МВР

ОД Пловдив

 


Информация за Полицейските инспектори, обслужващи
 
Районно Управление Карлово

 

ПЪРВИ РАЙОН („Карлово-Юг” ) Обхваща югозападната част на гр. Карлово - граници:
север –  ул. ”Ген. Карцов” /нечетни номера/;
запад – землището на гр. Сопот;
юг – землището на с. Дъбене;
изток – р. Стара река.

 

ПИ Атанас Мутавчийски                                                                       тел. 0335/ 99 258

Приемно време:  гр. Карлово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1
четвъртък 14:00 ч.- 16:00 ч.

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - граници:

север - ул. „Ген.Карцов” /нечетни номера/;
изток - р. Стара река;
юг - ул. „Полковник Бочев“ и ул. „Петър Юруков”;
запад - землището на гр. Сопот. 

ПИ Кольо Гешев                                                                              тел. 0335/ 99 258

Приемно време:  гр. Карлово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1
четвъртък 14:00 ч.- 16:00 ч.

ВТОРИ МИКРОРАЙОН - граници:

север - ул. ”Полковник Бочев” и ул. ”Петър Юруков
изток - р. Стара река;
юг - землището на с. Дъбене;
запад - землището на гр. Сопот. 

 

ВТОРИ РАЙОН („Карлово-Изток” ). Обхваща източната част на гр. Карлово и кв. ”Сушица”- граници:

север –  землището на Троян и Априлци;
запад – река Стара река;
изток – землището на с. Васил Левски;
юг – землището на с.Соколица.

ПИ Тодор Стоянов                                                                       тел. 0335/ 99 258

Приемно време:  гр. Карлово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1
вторник 14:00 ч.- 16:00 ч.

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - кв. Сушица с граници :

север – землището на Троян и Априлци;
запад – до ул.”Република” и ул. „Теофан Райнов”;
изток – землището на с. Васил Левски;
юг – до изхода за гр. Пловдив /Колелото/ и землището на с. Соколица.

 

ПИ Тодор Ганчев                                                                              тел. 0335/ 99 255

Приемно време:  гр. Карлово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1
четвъртък 14:00 ч.- 16:00 ч.

ВТОРИ МИКРОРАЙОН – гр. Карлово с граници:

север - землището на Троян и Априлци
изток - ул. „Република” и ул. „Теофан Райнов”
юг - землището на с. Соколица;
запад - р. Стара река. 

       

ТРЕТИ РАЙОН („Карлово-запад”) - Обхваща северозападната част на гр. Карлово с граници: север – землищата на общините Троян и Априлци;
запад – землището на гр.Сопот;
изток – река Стара река;
юг – ул.”Ген.Карцов” от № 2 до изхода на гр. Карлово по посока на гр. София и ГП І-6 до кантон “Мурла”.

 
ПИ Маргарита Станева                                                                       тел. 0335/ 99 256

Приемно време:  гр. Карлово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1
сряда  от 13,00 до 15,00ч

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - гр. Карлово с граници :

север – землището на Троян и Априлци;
запад – ул. „Тодор Каблешков”;
изток – р. Стара река;
юг – ул. Ген. Карцов” /четни номера/.

 

ПИ Христо Вълков                                                                              тел. 0335/ 99 256

Приемно време:  гр. Карлово, ул. „Ал. Стамболийски” № 1
сряда  от 13,00 до 15,00ч

ВТОРИ МИКРОРАЙОН – гр. Карлово с граници:

север - землищата на Троян и Априлци;
запад – землището на гр. Сопот;
изток – ул. „Тодор Каблешков”;
юг - ул. „Ген. Карцов” /четни номера/.

 

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН („Сопот”) - Обхваща територията на гр. Сопот, с. Анево с. Иганово, с. Певците и прилежащите им землища с граници:

север – землището на община – Троян;
запад – землището на с. Столетово;
изток – м.”Сухото дере” между гр. Сопот и гр. Карлово;
юг – землищата на селата Каравелово, Московец, Дъбене и Богдан в Община Карлово.

 

ПИ Георги Георгиев                                                                       тел. 0335/ 99 281

Приемно време:  Участък –Сопот гр. Сопот, ул.“Ив.Вазов“ №14

понеделник  от 14,00 до 16,00ч

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - гр. Сопот с граници :
север – от кръстовището на бул. “Трети март“ с бул. “Христо Ботев“ до кръстовището на бул. “Трети март“ до началото на ул.“Странджата“;
запад – западната външна ограда на „ВМЗ“;
изток – бул. “Христо Ботев“ до кръстовището с бул. “Трети март“;
юг – южната ограда на „ВМЗ“ и „SKF“ с прилежащото землище до землището на с. Московец и с. Дъбене.

