МВР

ОД Пловдив

 

РУ Труд

Началник: Александър Дайлянов

приемен ден: Вторник 11.30 - 17.30

Адрес: с. Труд
ул. Н. Петков 14

Тел: 03126/21-44 - дежурна част

e-mail: [email protected]

Полицейски участък - : тел: 03191/24-45

 

РУ - Труд обслужва общините " Марица" и " Съединение ", които имат обща площ 785 кв.км. и население около 42 000 жители живущи в 29 населени места, от които 1 град и 28 села.

 

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - “ Запад “ граници: – на Юг района започва от Северния бряг на река Марица , на шести километър от Пазарджишко шосе до землището на с.Цалапица обл.Пловдив и обхваща района на комплекс “9-ти километър” , землищата на селата Костиево , Радиново , Войсил , Бенковски , Царацово , Строево , Труд и Граф Игнатиево и прилежащите им територии

  Полицейски инспектор Иван Бойчев

  обслужващ района на с.Труд и прилежащата му територия

  Приемно време:

  С.Труд, ул. “Никола Петков” № 14

  Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 932013 – младши полицейски инспектор

    

   - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - обслужващ района на с.Труд и прилежащата му територия

   Полицейски инспектор Иван Бойчев

   обслужващ района на с.Труд и прилежащата му територия

   Приемно време:

   С.Труд, ул. “Никола Петков” № 14

   Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа
   Петък от 09.00 до 11.00 часа

   Телефон за връзка: 932013 – младши полицейски инспектор

    

   - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обслужващ селата Граф Игнатиево и Строево и прилежащата им територия.

   Мл.Полицейски инспектор Георги Димитров Генов

   Приемно време:

   С.Граф Игнатиево, ул. “Граф Игнатиев” № 2 в сградата на кметството

   Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа

   С.Строево, ул. “Георги Бенковски” № 3 в сградата на кметството
   Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – мл. ПИ

    

   - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обслужващ селата Костиево, Радиново и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Петър Илиев 

   Приемно време:

   С.Костиево, ул”” №

   Сряда от 09.00 до 12. 00 часа
   Петък от 09.00 до 12.00 часа

   С.Радиново, ул. “” №

   Сряда от 09.00 до 12. 00 часа
   Петък от 09.00 до 12.00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – мл. ПИ

    

   - ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН -обслужващ селата Царацово, Бенковски, Войсил и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Йордан Георгиев Стойнов

   Приемно време:

   С.Царацово, ул. “Иван Арабаджията” №3

   Сряда от 09.00 до 11. 00 часа

   С.Бенковски, в сградата на кметството

   Петък от 09.00 до 11.00 часа

   С.Войсил, в сградата на кметството

   Четвъртък от 09.00 до 11. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – мл. ПИ

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - “ Център “ - граници: – на Север от гр.Пловдив и обхваща землищата на селата Войводиново , Желязно , Калековец , Крислово и Динк.

  Полицейски инспектор Димитър Танев Танев

  Приемно време:

  с. Войводиново в сградата на кметсвото
  Понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа
  Сряда от 09.00 до 11.00

  Телефон за връзка: тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ ;

  03101/ 22-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Войводиново

   

   

   - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - с.Калековец и прилежащата територия

   Полицейски инспектор Димитър Танев Танев

   Приемно време:

   С. Калековец, в сградата на кметството ул. “ Възраждане “ № 5
   Вторник от 09. 00 до 11. 00 часа
   Петък от 09. 00 до 11. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ ;

   03124/ 21-24 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Калековец

    

   - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на селата Войводиново, Желязно и прилежащата им територия

   Полицейски инспектор Димитър Павлов

   Приемно време:

   с. Войводиново - обособена приемна стая намираща се в НЧ “Св. Св. Кирил
   и Методий” първи етаж:
   Вторник от 09. 00 до 12. 00 часа
   Четвъртък от 09. 00 до 12. 00 часа


   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

   03101/ 22-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Войводиново

    

   - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на селата Крислово, Динк и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Петър Георгиев Тошев

   Приемно време:

   с. Крислово - обособена приемна стая намираща се в кметството - втори етаж
   Сряда от 09. 00 до 11. 00 часа

   с. Динк - обособена приемна стая, намираща се в сградата на
   кметството:
   Понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ,

   

  ТРЕТИ РАЙОН(3) - граници: – от Северния бряг на река Марица , Източно от гр.Пловдив и обхваща селата Скутаре , Рогош , Трилистник , Маноле , Манолско конаре , Ясно поле

  Полицейски инспектор Славейко Стефанов

  Приемно време:

  С. Маноле, ул. “ 1-ва ” №1 в сградата на кметството

  Сряда от 10. 00 до 11. 30 часа

  Петък от 09,30 до 10.30 часа с. Рогош в сградата на кметството


  Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  03122/ 22-29 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Маноле

  03121/ 20-24 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Рогош

   

   - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на селата Скутаре , Рогош , Трилистник и прилежащата им територия

   Полицейски инспектор Славейко Стефанов

   Приемно време:

   с. Рогош - ул.”Васил Левски “ № 59 в сградата на кметството
   Сряда от 09. 00 до 12. 00 часа

