МВР

ОД Пловдив

 

Информация за Полицейските инспектори,
обслужващи
Четвърто Районно Управление Полиция - Пловдив

 

ПИ Атанас Тотков                                                          тел. 032/ 932425

ПЪРВИ РАЙОН- граници:

изток – ул. “Н. Войводов” от № 1 до № 53 и ул. “Иван Шишман”, четни номера;

запад – ул. “Райко Даскалов” от № 2 до № 74  

север – бул. “Марица” от № 96 до № 138

юг – ул. “Цанко Лавренов” от № 1 до № 15; ул. “Четвърти януари” от № 2 до № 38; ул. “Константин Стоилов” от № 1 до № 29 ; бул. “Цар Борис ІІІ-Обединител” от № 61 до № 67;

ПИ Арсен Йорданов                                                        тел. 032/ 932440

ВТОРИ РАЙОН- граници:

изток – бул. “Източен” от № 101 до № 139;

запад – ул. “Н. Войводов от № 2 до № 20, ул. “Цар Ив. Шишман” от № 3 до № 27;

север – бул. “Марица” от № 40 до № 154;

юг – ул. “Цар Ив. Страцимир” от № 1 до № 27, ул. “Струма” от № 1 до № 27, ул. “Мадара”, бул. “Кн. Мария Луиза” от № 55 до № 69;

 

ПИ Милена Щерева                                                         тел. 032/ 932420

ТРЕТИ РАЙОН- граници:

изток – ул. “Иван Перпелиев” /без номера/, ул. “Митрополит Панарет” от № 1 до № 49, ул. “Цанко Лавренов” от № 2 до № 26, ул. “Четвърти януари” от № 1 до № 25;

запад – ул. “Княз Александър І Батенберг” от № 1 до № 53;

север – ул. “Съборна” от № 2 до № 4, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” от № 89 до № 93;

юг – бул. “Кн. Мария Луиза” от № 1 до № 19;

 

ПИ Пенко Божилов                                                         тел. 032/ 932425

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН- граници:

изток – бул. “Източен” от № 55 до № 95;

запад – ул. “Митрополит Панарет” от № 2 до № 30, ул. “Ив. Перпелиев” от № 1 до № 5, бул. “Кн. М. Луиза”, Централна поща;

север – ул. “Иван Страцимир” от № 2 до № 30, ул. “Струма” от № 2 до № 30, ул. “Мадара”, бул. “Кн. Мария Луиза” от № 44 до № 54;

юг – ул. “Кап. Райчо” от № 1 до № 95;


ПИ Стойчо Яковски                                                         тел. 032/ 932421

ПЕТИ РАЙОН- граници:

изток – бул. “Източен” от № 53 до № 57;

запад - бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” от № 125 до № 155;

север - ул. “Кап. Райчо” от № 2 до № 90;

юг – ул. “Богомил” от № 1 до № 59;


ПИ Бисер Попов                                                         тел. 032/ 932418

ШЕСТИ РАЙОН- граници:

изток – бул. “Източен” от № 1 до № 51;

запад – няма

север – ул. “Богомил” от № 2 до № 84;

юг – бул. “Христо Ботев” от № 65 до № 115;

 

ПИ Петко Дишкелов                                                         тел. 032/ 932418

СЕДМИ РАЙОН- граници:

изток и юг – бул. “Менделеев” от № 1 до № 37;

запад – бул. “Найчо Цанов” от № 1 до № 17;

север – бул. “Христо Ботев” от № 90 до № 152;