мл. ПИ Данаил Велев                                                                       тел. 0335/ 99 281

Приемно време:
гр. Сопот, ул.“Ив.Вазов“ №14 - сряда  от 13,00 до 15,00ч
с.Анево -четвъртък от 10,00 до 12,00ч

ВТОРИ МИКРОРАЙОН - гр. Сопот с граници :
север – от кръстовището на бул. “Иван Вазов“ с ул. “Аверкий Петрович“ до землището на с. Анево;
запад – землището на с. Анево;
изток – от кръстовището на бул. „Иван Вазов“ с ул. „Аверкий Петрович“ до землището на с. Дъбене;
юг – от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с бул. “Трети март“ до кръстовището на бул. “Трети март“ с бул. “Христо Ботев“ до землището на с. Дъбене и южната част на с. Анево разделено от трасето на ГП I – 6 с прилежащите му землища.

 

мл. ПИ Иван Треневски                                                                      тел. 0335/ 99 281

Приемно време:
гр. Сопот, ул.“Ив.Вазов“ №14 - четвъртък  от 10,00 до 12,00ч

ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - гр. Сопот с граници :
север – от кръстовището на ул. “Аверкий Петрович“ с ул. “Ставри Костов“, до кръстовището на ул. „Ставри Костов“ с ул. “Добрила“, от кръстовището на ул. “Добрила“ с ул. „Стара планина“ до землището на община Троян;
запад – западната част на местността „Бозалан“ до землището на с. Анево;
изток – от кръстовището на ул. “Аверкий Петрович“ с бул. „Иван Вазов“ до кръстовището с ул. “Ставри Костов“;
юг – от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с бул.“Иван Вазов“ до землището до землището на с.Анево и с. Иганово с прилежащите му землища.

 

мл. ПИ Красимир Марински                                                                тел. 0335/ 99 281

Приемно време:
гр. Сопот, ул.“Ив.Вазов“ №14 - четвъртък  от 10,00 до 12,00ч

ЧЕТВЪРТИ  МИКРОРАЙОН - гр. Сопот с граници :
север – землището на община Троян
запад – кръстовището на ул.“Стара планина“ с ул.“Софроний Врачански“;
изток – от кръстовището на ул.“Матей Стайков“ с ул.“8-ми март“ и землището на гр.Карлово;
юг
– от кръстовището на ул. “8-ми март“ с ул. “Матей Стайков“ до кръстовището на ул. “Матей Стайков“ с ул. “Аверкий Петрович“, от кръстовището на ул. “Матей Стайков“ с ул. „Аверкий Петрович“ до кръстовището на ул. „Аверкий Петрович“ с ул. “Ставри Костов“, от кръстовището на ул. “Ставри Костов“ с ул. “Аверкий Петрович“ до кръстовището с ул. “Добрила“, от кръстовището на ул. “Добрила“ с ул. „Стара планина“ до кръстовището с ул. “Софроний Врачански“ и с. Певците с прилежащите му землища.

 

мл. ПИ Даниел Нарлиев                                                                тел. 0335/ 99 281

Приемно време:
гр. Сопот, ул.“Ив.Вазов“ №14 – сряда  от 13,00 до 15,00ч.
с.Анево - четвъртък от 10.00 до 12,00ч.

ПЕТИ  МИКРОРАЙОН - гр. Сопот с граници :
север – от кръстовището на ул. “Матей Стайков“ до кръстовището й с ул. “8-ми Март“ до землището на община Карлово;
запад – от кръстовището на бул. “Трети март“ с ул. “Аверкий Петрович“ до кръстовището на ул. “Аверкий Петрович“ с ул. “Матей Стайков“;
изток – землището гр. Карлово;
юг – от кръстовището на бул.“Трети март“ с ул.“Аверкий Петрович“ до землището на с. Дъбене и северната част на с. Анево разделено от трасето на ГП I – 6 с прилежащите му землища.

 

ПЕТИ РАЙОН („Розино”) - Обхваща територията на гр. Клисура, селата Розино, Хр. Даново, Кърнаре, Слатина, Столетово и прилежащите им землища с граници:
север – землищата на общините Троян и Тетевен;
запад – землищата на общините Антон и Копривщица;
изток – землището на с. Певците;
юг – землището на община Копривщица.


ПИ Мирослав Хаджийски                                                                       тел. 0335/ 99 286

Приемно време:
гр. Клисура - четвъртък  от 13.00 до 17,00ч

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - обслужва гр.Клисура с прилежащото землище.