   С. Трилистник , ул. “3-та ” №1 в сградата на кметството
   Сряда от 13. 00 до 14. 00 часа

   с. Скутаре , ул.”Христо Ботев “ № 48 в сградата на кметството.
   Сряда от 14. 30 до 16. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

   Сл. тел: 03121/ 22-24 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Рогош

   Сл. тел: 03121/ 26-94 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Трилистник

   Сл. тел: 03121/ 21-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Скутаре

    

    

   - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на селата Маноле, Ясно поле и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Пройчо Йорданов Пройчев

   Приемно време:

   С. Маноле, ул. “1-ва ” №1 в сградата на кметството
   Понеделник от 10. 30 до 12. 00 часа

   В с. Ясно Поле , ул.”1-ва “ № 18 - стая в сградата на кметството.
   Четвъртък от 10. 00 до 12. 00 часа

   Телефон за връзка:

   032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

   Сл. тел: 03122/ 22-29 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Маноле

   Сл. тел: 03105/ 25-65 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Ясно Поле

    

   - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на село Манолско конаре и прилежащата му територия

   Мл.Полицейски инспектор Тодор Денев Денев

   Приемно време:

   С. Манолско конаре, ул. “9-та ” №4 в сградата на кметството
   Понеделник от 13. 10 до 15. 30 часа

   Петък от 09. 00 до 12. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

   Сл. тел: 03105/ 23-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Манолско Конаре


    

    

  участък “Полиция” Съединение - гр. Съединение , Квартал “Точиларци” и селата Правище , Найден Герово , Драгомир , Царимир , Голям чардак , Малак чардак , Неделево , Церетелево и Любен

   

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - гр. Съединение Район на мл. ПИ – гр. Съединение : граници бул. “Пловдив” от № 31 до № 87 , бул. “Александър Стамболийски” от № 2 до № 32 , ул. “Драва” от № 2 до № 4 , ул.”Шейново “ от № 2 до № 14 , ул. “Възраждане” от № 2 до № 20 и Кв. “Точиларци”

  Мл.Полицейски инспектор Димитър Вихренов Стойнов

   

  Приемно време:

  Гр.Съединение ул.”Найден Команов” № 14

  Сряда от 09.00 до 12. 00 часа
  Петък от 09.00 до 12.00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ ;

  Сл. тел: 03118/ 2-21-33 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Съединение

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - гр. Съединение – граници – бул. “Пловдив” от № 26 до № 82 , бул. “Александър Стамболийски” от № 1 до № 29 , бул. “6-ти Септември” от № 1 до № 69 и ул. “Хан Аспарух” от № 1 до № 49.

  Мл.Полицейски инспектор Христо Драгов Драганов

   

  Приемно време:

  Гр.Съединение ул.”Найден Команов ” № 14

  Вторник от 09.00 до 11. 00 часа
  Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 2-21-33 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Съединение

   

   

  ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(3,4)- гр. Съединение: граници – ул.”Хан Аспарух” от № 2 до № 34 , бул.”Възраждане” от № 1 до № 23 , ул.”З.Стоянов” от № 2 до № 26 и бул. “Христо Ботев” от № 2 до № 14.

  Гр. Съединение: граници – бул.”6-ти Септември” от № 2 до № 62 , бул.”Възраждане” от № 11 до № 25 , ул.”З.Стоянов” от № 1 до № 13 и ул. “Христо Ботев” от № 1 до № 11 , ул.”Драва” от № 1 до края , ул.”Шейново” от № 1 до № 11.

  Мл.Полицейски инспектор Красимир Димитров Коев

   

  Приемно време:

  Гр.Съединение, ул. “Найден Команов ” № 14

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 2-21-33 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Съединение

   

   

  ПЕТИ РАЙОН(5)- обслужващ селата Малък Чардак, Голям Чардак, Правище, Любен и прилежащата им територия

  Полицейски инспектор Васил Господарски

   

  Приемно време:

  С. Голям Чардак в сградата на кметството

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  С.Малък Чардак в сградата на кметството

  Сряда от 14.00 до 16. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

   

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 52-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Голям Чардак

  Сл. тел: 03118/ 53-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Малък Чардак

   

   

  ШЕСТИ РАЙОН(6)- обслужващ село Царимир и прилежащата му територия

  Мл.Полицейски инспектор Кръстю Илиев Плачков

   

  Приемно време:

  С.Царимир в сградата на кметството

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 42-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Царимир

   

  СЕДМИ РАЙОН(7)- обслужващ селата Драгомир, Найден Герово и прилежащата им територия

  Мл.Полицейски инспектор Димитър Стойнов

   

  Приемно време:

  С.Драгомир в сградата на кметството

  Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  С.Найден Герово в сградата на кметството

  Понеделник от 14.00 до 16. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 73-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Драгомир

  Сл. тел: 03118/ 72-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Найден Герово

   

  ОСМИ РАЙОН(8)- обслужващ селата Неделево, Церетелево и прилежащата им територия

  Мл.Полицейски инспектор Милен Йовчев

   

  Приемно време:

  С. Правище в сградата на кметството

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

  С. Любен в сградата на кметството

  Сряда от 14.00 до 16. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 54-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Правище

  Сл. тел: 03118/ 55-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Любен