МВР

ОД Пловдив

 

РУ Хисар

 

Началник: Пламен Арабски

приемен ден: понеделник от 14.00 до 17.00 часа

Адрес:гр.Хисар ,ул.”Васил Петрович” , № 10
Тел: Тел: 0337/62020, 60400 - дежурна част

e-mail: [email protected]

 

РУ гр. Хисар обслужва общините Хисар и Калояново, които имат обща площ около 900 кв. км. и население над 34 000 жители, разположени в един град и 26 села. Обслужваната територия граничи на север с РУП - Карлово, на запад с РУП Панагюрище ОД на МВР Пазарджик, на северозапад с РУП Пирдоп ОД на МВР София, на юг с РУП Труд, на изток с РУП гр. Раковски. Районът, обслужван от РУП Хисар, е с богато културно – историческо наследство и множество паметници на културата.

Полицейски инспектори

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Община Хисар

   

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - Включва кварталите на гр. Хисар, “Миромир”, “Веригово”, “Момина баня”, с. Черничево, с. Михилци и вилна зона “Воден камък”.

  Полицейски инспектор Венцислав Николаев Акалийски

  Приемно време:

  гр. Хисар, ул. “Васил Петрович” №10 - понеделник и четвъртък- 13.00ч. - 15.00ч.

  с. Михилци, обл. Пловдивска – сградата на кметството вторник - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

    

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - гр. Хисар, кв. “Миромир”, кв. Веригово, с. Черничево

   

  Полицейски инспектор Марин Желязков Драганин

  Приемно време:

  гр. Хисар, ул. “Васил Петрович” №10 - понеделник и петък - 09.00ч. - 11.00ч.

  с. Черничево, обл. Пловдивска – сградата на кметствоточетвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

   

  ТРЕТИ РАЙОН(3) - Включва селата Старосел, Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери, Мътеница, Красново, Красновски бани, Беловица, Мало Крушево, Кръстевич, х. ”Бунтовна”, бившето село Елешница и прилежащите им землища.

   

  Полицейски инспектор Иван Петров Богойски

  Приемно време:

  с. Старосел, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник - 14.00ч. - 16.00ч.
  с. Старо Железаре, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Понеделник - 13.00ч. - 15.00ч.
  с. НовоЖелезаре, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Понеделник - 15.00ч. - 17.00ч.
  с. Паничери, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник -09.00ч. - 11.00ч.
  с. Мътеница, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник -11.00ч. - 12.00ч.
  с. Красново, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Сряда -09.00ч. - 10.30ч.
  с. Кръстевич, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Сряда - 11.00ч. - 12.00ч.
  с. Беловица, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.
  с. Мало Крушево, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч.
  Телефон за връзка:

   

  ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) -

   

  ПЕТИ РАЙОН(5) -

   

  ШЕСТИ РАЙОН(6) - село Красново

   

  Полицейски инспектор Стоил Йорданов Гечков

  Приемно време:

  сградата на кметството – вторник и четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

   

  СЕДМИ РАЙОН(7) - Включва селата Старосел, Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери, Мътеница, Красново, Красновски бани, Беловица, Мало Крушево, Кръстевич, х. ”Бунтовна”, бившето село Елешница и прилежащите им землища.

   

  ОСМИ РАЙОН(8) - село Кръстевич

   

  Полицейски инспектор Стоил Йорданов Гечков

  Приемно време:

  сградата на кметството – вторник и четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

   

  ДЕВЕТИ РАЙОН(9) - село Мало Крушево

   

  Полицейски инспектор Велчо Стоилов Стоилов

  Приемно време:

  сградата на кметството – вторник и четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

   

  ДЕСЕТИ РАЙОН(10) - село Беловица

   

  Полицейски инспектор Велчо Стоилов Стоилов

  Приемно време:

  сградата на кметството - вторник - 14.00ч. - 16.00ч

  Телефон за връзка:


   

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Община Калояново

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - село Калояново

  Полицейски инспектор Павел Иванов Кундурджийски

  Приемно време:

  сградата на УП с. Калояново, ул. “Васил Левски” №6
  понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч.
  Телефон за връзка:

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - село Дуванлии

  Полицейски инспектор Атанас Иванов Начев

  Приемно време:

  сградата на кметството - понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч
  Телефон за връзка:

   

  ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) - село Дълго поле

  Полицейски инспектор Николай Атанасов Шандански

  Приемно време:

  сградата на кметството – понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч
  Телефон за връзка:

   

  ПЕТИ РАЙОН(5) - село Ръжево Конаре

  Полицейски инспектор Стоян Николов Вълев

  Приемно време:

  сградата на кметството - понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч
  Телефон за връзка:

   

  ШЕСТИ РАЙОН(6) - село Ръжево и с. Главатар

  Полицейски инспектор Стоян Вълков Вълков

  Приемно време:

  с. Ръжево, сградата на кметството - понеделник - 13.00ч. - 15.00ч.
  с. Главатар, сградата на кметството - четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч
  Телефон за връзка:

   

   

  РАЙОН(?) - Включва населените места с.Калояново, с. Дуванлии, с. Житница, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Ръжево, с. Главатар и прилежащите им землища

  Полицейски инспектор Васил Йорданов Манов

  Приемно време:

  с. Калояново, обл. Пловдивска – сградата на УП с. Калояново, ул. “Васил Левски” №6
  Понеделник - 14.00ч. - 16.00ч.
  с. Дуванлии, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник - 10.00ч. - 12.00ч.
  с. Житница, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник - 14.00ч. - 16.00ч.
  с. Дълго поле, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Сряда -14.00ч. - 16.00ч.
  с. Ръжево Конаре, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Четвъртък -14.00ч. - 16.00ч.
  с. Ръжево, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.
  с. Главатар, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Петък - 10.00ч. - 12.00ч.
  Телефон за връзка: