МВР

ОД Пловдив

 

1 РУ

rpu01

 Началник: Петър Тодоров

 приемен ден: четвъртък от 14.00 до 16.00 часа

  Адрес: Пловдив
  бул.”Никола Вапцаров” 91

  Тел: 032/62-52-73- дежурна част

 e-mail: [email protected]

 

  Полицейски участък Първенец: бул.”Никола Вапцаров”91
тел: 032/62-52-73

 

В обслужваната от Първо РУ Пловдив територия влизат населената градска част на район “Южен”, включващ кварталите Беломорски, Остромила и Коматево и Общините Родопи и Куклен включващи в себе си 15 населени места: гр. Куклен, с. Браниполе, с. Брестник, с. Белащица, с. Марково, с. Първенец, с. Храбрино, с. Извор, с. Ситово, с. Лилково, с. Дедово, с. Руен, с. Цар Калоян, с. Гълъбово с обособени вилни зони, ведно с “парк Родопи” , местностите Студенец и Бяла черква. Обслужваното население в района възлиза приблизително на 130 хил. жители.

 

  rpu1

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи територията на район Южен

   

  ПЪРВИ РАЙОН - граници: изток – точка 8 по утвърдената карта на районите за обслужване от РУ на надлез “Родопи”, по сервитутната зона на път 2 /1,5метра източно от ж.п.линията/ до вагоноремонтно депо с прилежащата му инфраструктура, като гранична линия се определя линията на денивелация отделяща депото от ж.п.линиите на разпределителна гара (нова линия 38), по телената мрежа и растителна ивица на вагоноремонтно депо, по сервитутна зона на път 2 /1,5метра източно от ж.п.линията/ до пресичането им с разделителната линия между двете платна за движение на надлеза на бул.”Асеновградско шосе” в точка 29 (линия 10); запад – осевата линия на платната за движение по бетонен мост  южно от софийска ж.п. линия, продължава по ул. ”Македония” до кръстовището с бул.”Никола Вапцаров”; север – южно от софийска ж.п. линия (линия 4) в отсечката от осевата линия на платната за движение на бетонен мост до точка 7 на надлез “Родопи”; юг - бул. “Никола Вапцапов” в отсечката пресичането му с ул.”Македония” до пресичането му с бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение”, продължава южно по бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение” до пресичането с бул.”Александър Стамболийски”, продължава източно до пресичането в точка 29 от утвърдената карта;

  Полицейски инспектор Красимир Колев

  Приемно време:
  ул.”3-ти март” № 26 гр. Пловдив - понеделник и четвъртък от 17,00 часа до 18,00 часа
  в сградата на Първо РУ - вторник и петък от 11,00 часа до 12,00 часа
  Телефон за връзка: 032/ 932125

   

  ПЪРВИ A РАЙОН() -граници: изток – ул.”Кукленско шосе” в отсечката пресичането с ул.”Скопие” до пресичането с бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение”;  запад – ул.”Македония” в отсечката пресичането с ул.”Щип” до бул.”Никола Вапцаров”; север – ул.”Щип” от кръстовището с ул.”Македония” до пресичането с ул.”Пере Тошев”, продължава по ул.”Пере Тошев” до пресичането с ул.”Прилеп”, продължава по ул. ”Прилеп” до кръстовището с ул.”Скопие”, продължава по ул.”Скопие” до пресичането с ул. ”Кукленско шосе”; юг – бул.”Никола Вапцаров” в отсечката пресичането му с ул.”Македония” до пресичането му с бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение”, продължава южно по бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение” до пресичането с ул.”Кукленско шосе”;

  Мл.полицейски инспектор Стойчо Иванов

  Приемно време:
  ул.”3-ти март” № 26 гр. Пловдив - вторник и петък от 17,00 часа до 18,00 часа
  в сградата на Първо РУ - понеделник и сряда от 11,00 часа до 12,00 часа
  Телефон за връзка: тел: 032/ 932124