 

мл.ПИ Денко Чонов                                                                       тел. 0335/ 99 286

Приемно време:
с. Кърнаре -вторник от 13.00 до 15,00ч
с.Христо Даново – вторник 09.00 до 11,00ч !!!!!!!

ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обслужва с. Христо Даново и с. Кърнаре с прилежащите им землища. 

 мл.ПИ Стоян Кабадиев                                                                       тел. 0335/ 99 286

Приемно време:
с. Розино -понеделник от 10,00 до 12,00ч

ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обслужва с. Розино с прилежащите му землища.

 

мл.ПИ Василка Николова                                                                       тел. 0335/ 99 281

Приемно време:
с. Столетово - сряда от 09,00 до 11,00ч
с.Слатина - сряда от 13,00до 15,00ч

ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН - обслужва селата Слатина и Столетово с прилежащите им землища.

        

 

ШЕСТИ РАЙОН („ Баня“) - Обхваща гр. Баня и селата Соколица, Марино Поле, Климент, Каравелово, Богдан, Московец, Войнягово, Дъбене и прилежащите им землища с  граници:
север – землищата на гр. Карлово, с. В.Левски, гр. Сопот, с. Иганово, с. Певците и с. Столетово; запад – землището на с. Слатина;
изток – землищата на с. Бегунци, и с. Ведраре;
юг – землището с. Пролом и на община – Хисар.


ПИ Павел Петров                                                                       тел. 0335/ 99 261

Приемно време:
гр. Баня - понеделник от 13,00 до 15,00ч

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - обслужва гр. Баня без кв. Стряма с прилежащите землища.


 

мл. ПИ Стефан Тюмбелев                                                                       тел. 0335/ 99 261

Приемно време:
с. Климент : четвъртък от 09,30 до 13,30ч
с. Войнягово : четвъртък от 13,00 до 15,30ч
с. Дъбене : четвъртък от 15,30 до 17,30ч

ВТОРИ МИКРОРАЙОН - селата Климент, Войнягово и Дъбене с прилежащите им землища.

 
                    

ПИ Павел Атанасов Петров                                                                    тел. 0335/ 99 261

Приемно време:
с. Каравелово  - сряда от 09, 0 до 11,00ч
с. Богдан - сряда от 13,00 до 15,00ч
с. Московец - сряда от 15,30 до 17,30ч

ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - селата Каравелово, Богдан и Московец с прилежащите им землища.

 

мл. ПИ Кунчо Казиски                                                                    тел. 0335/ 99 261

Приемно време:
гр. Баня  - понеделник от 13,00 до 15,00ч
с. Соколица - вторник от 09,00 до 11,00ч
с. Марино поле / в кметството на с. Соколица/ - вторник  от 09,00 до 11,00ч

ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН - кв. Стряма на гр. Баня и селата Соколица и Марино поле с прилежащите им землища.

 

СЕДМИ РАЙОН ( „Калофер“ )- Обхваща гр. Калофер, селата Васил Левски, Куртово, Ведраре, Горни Домлян, Домлян, Бегунци, Пролом, Мраченик и прилежащите им землища с граници:
север
– землището на Община Априлци;
запад – землищата на кв.Сушица на гр. Карлово, гр. Баня, с. Соколица и с. Марино поле;
изток – землището на Община Павел Баня ;
юг – землищата на общините Брезово и Калояново.

 

мл. ПИ Георги Лазаров                                                                       тел. 0335/ 99 263

Приемно време:
с. Пролом  - вторник от 09,30 до 11,30ч
с. Бегунци - вторник от 13,00 до 15,00ч
с. Мраченик - вторник  от 15,30 до 17,30ч

ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - селата  Пролом, Бегунци, и Мраченик с прилежащите им землища.

 

мл. ПИ Николай Стаев                                                                       тел. 0335/ 99 283

Приемно време:
гр. Калофер  - понеделник от 14,00 до 16,00ч

ВТОРИ МИКРОРАЙОН - гр. Калофер с прилежащите му землища.

мл. ПИ Георги Лазаров                                                                       тел. 0335/ 99 263

Приемно време:
с. Домлян - четвъртък от 09,00 до 11,00ч
с. Горни Домлян - четвъртък от 13,00 до 15,00ч
с. Куртово - четвъртък  от 15,30 до 17,30ч

ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - селата Домлян, Горни Домлян и Куртово с прилежащите им землища.

 

 мл. ПИ Ботьо Ботев                                                                         тел. 0335/ 99 263

Приемно време:
с. Васил Левски  - сряда от 10,00 до 12,00ч
с. Ведраре - сряда от 14,00 до 16,00ч

ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН - селата Васил Левски и Ведраре с прилежащите им землища.