МВР

ОД Пловдив

 

Отдел "Криминална попиция"

 

ОТДЕЛ "Криминална полиция"

със сектори:

  • Противодействие на криминалната престъпност
  • Противодействие на икономическата престъпност
  • Престъпления по пътищата
  • БНТЛ
  • Оперативен анализ

e-mail: [email protected]