МВР

ОД Пловдив

 


Информация за Полицейските инспектори, обслужващи
Първо
Районно Управление - Пловдив

 

ПИ Красимир Колев                                                                      тел. 032/ 932125

Приемно време:  ул.”3-ти март” № 26 гр. Пловдив - понеделник и четвъртък от 17,00 часа до 18,00 часа; в сградата на Първо РУ - вторник и петък от 11,00 часа до 12,00 часа

ПЪРВИ РАЙОН - граници:

изток – точка 8 по утвърдената карта на районите за обслужване от РУ на надлез “Родопи”, по сервитутната зона на път 2 /1,5метра източно от ж.п.линията/ до вагоноремонтно депо с прилежащата му инфраструктура, като гранична линия се определя линията на денивелация отделяща депото от ж.п.линиите на разпределителна гара (нова линия 38), по телената мрежа и растителна ивица на вагоноремонтно депо, по сервитутна зона на път 2 /1,5метра източно от ж.п.линията/ до пресичането им с разделителната линия между двете платна за движение на надлеза на бул.”Асеновградско шосе” в точка 29 (линия 10);

запад – осевата линия на платната за движение по бетонен мост  южно от софийска ж.п. линия, продължава по ул. ”Македония” до кръстовището с бул.”Никола Вапцаров”;

север – южно от софийска ж.п. линия (линия 4) в отсечката от осевата линия на платната за движение на бетонен мост до точка 7 на надлез “Родопи”;

 юг - бул. “Никола Вапцапов” в отсечката пресичането му с ул.”Македония” до пресичането му с бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение”, продължава южно по бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение” до пресичането с бул.”Александър Стамболийски”, продължава източно до пресичането в точка 29 от утвърдената карта; ул."М.Луиза" от № 47 до № 69 /нечетни номера/

  

мл.ПИ Стойчо Иванов                                                                    тел. 032/ 932124

Приемно време:  ул.”3-ти март” № 26 гр. Пловдив - вторник и петък от 17,00 часа до 18,00 часа; в сградата на Първо РУ - понеделник и сряда от 11,00 часа до 12,00 часа

ПЪРВИ A РАЙОН - граници:

 изток – ул.”Кукленско шосе” в отсечката пресичането с ул.”Скопие” до пресичането с бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение”;

 запад – ул.”Македония” в отсечката пресичането с ул.”Щип” до бул.”Никола Вапцаров”;

 север – ул.”Щип” от кръстовището с ул.”Македония” до пресичането с ул.”Пере Тошев”, продължава по ул.”Пере Тошев” до пресичането с ул.”Прилеп”, продължава по ул. ”Прилеп” до кръстовището с ул.”Скопие”, продължава по ул.”Скопие” до пресичането с ул. ”Кукленско шосе”;

юг – бул.”Никола Вапцаров” в отсечката пресичането му с ул.”Македония” до пресичането му с бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение”, продължава южно по бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение” до пресичането с ул.”Кукленско шосе”; 

 

ПИ Димитър Калафиров                                                              тел. 032/ 932129

Приемно време: в сградата на Първо РУ вторник и четвъртък от 13,00 часа до 14,00 часа; понеделник и сряда от 17,00 часа до 18,00 часа 

ВТОРИ РАЙОН  - граници:

изток – от точка 29 (линия 10), продължава по осевата линия на бул.”Асеновградско шосе” до пресичането с околовръстен път;

запад – ул. ”Македония” от кръстовището с бул.”Никола Вапцаров” по продължението му до пресичането му с бул.”Александър Стамболийски”, продължава в източна посока по бул.”Александър Стамболийски” /четни номера/ до кръстовището с ул.”Пере Тошев”, продължава в южна посока по права линия през землището на кв.Беломорски до пресичането с околовръстен път /бензиностанция “ОМВ” - разклона за с.Белащица/;

север – бул. “Никола Вапцапов” в отсечката пресичането му с ул.”Македония” до пресичането му с бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение”, продължава южно по бул.”Цар Борис ІІІ Обединител – продължение” до пресичането с бул.”Александър Стамболийски”, продължава източно до пресичането в точка 29 от утвърдената карта;

юг – околовръстен път в отсечката от бензиностанция “ОМВ” /разклона за с.Белащица/ в източно направление до пресичането с осевата линия на ”Асеновградско шосе”;

 

ПИ Илия Димитров                                                                        тел. 032/ 932114

Приемно време: в сградата на Първо РУ понеделник и сряда от 17,00 часа до 18,00 часа; вторник и четвъртък от 13,00 часа до 14,00 часа 

ТРЕТИ РАЙОН  - граници:

изток – осевата линия на платната за движение по бетонен мост  южно от софийска ж.п. линия, продължава по бул. ”Македония” от № 2 до № 62;

 запад – въздушен мост над ж.п. линии южно от софийска ж.п. линия, продължава в южно направление по ул. ”Стефан Стамболов” нечетни номера до кръстовището с бул.”Никола Вапцаров”;

 север – южно от софийска ж.п. линия в участъка между осева линия на платната за движение по бетонен мост до въздушен мост над ж.п. линии;

 юг -  бул. ”Никола Вапцаров” четни номера в отсечката бул.”Македония” и ул.”Стефан Стамболов”.