  ВТОРИ РАЙОН  - граници: изток – от точка 29 (линия 10), продължава по осевата линия на бул.”Асеновградско шосе” до пресичането с околовръстен път; запад – ул. ”Македония” от кръстовището с бул.”Никола Вапцаров” по продължението му до пресичането му с бул.”Александър Стамболийски”, продължава в източна посока по бул.”Александър Стамболийски” /четни номера/ до кръстовището с ул.”Пере Тошев”, продължава в южна посока по права линия през землището на кв.Беломорски до пресичането с околовръстен път /бензиностанция “ОМВ” - разклона за с.Белащица/; север – бул. “Никола Вапцапов” в отсечката пресичането му с ул.”Македония” до пресичането му с бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение”, продължава южно по бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение” до пресичането с бул.”Александър Стамболийски”, продължава източно до пресичането в точка 29 от утвърдената карта; юг – околовръстен път в отсечката от бензиностанция “ОМВ” /разклона за с.Белащица/ в източно направление до пресичането с осевата линия на ”Асеновградско шосе”;

  Полицейски инспектор Димитър Калафиров

  Приемно време:
  в сградата на Първо РУ
  вторник и четвъртък от 13,00 часа до 14,00 часа
  понеделник и сряда от 17,00 часа до 18,00 часа
  Телефон за връзка: 032/ 932129

   

  ТРЕТИ РАЙОН  - граници: изток – осевата линия на платната за движение по бетонен мост  южно от софийска ж.п. линия, продължава по бул. ”Македония” от № 2 до № 62; запад – въздушен мост над ж.п. линии южно от софийска ж.п. линия, продължава в южно направление по ул. ”Стефан Стамболов” нечетни номера до кръстовището с бул.”Никола Вапцаров”; север – южно от софийска ж.п. линия в участъка между осева линия на платната за движение по бетонен мост до въздушен мост над ж.п. линии; юг -  бул. ”Никола Вапцаров” четни номера в отсечката бул.”Македония” и ул.”Стефан Стамболов”.

   

  Полицейски инспектор Илия Димитров

  Приемно време:
  в сградата на Първо РУ
  понеделник и сряда от 17,00 часа до 18,00 часа
  вторник и четвъртък от 13,00 часа до 14,00 часа
  Телефон за връзка: 032/ 932114

   

  ЧЕТВЪРТИ РАЙОН (4 ) - граници: изток – ул.”Македония” четни номера от кръстовището с бул.”Никола Вапцаров” до пресичането в южно направление с бул.”Александър Стамболийски” /включва и №№ 97А и 97Б/; запад – ул. ”Михалаки Георгиев” нечетни номера в отсечката от бул.”Никола Вапцаров” в южно направление до ул.”Георги Икономов”, продължава по ул.”Георги Икономов” до пресичането с ул.”Никола Димков”, продължава по ул.”Никола Димков” нечетни номера до пресичането с бул.”Александър Стамболийски”; север – бул. ”Никола Вапцаров” нечетни номера в отсечката ул.”Македония” до ул. ”Михалаки Георгиев”; юг - бул. ”Александър Стамболийски” четни номера в отсечката пресичането с продължението на ул.”Македония” и ул.”Никола Димков”.

  Полицейски инспектор Вилиян Атанасов

  Приемно време:
  в сградата на Първо РУ
  понеделник и сряда от 10,00 часа до 11,00 часа
  вторник и четвъртък от 17,00 часа до 18,00 часа
  Телефон за връзка: 032/ 932122
   

