МВР

ОД Пловдив

 

РУ град Карлово

 Началник: Сълко Литов

 приемен ден: вторник от 10.00ч. – 12.00ч

  Адрес: град Карлово
   ул.”Ал.Стамболийски” №1
 
Тел: 0335/ 93020, 0335/ 99200- дежурна част

  e-mail: [email protected]

 Н-к сектор КП Генчо Гусев
 приемен ден: сряда от 10.00ч. – 12.00ч
 Н-к сектор ОП Димитър Николов
 приемен ден: сряда от 13.00ч. – 15.00ч

 Полицейски участък - Сопот:
 
Н-к участък Петър Палаков
  приемен ден: четвъртък от 10.00ч. – 12.00ч
  град Сопот ул.”Ив. Вазов” №14
  тел: 03134/ 99280, 03134/99281

 РУ Карлово обслужва територия с площ 110 кв. км. с население 63000 души, които живеят в градовете Карлово, Калофер, Баня, Клисура и Сопот и 23 села.

   

    

    

    

    

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Община Карлово и Община Сопот

   ПЪРВИ РАЙОН(1) – ( „Карлово-Юг”) -Обхваща югозападната част на гр.Карлово с граници: изток – р.Стара река; запад – землището на гр.Сопот; север – ул.”Ген.Карцов” /нечетни номера/;юг- землището на с.Дъбене

   Мл.Полицейски инспектор Атанас Спасов Мутафчийски

   Микрорайон за обслужване с граници: гр. Карлово с граници : изток - р.Стара река; запад - землището на гр. Сопот; север – ул. „Ген.Карцов” /нечетни номера/; юг- ул.„Полковник Бочев„ и ул. „Петър Юруков”.
   Приемно време:
   РУ-гр.Карлово ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Четвъртък от 14,00 ч. до 16,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 258

   Мл.Полицейски инспектор Кольо Рашков Гешев
   Микрорайон за обслужване с граници: гр.Карлово на изток – ул.”Ген.Заимов” /нечетни номера/, на запад – землище на гр.Сопот, на север – ул.”Ген.Карцов”, на юг – землище на с.Дъбене.
    Приемно време:
   РУ-гр.Карлово ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Четвъртък от 14,00 ч. до 16,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 258

    

    

   ВТОРИ РАЙОН(2)– ( „Карлово-изток”) - Обхваща източната част на гр.Карлово и кв.”Сушица” с граници: изток – землището на с.Васил Левски; на запад -  река Стара река; север – землището на Троян и Априлци; юг – землището на с.Соколица.

   Полицейски инспектор Тодор Георгиев Стоянов

   Микрорайон за обслужване с граници: персонално отговаря за кв. Сушица с граници: изток – землището на с. Васил Левски; запад - до ул.”Република” и ул. „Теофан Райнов” в гр.Карлово; север – землището на Троян и Априлци; юг – гр.Карлово до изхода за гр. Пловдив /Колелото/ и землището на с. Соколица.
    Приемно време:
   РУ-гр.Карлово ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Вторник от 14,00 ч. до 16,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 255

   Мл.Полицейски инспектор Тодор Илиев Ганчев  

   Микрорайон за обслужване с граници: гр. Карлово с граници: изток - ул. „Република” и ул. „Теофан Райнов” ; запад – р. Стара река; север- землището на Троян и Априлци; юг – землището на с. Соколица .
   Приемно време:
   РУ-гр.Карлово, ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Вторник от 14,00 ч. до 16,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 255

    

   ТРЕТИ РАЙОН(3) – ( „Карлово-запад”) - Обхваща северозападната част на гр.Карлово с граници: изток – река Стара река; запад – землището на гр.Сопот; север – землищата на общините Троян и Априлци; юг – ул.”Ген.Карцов” от №2 до изхода на гр.Карлово по посока на гр.София и ГП І-6 до кантон “Мурла”.

   Мл.Полицейски инспектор Христо Иванов Вълков

   Микрорайон за обслужване с граници: гр.Карлово изток – река Стара река; запад – ул.”Тодор Каблешков”; север – землището на Троян и Априлци; юг – ул.”Генерал Карцов” /четни номера/.

   Приемно време:
   РУ-гр.Карлово, ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Сряда от 13,00 ч. до 15,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 256

   Мл.Полицейски инспектор Донка Георгиева Гатевска

   Микрорайон за обслужване с граници: гр.Карлово изток - ул. „Тодор Каблешков”; запад – землището на гр. Сопот; север – землищата на Троян и Априлци; юг – ул. „Ген. Карцов” /четни номера/ от изхода на гр.Карлово по посока на гр.София и ГП І-6 до кантон “Мурла”
   Приемно време:
   РУ - гр.Карлово, ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Сряда от 13,00 ч. до 15,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 256

    

   ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) – ( „Сопот”)