 

ПИ Вилиян Атанасов                                                                    тел. 032/ 932122

Приемно време:

в сградата на Първо РУ понеделник и сряда от 10,00 часа до 11,00 часа; вторник и четвъртък от 17,00 часа до 18,00 часа

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН - граници:

изток – ул.”Македония” четни номера от кръстовището с бул.”Никола Вапцаров” до пресичането в южно направление с бул.”Александър Стамболийски” /включва и №№ 97А и 97Б/;

запад – ул. ”Михалаки Георгиев” нечетни номера в отсечката от бул.”Никола Вапцаров” в южно направление до ул.”Георги Икономов”, продължава по ул.”Георги Икономов” до пресичането с ул.”Никола Димков”, продължава по ул.”Никола Димков” нечетни номера до пресичането с бул.”Александър Стамболийски”;

север – бул. ”Никола Вапцаров” нечетни номера в отсечката ул.”Македония” до ул. ”Михалаки Георгиев”;

юг - бул. ”Александър Стамболийски” четни номера в отсечката пресичането с продължението на ул.”Македония” и ул.”Никола Димков”.

 

 

мл.ПИ Асен Дренков                                                                    тел. 032/ 932123

Приемно време: в сградата на Първо РУ сряда и петък от 17,00 часа до 18,00 часа; вторник и четвъртък от 14,00 часа до 15,00 часа

 

ПЕТИ РАЙОН – граници:

 изток – въздушен мост над ж.п. линии южно от софийска ж.п. линия, продължава в южно направление по ул. ”Стефан Стамболов” четни номера до кръстовището с бул.”Никола Вапцаров”, продължава по бул.”Никола Вапцаров” четни номера в западно направление до пресичането му с ул.”Михалаки Георгиев”, продължава по ул.”Михалаки Георгиев” четни номера в южно направление до пресичането с ул.”Георги Икономов”, продължава в южно направление по ул.”Никола Димков” четни номера до пресичането с бул.”Александър Стамболийски”;

запад – ул.”Модър” нечетни номера в отсечката южно от софийска ж.п. линия до пресичането с ул.”Коматевско шосе”;

север – южно от софийска ж.п. линия в отсечката пресичането с ул.“Модър” и въздушен мост над ж.п. линии;

юг - бул. ”Александър Стамболийски” четни номера в отсечката между ул.”Коматевско шосе” и ул. “Никола Димков”. 

 

ПИ Тодор  Пехливанов                                                             тел. 032/ 932123

Приемно време: 
в сградата на Първо РУ понеделник и сряда от 14,00 часа до 15,00 часа
читалище “Иван Вазов” кв. Коматево ; вторник и четвъртък от 17,00 часа до 18,00 часа 

ШЕСТИ РАЙОН (6)– граници:

 изток – кръстовището на бул.”Александър Стамболийски” с ул.”Пере Тошев”, продължава на юг по протежение землището на кв.Беломорски до околовръстен път /бензиностанция ОМВ - разклона за с.Белащица/;

 запад – южно от софийска ж.п. линия, от пресечната точка на ул. “Модър” със софийска ж.п. линия /затворения ж.п.прелез на ул.”Модър”/ (точка 3), продължава по линия 2 от утвърдената карта до пресичането с околовръстен път ІІ - 86 /на 1550 м. от кръстовището с ул.”Коматевско шосе”/ (точка 1); север – бул.”Александър Стамболийски” нечетни номера  /включва Затвора Пловдив и ТПО “Хеброс”/ в отсечката пресичането с ул.”Пере Тошев” до кръстовището с ул. “Коматевско шосе“, продължава по ул.“Модър“ до затворения ж.п.прелез на ул.”Модър” (точка 3); 

юг - околовръстен път на 1550 м от кръстовището с ул.”Коматевско шосе” (точка 1) до бензиностанция “ОМВ” /разклона за с.Белащица/

 

мл.ПИ Евгени Братанов                                                   тел. 032/932128

Приемно време: читалище “Иван Вазов” кв. Коматево

понеделник и сряда от 17,00 часа до 18,00 часа

вторник и четвъртък от 10,00 часа до 11,00

 

РАЙОН 6 А- кв.Коматево с прилежащото му землище

 

Участък “ПОЛИЦИЯ” – Първенец

СЕДМИ РАЙОН -границите на района се формират от населените места и прилежащите им землища - гр.Куклен, с.Брестник, с.Руен, с.Брани поле, с.Белащица, с.Гълъбово, с.Цар Калоян и парк ”Родопи”.  Районът се обслужва от 1 инспектор  и 4 - МлПИ .

