МВР

ОД Пловдив

 

История

 

building

 

Областна дирекция на МВР-Пловдив

ул.”Княз Богориди” № 7 

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected] 
директор: [email protected]

телефон за връзка в работно време: 032/ 61 23

 

 

 

 

Областна дирекция на МВР-Пловдив обслужва територия от 5 972 кв. километра, на която са разположени 18 общини със 17 града и 197 села. Населението в областта е над 683 000 жители, от които над 70 % живеят в градовете . Областта има удобно транспортно географско разположение, разполага с висок природен, икономически и човешки потенциал, благоприятен биоклиматичен ресурс, защитени територии, високопродуктивни обработваеми земи, термоминерални води, изключително богато културно наследство. 
Пловдивска област е промишлен и земеделски район с добре развити сектори от икономиката. В Пловдивска област се намират известни природни и културно-исторически забележителности – средновековната Асенова крепост, Бачковският манастир, Араповският манастир курорти, балнеолечебни центрове – Хисаря, Нареченски бани, Баня и др. Районът е важен и от транспортна гледна точка - през него преминава пътят от Западна Европа до Истанбул, автомагистрала "Тракия" (свързваща Югозападна България с Черноморското крайбрежие) и път, свързващ Северна и Южна България. Добре развит е и железопътният транспорт, а летище Пловдив осигурява авиотранспортните връзки на областта, като се обслужват граждански и товарни полети. 
Областният център Пловдив е голям и стратегически промишлен, търговски , научен, културен, туристически и комуникационен център. Той е вторият по големина град в България, разположен е на 53 кв. км и е с население от над 340 000 жители. Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Градът е съвременник на Троя и е по-древен от Рим, Атина и Константинопол. Шестте сиенитени хълма придават на Пловдив неповторима и живописна красота. 
В Пловдив, освен основните и средни училища, има 6 висши учебни заведения - Пловдивски университет, Аграрен университет, Университет по хранителни технологии, Академия за музикално и танцово изкуство, Медицински университет, Технически университет - филиал Пловдив.