикуване на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Областна дирекция на МВР - Враца за срок от 12 календарни месеца”

 

Разяснения по постъпили въпроси

 

Разяснения по постъпили въпроси

 

Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

 

стр1

стр2.


Офертите ще се отварят на 13.06.2017г. от 10ч.

Протокол

 

 24 юни 2017 | 06:55