МВР

ОД Пловдив

 

РАЙОННИ СЛУЖБИ

01 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Преслав“ № 33; 032/632203; ел. поща: [email protected]

 

Началник 01 РСПБЗН Пловдив – гл. инсп. Васил Томов Димов

Приемен ден: четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

01 РСПБЗН Пловдив обслужва територията на Район „Централен“ и Район „Западен“ на Община Пловдив

 

Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ Съединение към 01 РСПБЗН Пловдив

гр. Съединение

Началник УПБЗН Съединение – мл. инсп. Стойчо Иванов Георгиев

Участъкът обслужва гр. Съединение и населените места в община Съединение.

 

02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 5; 032/670580; ел. поща: [email protected]

ИФЗ Началник 02 РСПБЗН Пловдив – ст. инсп. Румен Иванов Държиков

Приемен ден: вторник от 09.00 до 11.00 часа

02 РСПБЗН Пловдив обслужва територията на Район „Южен“ на Община Пловдив и населените места от Община Родопи и парк „Родопи“

 

03 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37; 032/902222; ел. поща: rspbzn_plovdiv-03@mvr.bg

Началник 03 РСПБЗН Пловдив – гл. инсп. Георги Петков Мишляшки

Приемен ден: сряда от 10.00 до 12.00 часа

03 РСПБЗН Пловдив обслужва територията на Район „Северен“ на Община Пловдив, населените места от Община Марица и част от населените места на Община Калояново (с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Главатар,  с. Ръжево и с. Чернозем)

 

04 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Недялка Шилева“ № 1; 032/681750; ел. поща: rspbzn_plovdiv-04@mvr.bg

Началник 04 РСПБЗН Пловдив – гл. инсп. Иван Петков Господинов

Приемен ден: четвъртък от 10.00 до 12.00 часа

02 РСПБЗН Пловдив обслужва територията на Район „Тракия“ и Район „Източен“ на Община Пловдив и населените места от Община Родопи – с. Крумово и с. Ягодово

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Стамболийски

гр. Стамболийски, ул. „Янтра“ № 1; 0339/63342; ел. поща: [email protected]

Началник РСПБЗН Стамболийски – гл. инсп. Стоил Георгиев Дрянков

Приемен ден: четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

РСПБЗН Стамболийски обслужва територията и населените места на Община Стамболийски, Община Перущица и Община Кричим

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Карлово

гр. Карлово, ул. „Христо Проданов“ № 7; 0335/94680; ел. поща: [email protected]

Началник РСПБЗН Карлово – гл. инсп. Тоню Василев Чалъмов

Приемен ден: сряда от 10.00 до 12.00 часа

РСПБЗН Карлово обслужва територията и населените места на Община Карлово и Община Сопот.

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Асеновград

гр. Асеновград, ул. „Речна“ № 37; 0331/67458; ел. поща: [email protected]

Началник РСПБЗН Асеновград – гл. инсп. Величко Тодоров Бришимов

Приемен ден: сряда от 09.30 до 11.30 часа

РСПБЗН Асеновград обслужва територията и населените места на Община Асеновград.

 

Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ Лъки към РСПБЗН Асеновград

гр. Лъки

Началник УПБЗН Съединение – мл. инсп. Георги Христев

Участъкът обслужва гр. Лъки и населените места в община Лъки.

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Първомай

гр. Първомай, ул. „Зорница“ № 1; 0336/62026; ел. поща: [email protected]

Началник РСПБЗН Първомай – гл. инсп. Десислав Георгиев Георгиев

Приемен ден: вторник от 10.00 до 12.00 часа

РСПБЗН Първомай обслужва територията и населените места на Община Първомай.

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Хисаря

гр. Хисаря, ул. „Антон Билкин“ № 2; 0337/62149; ел. поща: [email protected]

Началник РСПБЗН Хисаря – гл. инсп. Наско Димитров Илиев

Приемен ден: вторник от 14.00 до 16.00 часа

РСПБЗН Хисаря обслужва територията и населените места на Община Хисаря и Община Калояново.

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Раковски

гр. Раковски, ул. „Индустриална“; 03151/2007; ел. поща: [email protected]

Началник РСПБЗН Раковски – гл. инсп. Николай Георгиев Малинов

Приемен ден: вторник от 09.30 до 11.30 часа

РСПБЗН Раковски обслужва територията и населените места на Община Раковски и Община Брезово.

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Садово

гр. Садово, ул. „Константин Малков“ № 21; 03118/2713;

ел. поща: [email protected]

Началник РСПБЗН Садово– гл. инсп. Костадин Димитров Гьошев

Приемен ден: сряда от 10.00 до 12.00 часа