МВР

ОД Пловдив

 


Информация за Полицейските инспектори,обслужващи
Шесто Районно Управление Полиция - Пловдив


ПИ Веселин Чолаков                                                          тел.
032/ 932 623

ПЪРВИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Удроу Уилсън” (западната й страна) до северния бряг на река Марица

запад – ул.”Ландос” от № 24 до № 54 и до северния бряг на река Марица

север – северния бряг на река Марица, очертан от продълженията на ул.”Ландос” и ул.”Удроу Уилсън”

юг – ул.”Герлово” (нечетните номера)


ПИ Петър Йочев                                                          тел. 032/ 932 625

ВТОРИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Удроу Уилсън” от № 2 до № 22 и отводнителният канал на пътя град Пловдив – град Първомай (E80) .

запад – ул.”Ландос” от № 2 до № 22 (до кръстовището с ул. ”Герлово”)

север – ул.”Герлово” от № 2 до № 26 и по северния бряг на река Марица до напоителния канал до ресторант “Рибарска среща”

юг – бул.”Цариградско шосе” от № 37 до № 85, пътя град Пловдив – град Първомай до отводнителния канал на пречиствателната станция


ПИ Петър Георгиев                                                      тел. 032/ 932 632

ТРЕТИ РАЙОН- граници:

изток – от кръстовището на ул.”Ландос” и ул.”Бъндерица”, по ул.”Ландос” (без номера) до северния бряг на река Марица

запад – от кръстовището на ул.”Шумен” и ул.”Крайна” до северния бряг на река Марица

север – северния бряг на река Марица, очертан от продълженията на ул.”Ландос” и ул.”Шумен”

юг – ул.”Крайна” от № 1 до № 15 (от кръстовището с ул.”Шумен” до кръстовището с ул.”Ландос”)ПИ Иван Тепавичаров                                                         тел. 032/ 932 624

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Възход” от № 21 до № 43 (от кръстовището с ул.”Правда” до кръстовището с ул.”Крайна”)

запад – ул.”Прохлада” без номера (от кръстовището с ул.”Правда” и по ул.”Шумен” /четни номера/ до кръстовището с ул.”Крайна”)

север – ул.”Крайна” без номера (от кръстовището с ул.”Шумен” до кръстовището с ул.”Възход”)

юг – ул.”Правда” от № 1 до № 13 (от кръстовището с ул.”Прохлада” до кръстовището с ул.”Възход”)ПИ Николай Николов                                                          тел. 032/ 932 622

ПЕТИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Ландос” от № 51 до № 81 (от кръстовището с ул.”Правда” до кръстовището с ул.”Крайна”)

запад – ул.”Възход” от № 26 до № 66 (от кръстовището с ул.”Правда” до кръстовището с ул.”Крайна”)

север – ул.”Крайна” от № 2 до № 22 (от кръстовището с ул.”Възход” до кръстовището с ул.”Ландос”)

юг – ул.”Правда” от № 15 до № 25 (от кръстовището с ул.”Възход” до кръстовището с ул.”Ландос”)


ПИ Петър Златев                                                         тел. 032/ 932 651

ШЕСТИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Ландос” от № 1 до № 49 (от кръстовището с бул.”Цариградско шосе” до кръстовището с ул.”Правда”)

запад – ул.”Прохлада” от № 2 до № 50 (от кръстовището с бул.”Цариградско шосе” до кръстовището с ул.”Правда”)

север – ул.”Правда” от № 2 до № 50 (от кръстовището с ул.”Прохлада” до кръстовището с ул.”Ландос”)

юг – бул.”Цариградско шосе” от № 7 до № 35 (от кръстовището с ул.”Прохлада” до кръстовището с ул.”Ландос”)


ПИ Галина Маринова                                                          тел. 032/ 932 652

СЕДМИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Прохлада” (нечетни номера), ул.”Шумен” (нечетни номера) до северния бряг на река Марица

запад – бул.”Източен” от № 48 до № 80, кръстовището с бул. ”Шести септември” и до северния бряг на река Марица

север – северния бряг на река Марица, очертан от продълженията на бул.”Източен” до осевата линия на бул.Марица-юг , по разделителната линия на бул. Марица –юг до разделителната линия между платната на моста на бул.Северен , по разделителната линия между платната на моста на бул.Северен до северният бряг на река Марица  на и продължението на ул.”Шумен” .

юг – бул.”Княгиня Мария-Луиза” от № 67 до № 73 и бул.”Цариградско шосе” от № 1 до № 7 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Прохлада”)


ПИ Георги Колишев                                                          тел. 032/ 932 641

ОСМИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Лев Толстой” - от кръстовището с бул.”Княгиня Мария-Луиза” до кръстовището с ул.”Богомил”

запад – бул.”Източен” от № 12 до № 46 (от кръстовището с ул.”Богомил” до кръстовището с бул.”Княгиня Мария Луиза”)

север – бул.”Княгиня Мария Луиза” от № 62 до № 70 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Лев Толстой”)

юг – ул.”Богомил” от № 61 до № 73 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Лев Толстой”)


ПИ Георги Колишев                                                          тел. 032/ 932 641

ДЕВЕТИ РАЙОН- граници:

изток – ул.”Гълъбец” от № 2 до  № 4 (от кръстовището с ул.”Богомил”)  , по ул.”Славянска” от № 77 до № 79, по ул.”Лев Толстой” до кръстовището с бул.”Санкт Петербург”

запад – бул.”Източен” от № 2 до № 10 (от кръстовището с бул.”Санкт Петербург” до кръстовището с ул.”Богомил”)

север – ул.”Богомил” от № 82 до № 98 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Гълъбец”)

юг – бул.”Санкт Петербург” от № 29 до № 59 (от кръстовището с бул.”Източен” до кръстовището с ул.”Лев Толстой”)ПИ Никола Митков                                                          тел. 032/ 932 630

ДЕСЕТИ РАЙОН- граници:

изток – бул.”Освобождение” (без номера) от кръстовището с бул.”Цариградско шосе” до кръстовището с бул.”Санкт Петербург”

запад – ул.”Лев Толстой” (нечетни номера) от кръстовището с бул.”Княгиня Мария-Луиза” до кръстовището с ул.”Богомил”, по ул.”Богомил” (нечетни номера), по ул.”Гълъбец” от № 1 до № 13, по ул.”Славянска (без номера), по ул. ”Лев Толстой” до кръстовището с бул.”Санкт Петербург”

север – бул.”Цариградско шосе” от № 2 до № 80 (от кръстовището с ул.”Лев Толстой” до кръстовището с бул.”Освобождение”)

юг – бул.”Санкт Петербург” от № 61 до № 135 (от кръстовището с ул.”Лев Толстой” до кръстовището с бул.”Освобождение”)