МВР

ОД Пловдив

 

3 РУ

rpu03

 Началник: Никола Симов

 приемен ден:сряда от 14.30 до 16.30 часа

  Адрес:Пловдив ,
  Ул.”Брезовска” №33
  Тел: 032/62-23-87- дежурна част

 e-mail: [email protected]

 

Трето РУ -Пловдив обслужва район “Северен” на Община – Пловдив с население около 70 000. Обслужвана територия е със силно развита пътна ифрастуктура, част от която обхваща основните пътни направления за град Пазарджик, град Панагюрище, град Карлово, град Брезово и др.

В района се намират автогара „Север” и ж.п. гара „Филипово”с преминаващи през нея железопътни артерии, осигуряващи железопътен транспорт за градовете Панагюрище, Карлово, Бургас и др.

 

  3rpu

   

    

    Информация за Полицейските инспектори,обслужващи
  Трето Районно Управление Полиция - Пловдив

ПЪРВИ РАЙОН(1) - Първи  район – се обслужва от полицейски инспектор Георги Томов

Граници:

Изток – ул.”Васил Левски” от № 1 до № 9

Запад – бул.”Васил Априлов” от № 124 до № 126

Север – бул.”България” от № 37 до № 115
Юг – бул.”Марица” от № 21 до № 79
Сл. тел. 932357

 

Първи микрорайон се обслужва от младши експерт Николай Манолов

Граници:
Изток – ул.”Васил Левски” от № 1 до № 9

Запад – ул.”Победа” от № 2  до № 24

Север – бул.”България” от № 37 до № 63

Юг – бул.”Марица” от № 41 до № 79
Сл. тел. 932325

ВТОРИ РАЙОН(2) - се обслужва от полицейски инспектор Николай Къркеланов

Граници:

Изток - ул.”Васил Левски” / в отсечката между кръстовището с бул. „България” и бул.”Дунав”– няма номера,

Запад – Бул.„Васил Априлов” от №128 до №146,

Север – бул.”Дунав” от №2 до №70,

Юг – бул.”България” от №136 до №192

Сл. тел. 932314

 

Първи микрорайон – обслужва се от полицейски инспектор Николай Къркеланов

Граници:

Изток – бул. “Васил Левски”

Запад – ул. “Победа”/ в отсечката от бул. “Марица – север” до бул. “България”
Север -  бул. “Дунав” от № 42 до № 66

Юг – бул. “България” от № 136 до № 154
Сл. тел. 932314

ТРЕТИ РАЙОН(3)се обслужва от полицейски инспектор Илия Текелиев

Граници:

Изток – ул.”Васил Левски” от № 95 до табелата на гр.Пловдив

Запад – бул.”Васил Априлов” от № 150 до табелата на гр.Пловдив и по ЖП линия
Север – отводнителен канал след табелата на гр.Пловдив граничещ със землището на с.Царацово
Юг – бул.”Дунав” от № 1 до № 29
Сл. тел. 932319

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) се обслужва от полицейски инспектор Стайко Калбуров

Граници:

Изток – отводнителен канал граничещ със землището на с. Войводиново

Запад – ул.”Васил Левски” от № 100 до № 246

Север – землищата на с.Труд , с.Войводиново и с.Скутаре

Юг – бул.”Дунав” от № 63 до № 101

Сл. тел. 932360

 

Първи микрорайон обслужван от младши експерт Георги Тучев

Граници:

Изток – отводнителен канал граничещ със землището на с. Войводиново

Запад – ул.”Брезовско шосе” от № 2  до № 170

Север – отводнителен канал граничещ със землищата на с.Войводиново и с.Скутаре

Юг – бул.”Дунав” от № 63 до № 101

Сл. тел. 932360

 

ПЕТИ РАЙОН (5)-се обслужва от полицейски инспектор Стефан Ямалиев

Граници:

Изток – ЖП линия граничеща със землището на с.Рогош

Запад – бул.”Цар Борис ІІІ - Обединител” от № 17 до № 35

Север – бул.”Дунав” от № 100 до № 204

Юг – бул.”България” от № 2 до № 106

Сл.. тел. 932319

 

ШЕСТИ РАЙОН (6) – се обслужва от полицейски инспектор Марин Маринов

Граници:

Изток – по р.Пясъчник до вливането и в р. Марица

Запад – бул.”Васил Левски” от № 2 до № 96
Север – бул.”Дунав” № 72 до № 100  
Юг – бул.”Марица” от № 91 до № 97
Сл. тел. 932328

Първи микрорайон – обслужва се от младши експерт Венцислав Локов

Граници:

Изток – бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”от № 8 до № 22

Запад – ул. “Васил Левски” от № 16 до № 96

Север – бул. “Дунав” от № 72 до № 80
Юг – бул. “България” от №108 до № 13сл. тел.

Сл. тел. 932312

 

СЕДМИ РАЙОН (7)се обслужва от полицейски инспектор Стоян Ангелов

граници:

Изток – от бул.”Васил Априлов” от № 129 по посока север до табелата на гр. Пловдив
Запад – до напоителен канал граничещ със землището на с. Царацово съгласно административното деление

Север – от напоителен канал, граничещ със землището на с. Царацово до табелата на гр. Пловдив

Юг – ЖП надлеза, пресичащ  бул.”България” до административната граница с община “Марица”
Сл. тел. 932394

 

Първи микрорайон – обслужва се от полицейски инспектор Стоян Ангелов

Граници:

 

Изток –  от ж.п. надлеза пресичащ бул. “България” до ж. П. Надлеза на бул. “В. Априлов”

Запад – от кръстовището на ул. “Дилянка” с бул.”България” до ул. “Напредък”

Север – от началото на ул. “Напредък” до кръстовището и с бул.”В. Априлов”

Юг – ж.п. надлеза, пресичащ бул.”България” до кръстовището с ул. “Дилянка”
Сл. тел. 932327

ОСМИ РАЙОН (8)се обслужва от  полицейски инспектор Борис Колачев

граници:

Изток – бул.”Васил Априлов” от № 99 до № 123.
Запад – Пазарджишко щосе до административната граница с община “Марица”

Север –  от ж.п. надлеза на бул. “Васил Априлов” до ж.п. надлеза на бул.”България”
Юг – бул.”Марица” от № 1 до № 19 и до моста на р. Марица на 6-ти километър

Сл. тел. 932343

 

Приемни часове:

Началник на РУ – главен инспектор Никола Симов – сряда  14.30 – 16.30 часа

Началник сектор “Криминална полиция” – главен инспектор Георги Машонов – четвъртък – 14.30 – 16.30 часа

Началник сектор “Охранителна полиция” – главен инспектор Стоян Павлов – вторник 14.30 – 16.30 часа