   мл.полицейски инспектор Иван Георгиев Треновски -

   Микрорайон за обслужване гр.Сопот и с. Иганово с граници: гр.Сопот и с. Иганово изток- от кръстовището на ул..“Ал.Петрович“ с бул." Иван Вазов" до кръстовището с ул.“Ставри Костов“; -запад-западната част наместноста "Бозлан"  до землището на  с.Анево - север-от кръстовището на ул..“Ал.Петрович“ с ул.“Ставри Костов“ до кръстовището на ул.“Добрила“ с ул.“Стара Планина“ до землището на община Троян; -юг-от кръстовището на ул..“Ал.Петрович“ с бул." Иван Вазов" до землището на  с.Анево
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Понеделник от 14.00ч. до 16.00ч.
                     Телефон за връзка:0335/99281

   Мл.Полицейски инспектор Борис Искров Дочев

   Микрорайон за обслужване с граници: гр. Сопот и с. Иганово с граници; -изток-от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с бул.Иван Вазов“ до кръстовището с ул.“Ставри Костов“; -запад-западната част на местността „Бозалан“ до землището на с.Анево; -север-от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с ул.“Ставри Костов“, до кръстовището на ул.Ставри Костов“ с ул.“Добрила“, от кръстовището на ул.“Добрила“ с ул.Стара планина“ до землището на община Троян; -юг-от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с бул.“Иван Вазов“ до землището до землището на с.Анево
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Четвъртък от 10,00 ч. -12,00 ч.
   с.Иганово в сградата на кметството
   Вторник от 14.00ч. до 16.00ч.
   Телефон за връзка: 0335/99281

   Мл.ПИ Данаил Велев Велев обслужва микрорайон с граници: гр.Сопот и южната част на с.Анево с граници; - изток от кръстовището на бул.“Ив.Вазов“ с ул.“Ав.Петрович“ до землището на с.Дъбене; - запад землището на с.Анево; -север от кръстовището на на бул.“Ив.Вазов“ с ул.“Ав.Петрович“ до землището на с.Анево; -юг от кръстовището на ул.“Ав.Петрович“ с бул.“Трети март“ до кръстовището на бул.“Трети март“ с ул.“Хр.Ботев“ до землището на с.Дъбене.

   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Сряда от 13,00 ч. – 15,00 ч.
   с.Анево в сградата на кметството
   Четвъртък от  10,00 ч. – 12,00 ч.
                     Телефон за връзка: 0335/99 281

   Мл.Полицейски инспектор Красимир Георгиев Марински

   Микрорайон за обслужване с граници:гр. Сопот и с. Певците с граници; -изток-от кръстовището на ул.“Матей Стайков“ с ул.“8-ми март“ и землището на гр.Карлово ; -запад-кръстовището на ул.“Стара планина“ с ул.“Софроний Врачански“; -север-землището на община Троян; -юг-от кръстовището на ул.“8-ми март“ с ул.“Матей Стайков“ до кръстовището на ул.“Матей Стайков“ с ул.“Аверкий Петрович“, от кръстовището на ул.“Матей Стайков“ с ул.Аверкий Петрович“ до кръстовището на ул.Аверкий Петрович“ с ул.“Ставри Костов“, от кръстовището на ул.“Ставри Костов“ с ул.“Аверкий Петрович“ до кръстовището с ул.“Добрила, от кръстовището на ул.“Добрила“ с ул.Стара планина“ до кръстовището с ул.“Софроний Врачански“.
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Четвъртък от 10,00 ч. – 12,00 ч.
   с.Певците в сградата на кметството
   Вторник от 14.00ч. до 16.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99281

   Мл.Полицейски инспектор Даниел Светлозаров Нарлиев

   Микрорайон за обслужване с граници:гр. Сопот с граници; -изток-землището гр.Карлово; -запад- от кръстовището на бул.“Трети март“ с ул.“Аверкий Петрович“ до кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с ул.“Матей Стайков“; -север-от кръстовището на ул.“Матей Стайков“ до кръстовището й с ул.“8-ми март“ до землището на община Карлово; -юг-от кръстовището на бул.“Трети март“ с ул.“Аверкий Петрович“ до землището на с.Дъбене;
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Сряда от 13,00 ч. – 15,00 ч.
   с.Анево в сградата на кметството
   Четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99281

    ПЕТИ РАЙОН (5) – ( „Розино”) -

    Обхваща територията на гр.Клисура, селата Розино, Хр.Даново, Кърнаре, Слатина, Столетово и прилежащите им землища. Граници: изток – землището на с.Певците; запад – землищата на общините Антон и Копривщица; север – землищата на общините Троян и Тетевен; юг – землището на община Копривщица.

                      Мл.Полицейски инспектор Мирослав Петков Хаджийски

    Микрорайон за обслужване с граници: гр.Клисура, с.Розино, с.Хр.Даново, с.Кърнаре, с.Столетово и с.Слатина с прилежащите им землища
    Приемно време:
                      гр.Клисура в сградата на кметството
    Четвъртък от 13.00ч. до 17.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 286

                    Мл.ПИ Денко Павлов Чонов обслужва микрорайон с граници: с.Кърнаре и с.Хр.Даново с прилежащите им землища

    Приемно време:
    с.Кърнаре в сградата на кметството
    Вторник от 09,00 ч. – 11,00 ч.
                      с.Христо Даново в сградата на кметството
    Вторник от 13.00ч. до 15.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 286

    Мл.Полицейски инспектор Стоян Ангелов Кабадиев

    Микрорайон за обслужване с граници: с. Розино с прилежащите му землища;
    Приемно време:
    с.Розино в сградата на кметството
    Понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 286

    Мл.Полицейски инспектор Василка Димитрова Николова

    Микрорайон за обслужване:  селата Слатина и Столетово с прилежащите землища.

