МВР

ОД Пловдив

 

Спортен клуб

  Спортен клуб “МВР-Пловдив” e сдружение с нестопанска цел, регистрирано в търговско отделение при Пловдивски окръжен съд с Решение № 386/07.12.2009 г. по фирмено дело № 3877/1994 г.
  Спортният клуб се представлява от Председателя на Управителния съвет Димитър Григоров Стоенчев.
  Секретар на клуба е Ели Тодорова Иванова.

  У П Р А В И Т Е Л Е Н С Ъ В Е Т
  на СК “МВР – ПЛОВДИВ”

  1. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ СТОЕНЧЕВ
  2. ТОДОР БОРИСОВ ГРЕБЕНАРОВ
  3. РУМЕН ИВАНОВ ДИМЧЕВ
  4. ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ ГОНГАЛОВ
  5. ЮРИЙ ПЕТРОВ ДЕНЧЕВ
  6. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
  7. РУМЕН ИВАНОВ ДЪРЖИКОВ
  8. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
  9. ВЕНЦИСЛАВ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
  10. ЕЛИ ТОДОРОВА ИВАНОВА

  Клубът се състои от 9 секции:
  1. “Бойно-приложни спортове” – с отговорник Тодор Борисов Гребенаров и Венцислав Костадинов Георгиев
  2. “Стрелба с приложно ориентиране” – с отговорник Христо Георгиев Тодоров
  3. “Пожароприложен спорт” – с отговорник Димитър Григоров Стоенчев
  4. “Зимни спортове” – с отговорник Юрий Петров Денчев
  5. “Футбол” – с отговорник Румен Иванов Държиков
  6. “Волейбол” – с отговорник Емил Димитров Вълков
  7. “Тенис” – с отговорник Емил Димитров Вълков
  8. “Колоездене” – с отговорник Евгений Димитров Гонгалов
  9. “Други спортни игри” – с отговорник Румен Иванов Димчев


  ТРИ РЕПУБЛИКАНСКИ ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ
  ЗА 2011 ГОДИНА

  ФУТБОЛ, ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ И ТЕНИС НА МАСА