Районът се разделя на шест части, обслужвани от шест мл. ПИ, както следва:

- микрорайон на  ПИ- с.Брестник с прилежащото землище

Микрорайонът се обслужва от ПИ Стоян Чакъров, телефон за връзка 032/932-131. Приемна стая в с. Брестник, ул. ”Независимост” № 18, няма телефон. Приемно време: всеки вторник от 16.00 до 18.00 часа.

- микрорайон на мл. ПИ- гр.Куклен с прилежащото землище

Микрорайонът се обслужва от мл.ПИ Звезделин Чернев. Адрес на приемната стая: гр. Куклен, ул. “Александър Стамболийски” № 43, ет. 3, телефон 03115/22-11 и 032/932-131. Приемно време: всеки вторник  от 10.00 ч. до 12.00 часа.

- микрорайон на мл. ПИ - с.Руен с прилежащото землище

Микрорайонът се обслужва от мл ПИ Галин  Колев. В село Руен няма приемна стая, Мл. ПИ Колев приема граждани в сградата на кметството на Куклен тел. 03115/22-11  и 032/932-131. Приемно време: всяка сряда от 16.00 до 18.00 часа.

- микрорайон на мл. ПИ - с.Брани поле с прилежащото землище

               Микрорайонът се обслужва от мл.ПИ Димитър Трайков

Адрес на приемните стаи: с. Брани поле, ул. “Родопи” № 29,  телефон 032/932-131.Приемно време: Всяка сряда от 17.00 ч. до 18.00 часа.

 

- район на мл. ПИ - с.Белащица с прилежащото землище, с.Гълъбово, с.Цар Калоян с прилежащите им землища и парк ”Родопи”.

Микрорайонът се обслужва от мл.ПИ Христос Геров.

Адрес на приемните стаи:

с. Белащица, ул. “П. Славейков” № 45, телефон 032/932-131. В с. Цар Калоян и с. Гълъбово няма приемни стаи.

Приемно време:  с. Белащица – всяка сряда от 16.00 ч. до 18.00 часа.

 

ОСМИ РАЙОН - границите на района се формират от населените места и прилежащите им землища - с.Първенец, с.Храбрино, с.Извор и с. Марково. Районът се разделя на пет части обслужвани от 1 ПИ  и четири мл. ПИ, както следва:

-  осми район при Първо РУ при ОД на МВР – Пловдив и по – конкретно с.Марково, с.Първенец, с. Храбрино, с. Извор. Микрорайонът се обслужва от ПИ Иван Найденов Стефанов.

- Приемна стая в 01 РУП при ОД на МВР-Пловдив, тел. 932-131 – всеки вторник от 14,00 часа до 16,00 часа.

- микрорайон на мл.ПИ - с.Марково с прилежащото землище.

Микрорайонът се обслужва от главен полицай мл.ПИ Диян Енев– мл ПИ към УП ”Първенец”. Приемна стая в с. Марково, ул. ”Струма” № 2, телефон 032/932-131. Приемно време: всеки четвъртък от 16.00 до 18.00 часа.

 

- микрорайон на мл. ПИ - с. Първенец с прилежащото землище. Микрорайонът се обслужва от гл. полицай Стоян Стефанов- Мл. ПИ към УП ”Първенец”. Приемна стая в с. Първенец, ул. ”Съединение” № 74, телефон 032/ 932-131. Приемно време: всяка сряда от 16.00 до 18.00 часа.

 

- микрорайон на мл. ПИ – с. Храбрино и с. Извор с прилежащите им землища. Микрорайонът се обслужва от мл ПИ Стефан Киков. В с. Храбрино и с. Извор няма обособени приемни стаи.

Прием на граждани се извършва в кметството на с. Храбрино всеки вторник от 16.00 до 18.00 часа, телефон 032/932-131.

 

- микрорайон на мл. ПИ- с.Ситово и с.Лилково с прилежащите им землища, с. Дедово с прилежащото землище, с.Бойково с прилежащото землище. Микрорайонът се обслужва от мл ПИ Веселин Илиев със следния график:

- Кметство на с. Бойково - всеки вторник от 11.00 до 12.00 часа.

- Кметство на с. Дедово - всеки вторник от 13.00 до 15.00 часа.

- Кметство на с. Ситово - всеки четвъртък от 10.00 до 12.00 часа.

- Кметство на с. Лилково - всеки четвъртък от 13.00 до 15.00 часа.

- Приемна стая в 01 РУ при ОД на МВР - Пловдив, тел. 932-131.