    Приемно време:
    с.Столетово в сградата на кметството –
    Сряда от 09.00ч. до 11.00ч.
                     с.Слатина в сградата на кметството
    Сряда от 13.00ч. до 15.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 286

     

    ШЕСТИ РАЙОН (6)– ( „Климент”) -

    Обхваща селата Климент, Каравелово, Богдан, Московец, Войнягово, Дъбене и прилежащите им землища. Граници: изток – землищата на гр.Баня и с.Соколица; запад – землището на с.Слатина; юг – землището на община – Хисар; север – землищата на гр.Карлово, гр.Сопот, с.Иганово, с.Певците и с.Столетово.

    Полицейски инспектор Павел Атанасов Петров

    Микрорайон за обслужване с граници: селата Каравелово, Богдан и Московец с прилежащите им землища.
                      Приемно време:
    с.Московец в сградата на кметството
    Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.
                      с.Каравелово в сградата на кметството
    Вторник от 13.00ч. до 15.00ч.
                       с.Богдан в сградата на кметството
    Четвъртък от 09.30ч. до 11.30ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 264

    Мл.Полицейски инспектор Танчо Петков Събев

    Микрорайон за обслужване с граници: селата  Климент, Войнягово и Дъбене с прилежащите им землища.;
    Приемно време:
    с.Войнягово в сградата на кметството
    Сряда от 13.00ч. до 15.00ч.
                      с.Дъбене в сградата на кметството
    Сряда от 09.30ч. до 11.30ч.
                      с.Климент в сградата на кметството
    Вторник от 09.30ч. до 11.30ч.
    Телефон за връзка: 0335/99 264

    СЕДМИ РАЙОН (7)(„Баня”) -

    Района обхваща гр.Баня, селата Бегунци, Пролом, Домлян, Мраченик, Соколица, Марино поле и прилежащите им землища. Граници: изток – землищата на общините Брезово и Павел баня; запад – землището на с.Дъбене; север – землищата на кв.”Сушица”, с.В.Левски, с.Ведраре, гр.Калофер; юг – землищата на общините Брезово и Калояново.

    Полицейски инспектор Атанас Лалов Узунов

    Микрорайон за обслужване с граници:град Баня и прилежащите землища.
    Приемно време:
    гр.Баня ул.”Байкал” № 11
    Понеделник 13,00ч. до 15,00ч
    .                 Телефон за връзка: 0335/99 282
    Мл.Полицейски инспектор Кунчо Стоянов Казийски

    Микрорайон за обслужване с граници – с. Соколица, с.Марино поле и с.Бегунци.
    Приемно време:
    с.Соколица в сградата на кметството
    Сряда от 09.00ч. до 11.00ч.
                      с.Марино поле в сградата на кметството
    Сряда от 13.00ч. до 15.00ч.
    с.Бегунци в сградата на кметството
    Вторник от 09.00ч. до 11.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 282
    Полицейски инспектор Атанас Лалов Узунов

    Микрорайон за обслужване с граници: Временно селата Пролом, Мраченик и Домлян с прилежащите им землища;
    Приемно време:
    с.Мраченик в сградата на кметството
    Петък от 13.00ч. до 15.00ч.
    с.Домлян в сградата на кметството
    Петък от 09.00ч. до 11.00ч.
    с.Пролом в сградата на кметството
    Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 282

    ОСМИ РАЙОН (8) – („Калофер”) - Района обхваща гр.Калофер, селата Васил Левски, Куртово, Ведраре, Горни Домлян и прилежащите им землища. Граници: изток – землището на Община Павел Баня, запад – землището на кв.Сушица, север – землището на Община Априлци, юг – землищата на селата Марино поле, Бегунци и Домлян.

    Мл.Полицейски инспектор Николай Стоянов Стаев

    Микрорайон за обслужване с граници: гр. Калофер с прилежащите му землища.
    Приемно време:
                      гр.Калофер в сградата на кметството
    Понеделник от 14.00ч. до 16.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 283
    Мл. Полицейски инспектор Ботьо Христов Ботев
    Микрорайон за обслужване с граници:  с. Васил Левски и с.Куртово с прилежащите им землища.
    Приемно време:
    с.Васил Левски в сградата на кметството
    Сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
    с.Куртово в сградата на кметството
    Вторник от 09.00ч. до 11.00ч.  
    Телефон за връзка: 0335/99 283

    Мл.Полицейски инспектор Николай Стоянов Стаев

    Микрорайон за обслужване с граници: Временно с.Горни Домлян и с.Ведраре с прилежащите им землища.
    Приемно време:
                      с.Горни Домлян в сградата на кметството
    Вторник от 11.00ч. до 13.00ч.
                      с.Ведраре в сградата на кметството
    Вторник от 14.00ч. до 16.00ч.