  ПЕТИ РАЙОН (5) – граници: изток – въздушен мост над ж.п. линии южно от софийска ж.п. линия, продължава в южно направление по ул. ”Стефан Стамболов” четни номера до кръстовището с бул.”Никола Вапцаров”, продължава по бул.”Никола Вапцаров” четни номера в западно направление до пресичането му с ул.”Михалаки Георгиев”, продължава по ул.”Михалаки Георгиев” четни номера в южно направление до пресичането с ул.”Георги Икономов”, продължава в южно направление по ул.”Никола Димков” четни номера до пресичането с бул.”Александър Стамболийски”; запад – ул.”Модър” нечетни номера в отсечката южно от софийска ж.п. линия до пресичането с ул.”Коматевско шосе”; север – южно от софийска ж.п. линия в отсечката пресичането с ул.“Модър” и въздушен мост над ж.п. линии; юг бул. ”Александър Стамболийски” четни номера в отсечката между ул.”Коматевско шосе” и ул. “Никола Димков”.

  Мл. полицейски инспектор Асен Дренков

  Приемно време:
  в сградата на Първо РУ
  сряда и петък от 17,00 часа до 18,00 часа
  вторник и четвъртък от 14,00 часа до 15,00 часа
  Телефон за връзка: 032/ 932123

   

  ШЕСТИ РАЙОН (6)– граници: изток – кръстовището на бул.”Александър Стамболийски” с ул.”Пере Тошев”, продължава на юг по протежение землището на кв.Беломорски до околовръстен път /бензиностанция ОМВ - разклона за с.Белащица/; запад – южно от софийска ж.п. линия, от пресечната точка на ул. “Модър” със софийска ж.п. линия /затворения ж.п.прелез на ул.”Модър”/ (точка 3), продължава по линия 2 от утвърдената карта до пресичането с околовръстен път ІІ - 86 /на 1550 м. от кръстовището с ул.”Коматевско шосе”/ (точка 1); север – бул.”Александър Стамболийски” нечетни номера  /включва Затвора Пловдив и ТПО “Хеброс”/ в отсечката пресичането с ул.”Пере Тошев” до кръстовището с ул. “Коматевско шосе“, продължава по ул.“Модър“ до затворения ж.п.прелез на ул.”Модър” (точка 3); юг - околовръстен път на 1550 м от кръстовището с ул.”Коматевско шосе” (точка 1) до бензиностанция “ОМВ” /разклона за с.Белащица/

  Полицейски инспектор Тодор  Пехливанов

  Приемно време:
  в сградата на Първо РУ
  понеделник и сряда от 14,00 часа до 15,00 часа
  читалище “Иван Вазов” кв. Коматево
  вторник и четвъртък от 17,00 часа до 18,00 часа
  Телефон за връзка: 032/932126

  РАЙОН 6 А- кв.Коматево с прилежащото му землище

  Мл.полицейски инспектор Евгени Братанов

  Приемно време:
  читалище “Иван Вазов” кв. Коматево
  понеделник и сряда от 17,00 часа до 18,00 часа
  вторник и четвъртък от 10,00 часа до 11,00
  Телефон за връзка: 032/932128

   

   

  Участък “ПОЛИЦИЯ” – Първенец:

  СЕДМИ РАЙОН (7) -границите на района се формират от населените места и прилежащите им землища - гр.Куклен, с.Брестник, с.Руен, с.Брани поле, с.Белащица, с.Гълъбово, с.Цар Калоян и парк ”Родопи”.  Районът се обслужва от 1 инспектор  и 4 - МлПИ .
  Районът се разделя на шест части, обслужвани от шест мл. ПИ, както следва:
  - микрорайон на  ПИ- с.Брестник с прилежащото землище
  Микрорайонът се обслужва от ПИ Стоян Чакъров, телефон за връзка 032/932-131. Приемна стая в с. Брестник, ул. ”Независимост” № 18, няма телефон. Приемно време: всеки вторник от 16.00 до 18.00 часа.
  - микрорайон на мл. ПИ- гр.Куклен с прилежащото землище
  Микрорайонът се обслужва от мл.ПИ Звезделин Чернев. Адрес на приемната стая: гр. Куклен, ул. “Александър Стамболийски” № 43, ет. 3, телефон 03115/22-11 и 032/932-131. Приемно време: всеки вторник  от 10.00 ч. до 12.00 часа.
  - микрорайон на мл. ПИ - с.Руен с прилежащото землище
  Микрорайонът се обслужва от мл ПИ Галин  Колев. В село Руен няма приемна стая, Мл. ПИ Колев приема граждани в сградата на кметството на Куклен тел. 03115/22-11  и 032/932-131. Приемно време: всяка сряда от 16.00 до 18.00 часа.

  • микрорайон на мл. ПИ - с.Брани поле с прилежащото землище

                 Микрорайонът се обслужва от мл.ПИ Димитър Трайков

  Адрес на приемните стаи:
  с. Брани поле, ул. “Родопи” № 29,  телефон 032/932-131.

  Приемно време:
  Всяка сряда от 17.00 ч. до 18.00 часа.

   

   

  - район на мл. ПИ - с.Белащица с прилежащото землище, с.Гълъбово, с.Цар Калоян с прилежащите им землища и парк ”Родопи”.
  Микрорайонът се обслужва от млПИ Христос Геров.
  Адрес на приемните стаи:
  с. Белащица, ул. “П. Славейков” № 45, телефон 032/932-131. В с. Цар Калоян и с. Гълъбово няма приемни стаи.
  Приемно време:
  с. Белащица – всяка сряда от 16.00 ч. до 18.00 часа.

  ОСМИ РАЙОН (8) - границите на района се формират от населените места и прилежащите им землища - с.Първенец, с.Храбрино, с.Извор и с. Марково. Районът се разделя на пет части обслужвани от 1 ПИ  и четири мл. ПИ, както следва:

  осми район при Първо РУ при ОД на МВР – Пловдив и по – конкретно с.Марково, с.Първенец, с. Храбрино, с. Извор. Микрорайонът се обслужва от ПИ Иван Найденов Стефанов.
  - Приемна стая в 01 РУП при ОД на МВР-Пловдив, тел. 932-131 – всеки вторник от 14,00 часа до 16,00 часа.

  - микрорайон на мл. ПИ - с.Марково с прилежащото землище. Микрорайонът се обслужва от главен полицай мл ПИ Диян Енев– мл ПИ към УП ”Първенец”. Приемна стая в с. Марково, ул. ”Струма” № 2, телефон 032/932-131. Приемно време: всеки четвъртък от 16.00 до 18.00 часа.

  - микрорайон на мл. ПИ - с. Първенец с прилежащото землище. Микрорайонът се обслужва от гл. полицай Стоян Стефанов- Мл. ПИ към УП ”Първенец”. Приемна стая в с. Първенец, ул. ”Съединение” № 74, телефон 032/ 932-131. Приемно време: всяка сряда от 16.00 до 18.00 часа.

  - микрорайон на мл. ПИ с. Храбрино и с. Извор с прилежащите им землища. Микрорайонът се обслужва от мл ПИ Стефан Киков. В с. Храбрино и с. Извор няма обособени приемни стаи.
  Прием на граждани се извършва в кметството на с. Храбрино всеки вторник от 16.00 до 18.00 часа, телефон 032/932-131.

  - микрорайон на мл. ПИ- с.Ситово и с.Лилково с прилежащите им землища, с. Дедово с прилежащото землище, с.Бойково с прилежащото землище. Микрорайонът се обслужва от мл ПИ Веселин Илиев със следния график:
  - Кметство на с. Бойково - всеки вторник от 11.00 до 12.00 часа.
  -Кметство на с. Дедово - всеки вторник от 13.00 до 15.00 часа.
  - Кметство на с. Ситово - всеки четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.
  - Кметство на с. Лилково - всеки четвъртък от 13.00 до 15.00 часа.
  - Приемна стая в 01 РУ при ОД на МВР - Пловдив, тел. 932-131.